FAQ

  Błąd odnoszący się do pliku midas.dll

  Przy wystąpieniu błędu odnoszącego się do pliku midas.dll prawdopodobnie jeszcze jakiś program korzysta z tego pliku i ścieżka w rejestrze się zmieniła.

  Dla systemów 32-bit należy wykonać poniższe kroki: - plik midas.dll skopiować z C:\Program Files\TIK-SOFT\Finka-(nazwa_programu)\ do C:\Windows\System32\
  - uruchomić cmd: Start –> Uruchom –> cmd (lub Start –> Wszystkie programy –> Akcesoria –> prawym klawiszem myszy na “Wiersz poleceń” i “Uruchom jako Administrator”)
  - wpisać następującą ścieżkę: regsvr32 C:\Windows\System32\midas.dll
  - powinna pojawić się informacja o pomyślnym zarejestrowaniu w rejestrze: "Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\midas.dll powiodła się" 

  Dla systemów 64-bit należy wykonać poniższe kroki:
  - plik midas.dll skopiować z C:\Program Files(x86)\TIK-SOFT\Finka-(nazwa_programu)\ do C:\Windows\SysWOW64\
  - uruchomić cmd: Start –> Uruchom –> cmd (lub Start –> Wszystkie programy –> Akcesoria –> prawym klawiszem myszy na “Wiersz poleceń” i “Uruchom jako Administrator”)
  - wpisać następującą ścieżkę: regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\midas.dll
  - powinna pojawić się informacja o pomyślnym zarejestrowaniu w rejestrze: "Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\SysWOW64\midas.dll powiodła się"

  Wyszukaj w FAQ

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się