Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4 | 12-10-2020

 1. Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
  • Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
   --> Formularze --> JPK --> JPK z dekl,. VAT od 2020r
   Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
   --> Formularze --> JPK --> JPK-VAT do 09.2020
   oraz --> Formularze --> JPK --> pozostałe rodzaje JPK
  • Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
   menu --> Formularze --> VAT zawiera podpunkty:
   --> VAT-UE i VAT-UEK
   --> VAT-9M i VAT-12
   --> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020
  • wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
   --> Formularze --> e-Deklaracje
  • JPK-VAT7 występuje w wersjach:
   - JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
   - JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
   - JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną
  • Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
   --> Administracja --> Parametry lokalne --> Formularze --> Rodzaj podpisu pliku JPK
  • Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
   - drukowanie deklaracji
   - listy zapisów ujętych
   - zakładki Obliczenie
   - zakładki Księgowanie
   Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7
  • Przed sporządzeniem nowego JPK:
   - prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
   - należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
   - ulgi na złe długi
   - zmniejszenia VAT naliczonego
   - obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
   Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
   - Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
 2. Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
  Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
  Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:
   · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
  • Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
  • Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
  • Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
  • Drukowanie deklaracji VAT
 3. Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
  • Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
   --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT
  • Wyliczenie wykonuje się raz w roku
   - automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
   - lub ręcznie
   - jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
 4. Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
  Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:
  • Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
  • Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
  • Informacji o typie zapisu VAT:
   - dla zakupu: dokument WEW - wewnętrzny
   dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
   - dla sprzedaży: dokument RO - raport fiskalny
   dokument FP - faktura do paragonu
   dokument WEW - wewnętrzny
   dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
  • Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
   - liście zakupów VAT
   - liście sprzedaży VAT
   - zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów
  • Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
   w menu: --> Wyszukiwanie zapisów VAT
 5. Drukowanie na fakturach sprzedaży kodów GTU i innych
  • Można drukować kody zaznaczane na zakładce Dane do JPK w fakturach sprzedaży
  • parametr oznaczający czy drukować -domyślnie ustawiony na TAK- można wyłaczyć
   --> Parametry lokalne
   --> Faktury --> Czy drukować dane do JPK na fakturze
 6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.3.a | 11-08-2020

 1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na liście wygenerowanych jednolitych plików kontrolnych.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.3 | 31-07-2020

 1. Zrealizowano nowy wzór formularza VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
 2. Nowe wzory VAT-UE i VAT-UEK zawierają informacje o dostawach wspólnotowych (WDT) w trybie "magazynu call-off stock", który zastapił wcześniejszy "magazyn konsygnacyjny").
  • w związku z tym na ekranie sprzedaży VAT, po wybraniu trybu WDT, można zaznaczyć nowe okienka:
   - Procedura call-off stock: oznacza, że dostawa WDT odbywa się przez magazyn call-off stock; program wpisze informację do VAT-UE w części C (jako WDT) i w części F (jako call-off stock)
   - Przemieszczenie powrotne: oznacza, że nieodebrany towar wraca z magazynu
   - Kontrahent zastąpiony: należy wpisać poprzedni NIP nabywcy, który zrezygnował i towar nabył nowy klient.
 3. Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych na dzień 22.07.2020 według listy danych teleadresowych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
 4. Wprowadzono możliwość edycji schematów dokumentów handlowych;
 5. Wprowadzono usuwanie dokumentów kasowych powiązanych z dokumentem handlowym.
 6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.2 | 03-07-2020

 1. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
 2. Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
  • Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr "Czy drukować kod CN na fakturze";
  • Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.1.a | 10-06-2020

Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.

 • Jeśli problem wystąpi, komunikat będzie zawierał listę deklaracji / JPK wymagających ponownego wygenerowania.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl