Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

  FINKA-STW WINDOWS 6.0 | 12.03.2019

  1. Dostosowano program do wyliczania amortyzacji stanowiącej koszty do limitu 150 000 zł. Nowy limit dotyczy samochodów osobowych od 01.01.2019.
   • Dla samochodów wpisanych wcześniej do ewidencji, z limitem kosztów wynoszącym 20 000 EUR, Użytkownik może:
    • - utworzyć dokument ZW - zmiana wartości,
    • - wpisać w nim nową podstawę amortyzacji stanowiącej koszty: 150 000 zł, lecz nie więcej niż wynosi wartość początkowa pojazdu,
    • - jeśli program ma stosować zmianę od 01.01.2019, to jako datę dokumentu należy wpisać 31.12.2018,
    • - następnie po przycisku "Przelicz" możemy przejrzeć nowy plan amortyzacji. Przeliczenie nastąpi także samoczynnie przy zapamiętaniu dokumentu.
   • Podczas wprowadzania nowego środka do ewidencji, w dokumencie OT (przyjęcie) lub BO (stan otwarcia), można wybrać:
    • - Limit amortyzacji stanowiącej koszty: 150 000 zł
    • - Pozostałe opcje są dostępne bez zmian

  FINKA-STW WINDOWS 5.0.a | 20-02-2018

  1. Poprawiono wystawianie dokumentów LT - w niektórych przypadkach przy tworzeniu dokumentu mógł wystąpić komunikat błędu.

  FINKA-STW WINDOWS 5.0 | 01-02-2018

  1. Zaktualizowano Klasyfikację Środków Trwałych.

  Drobne zmiany dotyczyły podgrup 469, 475, 484, 506, 507.
   

  2. PK Polecenie księgowania - dodano podsumowania dekretacji na stronę WN i MA w przypadku współpracy z programem finansowo-księgowym

  FINKA-STW WINDOWS 4.2 | 31-08-2017

  1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  1. Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  2. Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  3. Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  FINKA-STW WINDOWS 4.1 | 15-07-2017

  1. Uruchomiono dostęp do słownika KŚT-2010 jednocześnie z KŚT-2016. 

  · istniejące dokumenty zostały domyślnie powiązane z obowiązującym do końca roku 2017 KŚT-2010. 

  · dokumenty wprowadzone z kodami, które występowały tylko w KŚT-2016, zostały automatycznie powiązane z KŚT-2016. 

  · dla nowych dokumentów jest domyślnie proponowana nowa klasyfikacja KŚT-2016 

  · Użytkownik ma możliwość wyboru klasyfikacji starej lub nowej 

  2. Dla dokumentów i zestawień jest wyświetlana oraz drukowania dodatkowa informacja - symbol KŚT - z którym został powiązany dokument. 

  3. Dodano funkcję do sprawdzenia wewnętrznego, która sprawdza na dokumentach zastosowane stawki amortyzacji ze stawkami domyślnymi w KŚT i wyświetla informację w komunikacie na ekranie.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się