Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.1 | 27-04-2020

 1. Do nowego JPK od lipca 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
  • W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za lipiec 2020.
  • Od początku lipca należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
  • Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.
  Więcej na temat nowych obowiązków informacyjnych JPK znajduje się w tym artykule na naszym Blogu
 2. Nowe JPK od lipca 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
  • Zasady dotyczące zapisów typu "FP-faktura do paragonu" są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
 3. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zmniejszeń VAT naliczonego w razie braku zapłaty przez 90 dni.
  • Zasady wyliczania ulgi i zmniejszeń pozostają bez zmiany
  • Na listach ulg oraz zmniejszeń VAT naliczonego dodaliśmy przycisk "Wpisz do ewidencji VAT". · Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 20.4.2.1
 4. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące korekt obowiązkowych, które dotyczą firm prowadzących sprzedaż z VATem oraz sprzedaż zwolnioną.
  • W menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe - Lista zapisów dodaliśmy przycisk "Zapisz w ewidencji VAT"
  • Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.3.1.
 5. Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
  • dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
  • oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją "metoda kasowa".
  • Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
 6. Weryfikacja konta kontrahenta z "białą listą": zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
 7. Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
  • Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
  • Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
  • Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
 8. Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.0.b | 27-02-2020

 1. Poprawiono eksport dokumentów handlowych w sytuacji gdy definicja dokumentu została zmieniona w nowym roku obrotowym.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.0.a | 25-02-2020

 1. Poprawiono pobieranie wartości prewspółczynnika i współczynnika do korekt automatycznych VAT - stosowanych w przypadku istneinia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
 2. Zmieniono sposób zapisywania parametrów połączenia z bazą danych.
  • Po uruchomieniu programu należy zweryfikować ich poprawność (Na ekranie startowym:Konfiguracja systemu -> Parametry połączenia), a w razie konieczności ustawić parametry ponownie.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.0 | 14-01-2020

 1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2020
 2. Wprowadzono indywidualny mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby - wspólnika.
 3. Usunięto także ostrzeżenie o nieaktualnych stawkach VAT, wyświetlane dla faktur od 01.02.2020.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.7 | 10-12-2019

 1. Wprowadzono nową wersję pliku JPK-FA(3) oraz JPK-RR(1). Pliki te, zawierające faktury z pozycjami za wybrany okres, przekazuje się na życzenie Urzedu Skarbowego.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl