Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.0.c | 10-02-2018

1. Poprawiono weryfikację wspólnotowych numerów NIP w drodze dostępu programu FINKA do serwisu VIES.
 
·    Problem występował jeśli w nazwie lub adresie kontrahenta występowały znaki obcojęzyczne.


2. Poprawiono działanie dodatkowo instalowanego modułu "Przeglądanie i scalanie JPK".
 
·    W tym module poprawiono odczytywanie JPK-VAT w wersji 3. Poprzednia wersja mogła odówić odczytania danych, natomiast nie było ryzyka odczytania ich z nieprawidłową treścią.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.0.b | 07-02-2018

1. Wprowadzono modyfikację dotyczącą sytuacji, gdy firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną z VAT.

 • W deklaracji VAT program wylicza wówczas współczynnik odliczenia VAT na podstawie proporcji sprzedaży z ubiegłego roku. W obecnej wersji do tej proporcji wlicza się także sprzedaż krajową objętą odwrotnym obciążeniem VAT.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.0.a | 01-02-2018

1. Zaktualizowano generowanie JPK-VAT (3) zgodnie z ogłoszoną niedawno zmianą struktury tego pliku.

FINKA-FAKTURA 11.0 | 01-02-2018

[wersja programu FINKA-FAKTURA 11.0 dostępna od 01.02.2018]

1.Zrealizowano weryfikację NIP kontrahentów. Weryfikację można wywołać podczas generowania JPK, a także później lub wcześniej. Na przykład może to nastąpić podczas księgowania - odpowiedni przycisk znajduje się także na ekranie zapisu VAT.

 • Program przechowuje wyniki weryfikacji (podatnik czynny / nieczynny) wraz z datą weryfikacji
 • Listę weryfikacji można wydrukować wraz z utworzeniem pliku JPK lub później
 • Sprawdzanie dotyczy kontrahentów krajowych oraz wspólnotowych
 • Więcej o weryfikacji NIPów piszemy w blogu FINKA

2.Wysyłanie JPK: umożliwiono wysyłanie JPK bezpośrednio z aplikacji FINKA. W obecnej wersji mogą skorzystać z tej funkcji posiadacze certyfikowanego podpisu elektronicznego.

3.Przeglądanie i scalanie JPK. Uruchomiono dodatkowo płatny moduł scalania JPK. Pozwala on na dołączenie do JPK-VAT dowolnego innego pliku JPK-VAT.

 • Tryb ten stosuje się np. w przypadku, gdy w oddziałach firmy rejestruje się transakcje i przysyła częściowe JPK do centrali. Program pozwala na jednoczesne dopisanie transakcji z przysłanego JPK i usunięcie zapisu reprezentującego zbiorcze obroty oddziału, jeśli taki został wpisany do ewidencji.
 • Moduł umożliwia także odczytanie JPK-VAT pochodzącego z dowolnego źródła i przejrzenie zawartości w czytelnej postaci

4.W JPK wprowadzono proporcjonalne zmniejszanie kwot netto i VAT w przypadku częściowego odliczania VAT. W poprzednich wersjach programu generowano rekord "VAT nie podlegającego odliczeniu" i kwoty VAT w JPK w obu przypadkach są prawidłowe.

 

FINKA-FAKTURA 10.3 | 18-12-2017

1. Jednolity Plik Kontrolny: zrealizowano nową wersję JPK-VAT(3), obowiązującą od stycznia 2018.

2. Tabele kursowe globalne - z panelu startowego uruchomiono możliwość zbiorczego pobierania tabel kursowych dla wskazanych firm z dowolnego okresu czasu (w obrębie roku kalendarzowego). Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji TABKURSGLOBAL.

3. Indywidualne konta ZUS. W związku z tym, iż z początkiem roku 2018 nastąpi zmiana w systemie opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca winien otrzymać z ZUS indywidualny numer konta do wpłat ZUS wprowadziliśmy modyfikacje przy wystawianiu przelewów:

 • indywidualny numer konta otrzymany z ZUS można wprowadzić:
         - dla płatnika - osoby fizycznej: na ekranie danych osoby (menu Słowniki - Lista osób), na zakładce ZUS, PDOF
         - dla płatnika - spółki: w menu Administracja - Dane firmy, na zakładce Dane do ZUS

 • Wywołanie przelewu "ZUS" lub "ZUS od firmy" od 2018r. oznacza utworzenie przelewu na indywidualne konto wpisane dla osoby lub firmy.
         - należy tam podać ogólną sumę składek, bez podziału na społeczne, zdrowotne i FP+FGŚP.
         - przelew taki realizuje się za pomocą zwykłego blankietu, nie jak dotychczas na specjalnym blankiecie przelewu do ZUS.

4. Wprowadzanie dewizowych zakupów i sprzedaży VAT: wprowadzono zmianę trybu liczenia kwoty VAT w PLN. Możliwe sa dwa tryby, różniące się z powodu stosowanych zaokrągleń:

 • (A) VAT PLN = netto w dewizach razy kurs razy stawka.
 • (B) VAT PLN = VAT w dewizach razy kurs, lub 
 • Domyślny jest tryb (A)
 • Użytkownik może go zmienić od wybranej daty, w menu ->Parametry lokalne -> Tryb liczenia VAT PLN wg dewiz. 

5. Na potrzeby archiwizacji większych baz danych, uruchomiono wykonywanie kopii danych z pominięciem kompresji plików.

 • Zalecamy wykonywanie kopii danych w dotychczasowym trybie - z odznaczonym parametrem 'Kopia nieskompresowana'.  
 • Wykonywanie kopii danych bez kompresji jest przydatne przy plikach baz o rozmiarze powyżej 500MB, dla których mógł wystąpić błąd podczas wykonywania kopii danych.
 • Tak wykonana kopia danych może zostać odtworzona w programie po wybraniu typu plików 'Nieskompresowane pliki (*.fbk)' podczas wskazywania pliku do odtworzenia.

6. Odwrotne obciążenie na wystawianych fakturach może mieć oznaczenie "NPO" lub "OO".  Domyślne jest oznaczenie "OO"; można je zmienić w menu  Parametry lokalne -> 'Faktury -> Drukować stawkę dla odwrotnego obciążenia jako: OO/NPO .

7. Poprawiono eksport przelewów bankowych Videotel, w niektórych sytuacjach na końcu linii, zamiast '???' znaków specjalnych było wpisywane '??'.

8. Poprawiono wydruk dla zestawienia 'Ewidencja zakupu wg przeznaczenia i stawek' - w podsumowaniu 'Brutto - Razem' - nie pobierała się kwota z wiersza 'Zakup STW 23%'.

9. Dodatkowo wprowadzono szereg drobnych poprawek i usprawnień w zestawieniach handlowych, na panelu startowym i innych.

© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl