Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.4.b | 11.07.2019

 1. Poprawiono pobieranie danych kontrahenta w fakturach korygujących do dokumentów sprzedaży z lat poprzednich.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.4.a | 08.07.2019

 1. Wprowadzono poprawkę dotyczącą faktur zaliczkowych i końcowych wystawionych w poprzednich wersjach programu. Problem dotyczył rzadkich sytuacji, gdy do takich faktur wystawiono korektę lub fakturę końcową i następnie ją usunięto.
  • Jeśli występują problemy z wystawieniem kolejnej zaliczki lub korekty, należy na liście faktur lub w menu "Wyszukiwanie dokumentów handlowych" wywołać menu F12 Opcje - Napraw rekord zaliczek (techniczne).
  • Wywołanie tego punktu dla innego dokumentu nie powoduje żadnych skutków i program informuje o tym.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.4 | 04.06.2019

 1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
  Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
  Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
  • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
  • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
  • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
 2. Zrealizowano pobieranie danych kontrahentów z GUS.
  • Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
   - wpisać NIP kontrahenta
   - jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów to program wpisze dane w okienku "Kontrahent"
   - można też wcisnąć przycisk "Pobierz dane z GUS"; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka "Kontrahent"
  • Przycisk "Pobierz dane z GUS" widnieje także na ekranach
   - sprzedaż VAT
   - zakup VAT
   - edycji danych kontrahenta w Słownikach
   - oraz na ekranie zakładania nowej firmy
  • Z powodów technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
  • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
 3. Zrealizowano nową wersję JPK-FAKTURA (2), obowiązującą od 01.07.2019.
  • Plik JPK-FAKTURA zawiera szczegółowe pozycje faktur za dany okres i należy przekazywać go do Urzędu Skarbowego na życzenie Urzędu.
  • Plik JPK-FAKTURA zawiera nagłówki faktur z sumami brutto oraz pozycje faktur z kwotami netto, więc podsumowania tych kwot w stopce pliku są różne.
  • Jeszcze większa różnica wystąpi przy JPK-FAKTURA dla faktur wystawionych w dewizach, gdyż wówczas, zgodnie z wyjaśnieniami MF, wpisuje się nagłówki faktur w wartości brutto PLN, zaś pozycje w wartości netto w dewizach.
 4. Zmiany dotyczące wystawiania faktur:
  • Korekta faktury końcowej: umożliwiono anulowanie sprzedaży towaru po wystawieniu faktury zaliczkowej i późniejszej końcowej. Trzeba w tym celu wystawić fakturę korygującą do faktury końcowej, z wpisaniem "ilość jest = 0".
  • Adnotacja o zaokrągleniu w stopce faktury. W definicji faktury można wybrać, zgodnie z zasadami, liczenie VAT według stopki lub według sumy pozycji. Przy tym pierwszym trybie VAT wyliczony od kwoty netto w stopce może różnić się od sumy kwot VAT w poszczególnych pozycjach o wartości groszowe - w takim przypadku program wydrukuje odpowiednią adnotację na dole faktury.
  • Wprowadzono inne drobne usprawnienia i poprawki przy wystawianiu faktur i ich drukowaniu.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.3 | 29.03.2019

 1. Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
  • Podczas księgowania zakupów VAT w trybie "importu usług" można zapisać informacje, na podstawie których program wygeneruje automatycznie formularz IFT-2. Formularz dotyczy importu usług reklamowych i wielu rodzajów innych.
  • Podczas rejestracji importu usług należy na zakładce "Inne":
   - wybrać rodzaj zapisu pod kątem IFT-2:
           - nie podlega IFT-2
           - lub podlega jako jeden z 9 rodzajów usług wymienionych w wyświetlanym menu
   - w przypadku podlegania pod IFT-2 należy następnie wybrać
           - Zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub
           - Opodatkowane - w tym przypadku podaje się też stawkę podatku.
 2. Dokonano szeregu drobnych poprawek m.in. w:
  - liście asortymentów
  - cennikach
  - definicji dokumentów handlowych.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.2 | 11.03.2019

 1. Wprowadzono formularz IFT-2.
  • Jest on obowiązkowy dla firm dokonujących importu usług niektórych rodzajów, m.in. usług reklamowych - nawet takich, jak reklamy Google i Facebook. Dokładniejszy opis znajduje się w Pomocy dla programu, rozdz. 20.2.3.
  • IFT-2 jest dostępny dla posiadaczy licencji VAT-UE (transakcje wspólnotowe w ewidencji VAT).
 2. Wystawianie faktur: poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie, gdy Użytkownik wpisał rabat w pozycji faktury. Problem dotyczył jedynie wyświetlania pozycji; sumy faktury i pozycje zapamiętane i drukowane były prawidłowe.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl