Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.5 | 31-01-2023

 1. Schematy dokumentów handlowych:
  • usunięto błąd pojawiający się podczas modyfikacji schematu.

 2. Umożliwiono definiowanie i wystawianie dokumentów seryjnych bez VAT.

 3. Poprawiono błąd z liczeniem kwot VAT dewizowego na ekranie ewidencji VAT w przypadku trójstronnej transakcji WNT. Błąd był zależny od specyficznej kolejności wprowadzania danych na ekranie przez użytkownika.

 4. JPK-VAT:
  • Poprawiono błąd występujący podczas edycji JPK-VAT w przypadku gdy ewidencja zawierała transakcje zakupów typu: KN - Korekta podatku naliczonego lub PN - Przywrócenie podatku naliczonego.

 5. Monity:
  • Na oknie generowania dodano możliwość ręcznego określenia daty wypełnienia;
  • Dodano pobieranie podpisu z danych użytkownika programu.

 6. Poprawiono sumowanie kwot not odsetkowych na ekranie i na wydruku.

 7. Zaktualizowano słowniki i parametry programu:
  • Stawki odsetek ustawowych;
  • Listę urzędów skarbowych.

 8. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
  • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
  • Dodano nowy parametr w grupie Asortymenty pozwalający zdecydować czy dane na liście asortymentów wyświetlać natychmiast po otwarciu okna;
  • Poprawiono czytelność wydruku dokumentu handlowego;
  • Definicje dokumentów handlowych – zabezpieczono program przed wprowadzaniem nowej definicji z identycznym symbolem jak już istniejący;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
  • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.4.a | 14-11-2022

 1. Dodano poprawkę uzupełniającą brakujące wpisy w bazie danych dotyczące uprawnień użytkowników do firm.
 2. Po zmianie dot. widoczności lat i firm wprowadzonej na prośbę użytkowników w poprzedniej wersji programu, niektóre z firm/lat mogły nie wyświetlać się dla określonych użytkowników.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.4 | 08-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:
 • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
 • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;

               - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;

               - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.

 • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:

               - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;

               - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej.

               - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 1. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

 2. Zrealizowane wysyłanie monitów i not odsetkowych mailem.

 3. Wprowadzono drobne modyfikacje dla dokumentów handlowych:
 • poprawiono działanie schematów dokumentów handlowych , w tym np. zapisywanie do ew. VAT oraz KPR/Ryczałtu;
 • poprawiono wydruk korekty faktury dewizowej w języku angielskim.
 1. Wykonano inne drobne modyfikacje:
 • zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów;
 • poprawiono sortowanie wg kolumn kwotowych na listach i wyszukiwaniu dokumentów handlowych.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.3.a | 21-07-2022

 1. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP. Stawki te wykorzystywane są w kalkulatorze odsetkowym (menu Finanse).
 2. Wprowadzono inne drobne poprawki:
  • Lista ewidencji VAT - usunięto automatyczne zmniejszanie okna podczas odświeżania danych;
  • Wyszukiwanie ewidencji VAT - usunięto kolumny KPR/Ryczałt;
  • Zabezpieczono ekran parametrów konfiguracyjnych konta pocztowego.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.3 | 04-07-2022

 1. Ewidencja VAT - dodano możliwość wprowadzenia dowolnego procentu odliczenia kosztów dla zapisów zakupów VAT.
 2. Dodano możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w języku angielskim lub w obu językach: polskim/angielskim – opcja ta jest zależna od dodatkowej licencji INVOICE.
 3. Zaktualizowano działanie bufora:
  • dodano parametr „Przy imporcie wpisywać numer i opis dokumentu z VAT” – zmiana sposobu przypisywania numeru i opisu dokumentów;
  • poprawiono import dokumentów bez VAT;
  • dodano obsługę importu odliczenia 50%, koszty inne.
 4. Umożliwiono całkowite wyłączenie paska przycisków szybkiego uruchamiania.
 5. Poprawiono generowanie XML dla JPK – przy zmianie z wersji 1.2 na 2.0.
  • dotyczy jedynie sytuacji gdy użytkownik wygenerował za rok 2022 JPK v.1.2 korzystając z nieaktualnej wersji programu FINKA;
  • jeżeli taki plik nie został wysłany to po naciśnięciu ‘F6 Pokaż’ zostanie przekształcony na poprawny format v.2.0.
 6. Inne drobne zmiany i poprawki
  • Poprawiono podpięcie pliku pomocy (HELP) na kilku oknach oraz usunięto błędne wpisy;
  • Poprawiono działanie uprawnienia do funkcji „Sprawdzenie wewnętrzne”.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl