Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.5.b | 12-11-2019

  1. Poprawiono działanie przycisku "Pokaż zapisy", który na ekranie generowania JPK służy do wyświetlenia zapisów z brakującym NIPem lub innymi problemami. W poprzedniej wersji zapisy mogły nie wyświetlić się, jednak nie było ryzyka wygenerowania nieprawidłowego JPK.

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.5.a | 31.10.2019

  1. Na fakturze można umieścić adnotację "Mechanizm podzielonej płatności", która od 01.11.2019 jest obowiązkowa w niektórych przypadkach. Odpowiednia opcja znajduje się na dole ekranu faktury, obok sposobu płatności. Szczegółowe informacje o tym nowym obowiązku można znaleźć na stronie FINKA.
  2. Wprowadzono inne drobne ulepszenia, m.in:
   • Poprawiono adnotację na fakturze końcowej, wystawianej po wcześniejszych fakturach zaliczkowych.
   • Procedurę pobierania danych kontrahenta z GUS uodporniono na problemy, które występowały przy wyjątkowo długiej nazwie ulicy itp.
   • Po wygenerowaniu pliku JPK poprawiono procedurę jego zapisu na dysku. Problem występował jeśli w nazwie katalogu docelowego znalazła się spacja. Ani ten problem, ani żaden inny wykryty wcześniej nie powodował ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.
   • Poprawiono pobieranie stanu otwarcia kasy za pomocą przycisku "Pobierz z roku poprzedniego". Przycisk znajduje się na ekranie danych kasy w menu Słowniki - Pozostałe - Kasy i konta bankowe.

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.5 | 15.10.2019

  1. Faktury RR. Dodano nowy rodzaj potrącenia na fakturach RR: składki na Fundusz promocji roślin oleistych, zgodnie z nową regulacją dotyczącą obowiązkowych potrąceń na Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
   • Potrącenie na nowy fundusz wynosi 0,2% wartości faktury; dla pozostałych rodzajów pozostało nadal 0,1%.
  2. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i ulepszeń, które podwyższają komfort korzystania z programu i zwiększają jego niezawodność.

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.4.c | 24.09.2019

  1. Zarejestrowano nowy certyfikat MF, niezbędny do komunikacji z serwerem wysyłania JPK. MF zmieniło certyfikat 23.08.2019, na jeden dzień roboczy przed terminem kolejnej wysyłki, bez wcześniejszej zapowiedzi.
   • Jeśli JPK wysłany 23.08 lub później ma przez dłuższy czas status "120" (plik w przetwarzaniu), to należy:
    - ponownie utworzyć plik JPK za ten sam okres
    - i wysłać JPK za pomocą nowej wersji programu.
   • Jeśli wcześniejsze JPK mają potwierdzenia UPO, to zostały przyjęte przez MF i nie trzeba ich wysyłać ponownie.

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 12.4.b | 11.07.2019

  1. Poprawiono pobieranie danych kontrahenta w fakturach korygujących do dokumentów sprzedaży z lat poprzednich.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl