Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.4 | 04.06.2019

 1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
  Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
  Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
  • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
  • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
  • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
 2. Zrealizowano pobieranie danych kontrahentów z GUS.
  • Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
   - wpisać NIP kontrahenta
   - jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów to program wpisze dane w okienku "Kontrahent"
   - można też wcisnąć przycisk "Pobierz dane z GUS"; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka "Kontrahent"
  • Przycisk "Pobierz dane z GUS" widnieje także na ekranach
   - sprzedaż VAT
   - zakup VAT
   - edycji danych kontrahenta w Słownikach
   - oraz na ekranie zakładania nowej firmy
  • Z powodów technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
  • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
 3. Zrealizowano nową wersję JPK-FAKTURA (2), obowiązującą od 01.07.2019.
  • Plik JPK-FAKTURA zawiera szczegółowe pozycje faktur za dany okres i należy przekazywać go do Urzędu Skarbowego na życzenie Urzędu.
  • Plik JPK-FAKTURA zawiera nagłówki faktur z sumami brutto oraz pozycje faktur z kwotami netto, więc podsumowania tych kwot w stopce pliku są różne.
  • Jeszcze większa różnica wystąpi przy JPK-FAKTURA dla faktur wystawionych w dewizach, gdyż wówczas, zgodnie z wyjaśnieniami MF, wpisuje się nagłówki faktur w wartości brutto PLN, zaś pozycje w wartości netto w dewizach.
 4. Zmiany dotyczące wystawiania faktur:
  • Korekta faktury końcowej: umożliwiono anulowanie sprzedaży towaru po wystawieniu faktury zaliczkowej i późniejszej końcowej. Trzeba w tym celu wystawić fakturę korygującą do faktury końcowej, z wpisaniem "ilość jest = 0".
  • Adnotacja o zaokrągleniu w stopce faktury. W definicji faktury można wybrać, zgodnie z zasadami, liczenie VAT według stopki lub według sumy pozycji. Przy tym pierwszym trybie VAT wyliczony od kwoty netto w stopce może różnić się od sumy kwot VAT w poszczególnych pozycjach o wartości groszowe - w takim przypadku program wydrukuje odpowiednią adnotację na dole faktury.
  • Wprowadzono inne drobne usprawnienia i poprawki przy wystawianiu faktur i ich drukowaniu.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się