Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.3.a | 15-11-2021

 1. Zestawienia należności i zobowiązań
  • Poprawiono działanie przy wyborze: "wraz z sumami wg kontrahentów" oraz "PLN+Dewizy"
  • Zmieniono tryb działania kryteriów:
   • za transakcje "nierozliczone" uważa się takie, w których kwota zapłat w dewizach lub w PLN nie zgadza sie z wartością należności lub zobowiązania
   • jeśli wyświetlane są tylko kwoty złotowe, to porównuje się tylko sumy w PLN
 2. Wprowadzono drobne poprawki do programu:
  • Na liście dokumentów w menu Finanse -> Konto poprawiono działanie checkboxów.
  • Poprawiono mechanizmy związane z załącznikami do dokumentów:
   • dołączania załączników przy tworzeniu kopii zapasowej
   • oraz możliwość usuwania załączników bazy zastępowanej przy odtwarzaniu kopii danych.
 3. Poprawiono pobieranie danych asortymentów oraz kontrahentów z innej firmy - w niektórych przypadkach mogło zakończyć się niepowodzeniem.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.3 | 20-09-2021

 1. Rozbudowano program o dokumenty i rozrachunki dewizowe zależne od licencji DEWIZY:
  • Rozszerzono listy dokumentów, wyszukiwanie zapisów VAT oraz zestawienia o kolumny dewizowe
  • Dodano możliwość definiowania kasy / konta bankowego jako dewizowego. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 11.1
  • Dodano możliwość wprowadzania zapisów w dewizach w kasach i kontach bankowych
  • Rozszerzono listy raportów kasowych o kolumny dewizowe.
 2. Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając wartości dewizowe dokumentów.
 3. Poprawiono wydruki dokumentów handlowych:
  • Dla wydruków wielostronicowych.
  • Dla dokumentów gdzie kurs waluty był równy 0.
 4. Usunięto błąd uniemożliwiający zmianę nazwy schematu dokumentu handlowego.
 5. Do komunikatów o błędach w programie dodano nazwę pliku bazy danych, na której ten błąd wystąpił

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.2.e | 23-08-2021

 1. Przywrócono znacznik „Metoda podzielonej płatności” na ekranie zakupu VAT.
 2. Na zestawieniu Zobowiązania do przelewów Split payment dodano kryterium: „Tylko zobowiązania split payment” .

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.2.d | 16-08-2021

 1. Ewidencja VAT – Usunięto błędny komunikat o niestosowaniu oznaczeń GTU dla dokumentów sprzedaży VAT typu FP oraz uzupełniono generowanie JPK-VAT7 o kody GTU dla tych dokumentów

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.2.c | 03-08-2021

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający połączenie z bazą Main, występujący przy określonej konfiguracji połączenia dla wersji wielostanowiskowych.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl