Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.1.a | 16-03-2021

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie Zestawień skróconych VAT.
 2. Poprawiono kolejność pozycji na wydruku korekty dokumentu handlowego.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.1 | 12-03-2021

 1. Załączniki do zapisów VAT
  Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
  • umowę lub zamówienie
  • fakturę
  • dowód dostawy
  • protokół odbioru
   Załączniki można dołączyć podczas edycji faktury lub zapisu VAT, wciskajac przycisk "Załączniki". Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
   W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
 2. Zmiany w formularzach podatkowych:
  • Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
 3. Wysyłanie faktur przez e-mail: uruchomiono mechanizm wysyłania faktur bezpośrednio z programu FINKA, bez wywoływania programu pocztowego w komputerze. Wysyłanie możliwe jest po ustawianiu parametrów poczty e-mail, Pomoc do programu, rozdz. 3.10
 4. Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
  • Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
   - jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK.
  • Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 - 47 deklaracji
   - problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
   - w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
 5. Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
  • Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
  • W zestawieniu zakupu VAT - wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
  • Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.0 | 29-01-2021

 1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
 2. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
 3. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
  • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
 4. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
 5. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
 6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
  • Poprawiono export dokumentów - faktur VAT-Marża
  • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.6.a | 05-01-2021

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający zapamiętanie korekty do dokumentu sprzedaży bez wpisu do ewidencji VAT.
 2. Poprawiono zestawienie Zgodności ewidencji z deklaracją VAT i JPK. Poprzednio błędnie były ujmowane zapisy Metody kasowej nie ujęte w VAT.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.6 | 21-12-2020

 1. Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
  • Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
  • Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
 2. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
  • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
  • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
  • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
  • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
  • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
  • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
  • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK
 3. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
  • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
  • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
  • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
  • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
 4. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
 5. Zmiany w module Homebanking
  • dodano możliwość filtrowania przelewów na liście (niewysłane/wysłane)
  • dodano możliwość wyboru kodowania wysyłanego pliku (ANSI / UTF8)
 6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
  • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
  • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl