Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.1.a | 05-09-2018

  1. Dostosowano format deklaracji VAT-7 i VAT-7K wysyłanych elektronicznie do najnowszej specyfikacji XSD udostępnionej 27.08.2018 przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zmiany nie wymagają edycji wygenerowanych wcześniej formularzy.
  2. Wprowadzono poprawkę wydruku 3 strony deklaracji VAT, niwelującą problem występujący na niektórych modelach drukarek. Dotyczył deklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12).
  3. Poprawiono działanie instalatora programu, który w niektórych przypadkach potrafił zawiesić proces instalacji.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.0.f | 30-04-2018

1. Wyłączono błędny komunikat przy wysyłaniu pliku JPK na serwer produkcyjny po uprzednim wysłaniu na serwer testowy.

2. Dodano wyświetlanie wybranego certyfikatu przy elektronicznym wysyłaniu JPK.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.0.e | 26-03-2018

1. Uzupełniono procedurę tworzenia JPK w sytuacji, gdy deklaracja VAT ma wypełnione jedno z pól 36 - 39.
 
· W poprzedniej wersji programu w takim przypadku mogła nie udać się wysyłka JPK, lecz nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych. 

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.0.d | 20-02-2018

1. Dla wygody Użytkowników wysyłających JPK-VAT wprowadzono nowe zestawienie, łączące wartości z ewidencji, deklaracji VAT i JPK.

· Zestawienie wywołuje się w menu -> Zestawienia -> VAT -> Ewidencja zakupu - wartości do deklaracji VAT i do JPK

· Służy ono do sprawdzenia, jaka część kwot netto i VAT z ewidencji zakupów jest ujmowana w deklaracji i w JPK - różnice występują przy odliczeniach częściowych, a także przy zapisach "bez odliczeń"

· Zestawienie zawiera kolumny z wartościami z ewidencji oraz wartościami branymi do deklaracji VAT i do JPK.

· Wartości w zestawienu pochodzą z aktualnego stanu ewidencji i Użytkownik może łatwo sprawdzić, czy sumy zestawienia zgadzają się z sumami JPK oraz z deklaracją VAT
 

2. Poprawiono problem występujący w menu Ewidencja VAT-Korekty obowiązkowe, przy ręcznej edycji korekty

· Korekty obowiązkowe, zmieniające odliczenia VAT, dotyczą jedynie firm prowadzących sprzedaż zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną VATem

· Problem był poprzednio sygnalizowany przez program i nie pozwalał na zmianę ręczną.
 

© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl