Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.2.b | 29-07-2021

 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i zminimalizowania szansy ich uszkodzenia zablokowano możliwość pracy na niższej wersji programu na danych, uruchamianych już na wyższej wersji programu.
 2. Usprawniono mechanizm sprawdzania licencji, ograniczając nieuprawnione użycie programu.
 3. Poprawiono wyświetlanie zapisów Ewidencji VAT - Marża wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu.
 4. Zaktualizowano Generowanie JPK-VAT dla pozycji VAT-marża - Jeśli wartość sprzedaży jest niższa niż wartość zakupu, to w części ewidencyjnej JPK wpisywana jest teraz ujemna kwota netto. Część deklaracyjna JPK nie uległa zmianie.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.2.a | 15-07-2021

 1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
 2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.
 3. Usunięto błąd uniemożliwiający zapamiętanie schematu dokumentu handlowego.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.2 | 01-07-2021

 1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
 2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
 3. Zmiany dotyczące JPK:
  • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
  • poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegający na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
  • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
  • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
 4. Na życzenie Użytkowników wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
  • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
  • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
  • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
  • Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
 5. Wprowadzono również zmiany dotyczące dokumentów handlowych:
  • Poprawiono opcję "Rozrachunki dokumentu" w menu kontekstowym dokumentów handlowych
  • Umożliwiono sporządzenie faktury Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia
 6. Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
  • między programami Finka
  • lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
  • szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.1.c | 13-04-2021

 1. Usunięto błąd występujący podczas generowania zestawień metody kasowej.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.1.b | 22-03-2021

 1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl