Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA 10.2 | 31-08-2017

1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

 1. Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
 2. Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
 3. Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

2. Zmiany dotyczące wystawiania faktur dewizowych.

 1. Doprecyzowano tryb wystawiania faktur dewizowych, dostępnych w pakietach FAKTURA-STANDARD i FAKTURA-PRO. Zmiany dotyczą szczegółów zaokrąglania przy przeliczaniu wartości faktury z dewiz na złote.
 2. Obecnie kwotę VAT w złotych oblicza się według kwoty VAT w dewizach pomnożonej przez kurs, odpowiednio dopasowując sumę brutto - zgodnie z Ustawą o VAT, art. 106e u.11.
 3. Dokumenty wystawione w poprzedniej wersji programu FINKA-KPR pozostają niezmienione.
 4. Faktury korygujące wystawiane do tych wcześniejszych faktur liczone są także w poprzednim trybie.

3. Wprowadzono nowe zestawienie handlowe: Sumy miesięczne sprzedaży i zakupu

 1. Sumy te obejmują łączne wartości za poszczególne miesiące oraz podsumowanie ogólne
 2. Można wybrać dodatkowo podział wg kontrahentów, asortymentów itp
 3. Sumy miesięczne podawane są w PLN. Jeśli wystawiono dokumenty dewizowe, to w zestawieniu wliczone są ich wartości w PLN.

4. Zrealizowano inne rozszerzenia w menu Zestawienia handlowe

    1. Zestawienie sprzedaży wg dokumentów:

 1. dla faktur dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach, a także kurs przeliczenia faktury
 2. pozostałe właściwości zestawienia, w tym wybór danych wg kontrahentów, asortymentów lub grup asortymentowych pozostaje bez zmian

    2. Zestawienie zakupu wg dokumentów: zmiany analogiczne jak wyżej

    3. Zestawienie sprzedaży wg asortymentów:

 1. można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
 2. dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
 3. można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
 4. można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 artykułów z największymi obrotami

    4. Zestawienie zakupu wg asortymentów: zmiany analogiczne jak wyżej

    5. Zestawienie odbiorców z obrotami i dokumentami

 1. można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
 2. dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
 3. można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
 4. można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 kontrahentów z największymi obrotami

    6. Zestawienie dostawców z obrotami i dokumentami: zmiany analogiczne jak wyżej

FINKA-FAKTURA 10.1 | 04-07-2017

1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).

FINKA-FAKTURA 10.0.b | 10-04-2017

1. Dla korekt dewizowych mogła się źle wyliczyć wartość VAT w PLN. 
Numery korekt, w których wystąpił opisany problem wyświetlą się w komunikacie po wywołaniu listy: 

-> Korekty sprzedaży 

Aby wartość na korekcie dewizowej została poprawnie przeliczona, należy wejść w edycję dokumentu i ponownie go zapamiętać.

FINKA-FAKTURA 10.0.a | 06-03-2017

1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

FINKA-FAKTURA 10.0 | 06-02-2017

1. Opracowano nowe wzory deklaracji VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4).

 • Należy pamiętać, że od roku 2017 informacje VAT-UE i VAT-27 składa się elektronicznie.
 • Deklaracje VAT-7 i VAT-7K również składa się wyłącznie elektronicznie. Możliwość złożenia papierowego - tylko na rok 2017 - pozostawiono dla najmniejszych podatników, jeśli spełnione są warunki opisane w bazie wiedzy na stronie FINKA

2. Wprowadzono nową wesję JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) JPK-VAT(2).

 • Należy pamiętać, że JPK-VAT powinien zawierać pełną ewidencję zakupu oraz sprzedaży. Można więc generować go z programu FINKA-FAKTURA jeśli dane wpisane do ewiedncji VAT obejmują zarówno sprzedaż, jak i zakupy.
 • Plik JPK-VAT w nowej wersji muszą wysyłać co miesiąc tzw. mali i średni podatnicy. W ustaleniu przynależności do tych kategorii może pomóc kalkulator terminów JPK
 • W menu Formularze -> Jednolity Plik Kontrolny program generuje automatycznie JPK-VAT na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży, a także sprawdza zgodność danych z deklaracją VAT. Stąd:
 • Zaleca się przed sporządzeniem JPK wystawić deklarację VAT (terminy są takie same, do 25-go). Wyjątkiem jest tu deklaracja kwartalna, przy której także obowiązuje comiesięczne wysyłanie JPK. 
 • Przy tworzeniu JPK program FINKA sprawdzi, czy w każdej pozycji ewidencji znajdują się wszystkie wymagane dane, m. in. nazwa, adres i NIP nabywcy oraz numer faktury i opis zdarzenia gospodarczego. W razie braku danych Użytkownik ma dwie możliwości:
  • wpisać w JPK stały tekst w miejsce pól niewypełnionych w ewidencji
  • Program FINKA zapisuje plik JPK na dysku, zaś wysyłanie i pobranie UPO należy wykonać za pomocą programu udostępnionego na stronie MF.

3. W związku z tym, że od r. 2017 szereg usług budowlano - montażowych objęto trybem "odwrotnego obciążenia VAT", w ewidencji sprzedaży wprowadzono nową kategorię "Odwrotne obciążenie - usługi podwykonawców budowalnych".

 • Program wliczy takie pozycje do formularza VAT-27, który od nowego roku trzeba wysyłać elektronicznie co miesiąc.
 • W ewidencji VAT na ekranie zwykłej sprzedaży krajowej można także, obok sprzedaży opodatkowanej, wpisać kwotę podlegającą "odwrotnemu obciążeniu" w tym trybie.
 • Szereg informacji o tej i innych zmianach w podatku VAT opisaliśmy w bazie wiedzy na stronie FINKA 

4. "Transakcje trójstronne". W ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, przy dostawach i nabyciach wspólnotowych (WNT i WDT) można zaznaczyć opcję "VAT-UE trójstronny".

 • Znacznik transakcji trójstronnych dotyczy tylko pośrednika, w transakcjach pomiędzy sprzedawcą, pośrednikiem i odbiorcą - każdy w innego kraju UE - gdy spełnione są warunki "trójstronnej procedury uproszczonej" wg Ustawy o VAT art. 135 i 136.
 • Zgodnie z interpretacją MF, program ujmuje transakcje trójstronne:
  • nabycie przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 oraz w VAT-UE w części "nabycie wspólnotowe - WNT"
  • sprzedaż przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 w poz. 11 "Dostawa towarów poza terytorium kraju", zaś w VAT-UE w części "Dostawa wspólnotowa - WDT".

5. Zmiana kwoty wolnej od podatku. Dostosowano program do regulacji dotyczącej kwoty wolnej od 2017r.

 • Zaliczki podatkowe w menu Formularze - Zaliczka PDOF (PIT-36) wylicza się, zgodnie z nowymi zasadami, stosując kwotę wolną jak w roku 2016 (ulga podatkowa 556,02 zł).
 • W razie przekroczenia progu podatkowego program przestanie ujmować w zaliczkach ulgę podatkową, zgodnie z nową regulacją.
 • Dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym PIT-36, można ująć kwotę wolną zwiększoną lub zmniejszoną według nowych zasad.

6. Wprowadzono usprawnienia w module ewidencji VAT w programie FINKA:

 • W menu Ewidencja zapisów - Wyszukiwanie zapisów VAT dodano możliwość znalezienia zapisów w konkretnej stawce VAT, z zakresem kwot od-do w danej stawce.
 • Przy wprowadzaniu zapisów do ewidencji zakupu lub sprzedaży VAT po wypełnieniu pola "Opis zdarzenia gospodarczego" można wcisnąć klawisz Page Down, co powoduje przejście do pierwszego okienka liczbowego, bez potrzeby przechodzenia myszką lub tabulatorem przez szereg pól.
 • Chcielibyśmy tu wspomnieć, że wszystkie czynności w programie FINKA można wykonywać z klawiatury, beż używania myszki, co na ogół znacząco przyspiesza pracę z programem.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl