Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.3.a | 11-08-2020

 1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na liście wygenerowanych jednolitych plików kontrolnych.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.3 | 31-07-2020

 1. Zrealizowano nowy wzór formularza VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
 2. Nowe wzory VAT-UE i VAT-UEK zawierają informacje o dostawach wspólnotowych (WDT) w trybie "magazynu call-off stock", który zastapił wcześniejszy "magazyn konsygnacyjny").
  • w związku z tym na ekranie sprzedaży VAT, po wybraniu trybu WDT, można zaznaczyć nowe okienka:
   - Procedura call-off stock: oznacza, że dostawa WDT odbywa się przez magazyn call-off stock; program wpisze informację do VAT-UE w części C (jako WDT) i w części F (jako call-off stock)
   - Przemieszczenie powrotne: oznacza, że nieodebrany towar wraca z magazynu
   - Kontrahent zastąpiony: należy wpisać poprzedni NIP nabywcy, który zrezygnował i towar nabył nowy klient.
 3. Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych na dzień 22.07.2020 według listy danych teleadresowych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
 4. Wprowadzono możliwość edycji schematów dokumentów handlowych;
 5. Wprowadzono usuwanie dokumentów kasowych powiązanych z dokumentem handlowym.
 6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.2 | 03-07-2020

 1. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
 2. Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
  • Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr "Czy drukować kod CN na fakturze";
  • Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.1.a | 10-06-2020

Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.

 • Jeśli problem wystąpi, komunikat będzie zawierał listę deklaracji / JPK wymagających ponownego wygenerowania.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.1 | 27-04-2020

 1. Do nowego JPK od lipca 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
  • W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za lipiec 2020.
  • Od początku lipca należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
  • Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.
  Więcej na temat nowych obowiązków informacyjnych JPK znajduje się w tym artykule na naszym Blogu
 2. Nowe JPK od lipca 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
  • Zasady dotyczące zapisów typu "FP-faktura do paragonu" są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
 3. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zmniejszeń VAT naliczonego w razie braku zapłaty przez 90 dni.
  • Zasady wyliczania ulgi i zmniejszeń pozostają bez zmiany
  • Na listach ulg oraz zmniejszeń VAT naliczonego dodaliśmy przycisk "Wpisz do ewidencji VAT". · Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 20.4.2.1
 4. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące korekt obowiązkowych, które dotyczą firm prowadzących sprzedaż z VATem oraz sprzedaż zwolnioną.
  • W menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe - Lista zapisów dodaliśmy przycisk "Zapisz w ewidencji VAT"
  • Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.3.1.
 5. Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
  • dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
  • oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją "metoda kasowa".
  • Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
 6. Weryfikacja konta kontrahenta z "białą listą": zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
 7. Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
  • Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
  • Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
  • Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
 8. Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl