Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.5.a | 19-11-2020

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający wystawienie korekty faktury.
 2. Poprawiono wyświetlanie terminu płatności na dokumentach handlowych.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.5 | 17-11-2020

 1. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
  • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
  • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
 2. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
  • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
  • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
  • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
 3. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
  • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
  • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
  • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
  • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
  • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
  • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
 4. Dane do IFT-2:
  • Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
   - podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
   - podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
 5. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
 6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
  • dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
  • poprawiono wypełnianie znacznika "VAT-UE trójstronny" przy eksporcie faktury ·
  • dodano znacznik "Call off stock"
  • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
 7. Podczas wystawiania faktur:
  • poprawiono wydruk daty w części "Kaucje, zwroty"

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.c | 04-11-2020

 1. Poprawiono weryfikację NIP na oknie JPK-VAT7 [w poprzedniej wersji weryfikacja odbywała się bezwzględnie przez Vies, a nie MF]

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.b | 19-10-2020

 1. W module "przeglądania i scalania JPK" można teraz połączyć plik, który nie zawiera sprzedaży bądź zakupu z innym plikiem JPK zawierającym te dane [poprzednia wersja mogła składać tylko dwie niepuste ewidencje]
 2. Wprowadzono drobne poprawki:
  • Poprawiono zapamiętywanie zmodyfikowanego JPK w starej wersji JPK-VAT(3), w menu JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK - poprzednie wersje. [W wersji 13.4 zapamiętanie mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych]
  • W menu Ewidencja zapisów -> Korekty obowiązkowe:
   - poprawiono otwieranie tego menu, jeśli Użytkownik nie otworzył wcześniej menu Ewidencja VAT -> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT i nie zapamiętał wartości współczynnika i prewspółcznnika
   - wciśnięcie przycisku "Zapisz w ewidencji VAT" oznacza przepisanie korekt do ewidencji tak, by trafiły potem do JPK i do zawartej w nim deklaracji. Poprzednia wersja przepisywała je, nie usuwając jednak poprzednio przeniesionych pozycji.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.a | 16.10.2020

 1. Poprawiono wyszukiwanie zapisów ewidencji VAT - wybranie zakupów w kryterium powodowało błąd;
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl