Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.2.a | 24-05-2022

 1. W związku ze zmianami w systemie NBP poprawiono mechanizm pobierania kursów walut.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.2 | 28-04-2022

 1. Dodano nową wersję formularza IFT-2 i IFT-2R.
 2. Dodano nowy wzór JPK-FA(4) obowiązujący od 01.04.2022.
 3. Umożliwiono wprowadzanie zapisów dewizowych dla zakupów i sprzedaży VAT-marża.
 4. Finanse
  • Poprawiono podsumowania w wezwaniach do uzgodnieniach sald dewizowych;
  • Dodano monity i noty odsetkowe w dewizach.
 5. Zaktualizowano wydruk paragonu na drukarkach fiskalnych Posnet
  • dodano wydruk NIP nabywcy;
  • dodano wydruk dalszej treści towaru;
  • dodano wydruk formy płatności.
 6. Inne drobne poprawki
  • Zestawienia należności – poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach związany z długością opisu;
  • Wyeliminowano błąd z połączeniem występujący w niektórych przypadkach po pobraniu definicji reportów kasowych z poprzedniego roku.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.1 | 10-02-2022

 1. Zrealizowano generowanie i wysyłkę JPK-VAT w wersji 2.0, obowiązującą od 2022 roku.
 2. Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji na liście dostępu do firm.
 3. Dodano drukowanie przelewów Split-Payment.
 4. Ewidencja VAT
  • Poprawiono wyszukiwanie zapisów z użyciem kryterium : ‘Oznaczenia procedur do JPK’;
  • Dodano pobieranie znacznika TP – kontrahent powiązany w monecie szybkiego wyboru kontrahenta na ekranie Zapisu/Sprzedaży VAT.
 5. Weryfikacja NIP i kont bankowych
  • Wprowadzono parametr lokalny „Weryfikacja NIP” pozwalający Użytkownikowi wybrać „wyszukiwarkę NIP”, z której korzystać ma program:
   -Według serwera MF;
   -Według białej listy.
   Uwaga! Biała Lista posiada ograniczenia ilości weryfikacji na 10 zapytań po 30 podmiotów. Po wyczerpaniu limitu weryfikacja będzie zablokowana do godziny 00:00.
  • Na „Liście weryfikacji NIP” dostępnej z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji NIP dodano informację o rodzaju weryfikacji kontrahenta (biała lista czy serwer MF) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania;
  • Dodano możliwość wydruku historii weryfikacji kont bankowych. Jest ona dostępna z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji kont bankowych;
  • Na liście weryfikacji kont bankowych dodano informację o rodzaju weryfikacji konta (biała lista czy plik płaski) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania.
 6. Wprowadzono nowe stawki odsetek.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.0.a | 12-01-2022

 1. Przywrócono wyświetlanie stawek na ekranie Sprzedaży VAT przy modyfikacji zapisu Sprzedaży VAT-Marża.
 2. Odblokowano możliwość wprowadzania zapisów Ewidencji VAT z datą VAT z przyszłego roku obrotowego.
 3. Poprawiono zapamiętywanie JPK-FA i JPK-RR: w określonych przypadkach mogły one otrzymać status korekty. Zmiana nie miała wpływu na poprawność generowania plików XML.
 4. Na oknie podglądu wydruku przelewów dodano przycisk umożliwiający eksport do PDF.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 15.0 | 03-01-2022

 1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2022.
 2. Zmiany związane z nową wersją JPK-VAT od stycznia 2022:
  • Na ekranie deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK wprowadzono dwa nowe terminy zwrotu VAT: 15 dni lub 40 dni;
  • Wprowadzono zmiany w oznaczeniach, umieszczanych na zakładce "Dane do JPK" w ewidencji sprzedaży VAT, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01.01.2022;
  • W ewidencji sprzedaży VAT dla zapisów ulgi na złe długi oraz przywrócenia VAT ujętego wcześniej w tej uldze dodano dwa okienka, wymagane w nowej wersji JPK. Są to odpowiednio Termin płatności oraz Data zapłaty;
   - Daty te wpisują się automatycznie, jeśli do ewidencji przenosimy zapisy ulgi wygenerowane automatycznie w menu Formularze - Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
  • Zaktualizowano algorytm podpisu JPK-VAT za 2022 na SHA-256.
 3. Wykonano modyfikacje przy wprowadzaniu danych do ewidencji VAT:
  • Umożliwiono wprowadzanie zapisów VAT oraz dokumentów handlowych z datą VAT z poprzedniego roku obrotowego, pod warunkiem, iż data ta zawiera się w ramach okresu początku-końca tej samej bazy wieloletniej;
  • Ponadto na ekranie ewidencji VAT usunięto z ekranu dostęp do starych stawek VAT, obowiązujących do 2011 roku.
 4. Wprowadzono szereg innych modyfikacji i ulepszeń:
  • Rozdzielono uprawnienia dostępu do firm, gdy dane znajdują się w bazie wieloletniej – teraz można je nadawać użytkownikom dla każdego roku niezależnie;
  • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych oraz listę państw w Słownikach;
  • Zaktualizowano strukturę bufora XML o nowe pola na potrzeby przyszłego JPK-VAT obowiązującego od 2022 oraz nowe stawki Ryczałtu;
  • W polach rozwijanych w programie, np. przy wyborze miesiąca, wydłużono rozwinięty pasek dla uwidocznienia większej ilości pozycji (combo);
  • W celach diagnostycznych, do komunikatów o błędach występujących podczas odświeżania listy firm dodano nazwę bazy danych.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl