Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 16.0 | 23-02-2023

 1. Dodano nowy moduł przypomnień ułatwiających terminowe rozliczanie podatków i wykonanie innych okresowych czynności.
  • Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 3.12.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.5.a | 15-02-2023

 1. Tabele kursowe - dostosowano pobieranie kursów do korzystania z nowych adresów serwisu NBP.
 2. Poprawiono wydruk numeru konta bankowego na dokumentach handlowych.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.5 | 31-01-2023

 1. Schematy dokumentów handlowych:
  • usunięto błąd pojawiający się podczas modyfikacji schematu.

 2. Umożliwiono definiowanie i wystawianie dokumentów seryjnych bez VAT.

 3. Poprawiono błąd z liczeniem kwot VAT dewizowego na ekranie ewidencji VAT w przypadku trójstronnej transakcji WNT. Błąd był zależny od specyficznej kolejności wprowadzania danych na ekranie przez użytkownika.

 4. JPK-VAT:
  • Poprawiono błąd występujący podczas edycji JPK-VAT w przypadku gdy ewidencja zawierała transakcje zakupów typu: KN - Korekta podatku naliczonego lub PN - Przywrócenie podatku naliczonego.

 5. Monity:
  • Na oknie generowania dodano możliwość ręcznego określenia daty wypełnienia;
  • Dodano pobieranie podpisu z danych użytkownika programu.

 6. Poprawiono sumowanie kwot not odsetkowych na ekranie i na wydruku.

 7. Zaktualizowano słowniki i parametry programu:
  • Stawki odsetek ustawowych;
  • Listę urzędów skarbowych.

 8. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
  • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
  • Dodano nowy parametr w grupie Asortymenty pozwalający zdecydować czy dane na liście asortymentów wyświetlać natychmiast po otwarciu okna;
  • Poprawiono czytelność wydruku dokumentu handlowego;
  • Definicje dokumentów handlowych – zabezpieczono program przed wprowadzaniem nowej definicji z identycznym symbolem jak już istniejący;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
  • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.4.a | 14-11-2022

 1. Dodano poprawkę uzupełniającą brakujące wpisy w bazie danych dotyczące uprawnień użytkowników do firm.
 2. Po zmianie dot. widoczności lat i firm wprowadzonej na prośbę użytkowników w poprzedniej wersji programu, niektóre z firm/lat mogły nie wyświetlać się dla określonych użytkowników.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.4 | 08-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:
 • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
 • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;

               - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;

               - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.

 • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:

               - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;

               - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej.

               - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 1. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

 2. Zrealizowane wysyłanie monitów i not odsetkowych mailem.

 3. Wprowadzono drobne modyfikacje dla dokumentów handlowych:
 • poprawiono działanie schematów dokumentów handlowych , w tym np. zapisywanie do ew. VAT oraz KPR/Ryczałtu;
 • poprawiono wydruk korekty faktury dewizowej w języku angielskim.
 1. Wykonano inne drobne modyfikacje:
 • zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów;
 • poprawiono sortowanie wg kolumn kwotowych na listach i wyszukiwaniu dokumentów handlowych.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl