Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 16.0.b | 09-03-2023

 1. PIT-36 - przy wczytywaniu wcześniej utworzonego formularza PIT-36 (edycja/korekta) w niektórych przypadkach w poz. 224/225 wartość odliczenia z PIT/O była niepoprawna.

 2. PIT-36L - przy wczytywaniu wcześniej utworzonego formularza PIT-36 (edycja/korekta) w niektórych przypadkach w poz. 42 wartość odliczenia z PIT/O była niepoprawna.

FINKA-FK WINDOWS 16.0.a | 06-03-2023

 1. Import z pliku JPKV7 – w niektórych przypadkach transakcje WDT oraz Eksportu usług mogły być nieuwzględnione w deklaracji VAT-UE.

 2. Wydruk JPKV7 – poprawiono drukowanie nazwy firmy na formularzu po scaleniu plików JPKV7.

 3. PIT-28 – dla formularzy z lat starszych niż 2022 poprawiono wczytywanie danych. W niektórych przypadkach program mógł nie pobrać wartości z ewidencji i mogły być one zerowe zarówno dla wygenerowanych formularzy jak i korekt.

FINKA-FK WINDOWS 16.0 | 23-02-2023

 1. Dodano nowy moduł przypomnień ułatwiających terminowe rozliczanie podatków i wykonanie innych okresowych czynności.
  • Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 3.12

 2. Zrealizowano nowy formularz CIT-8E (CIT Estoński) wraz z załącznikiem CIT-EZ.
  • Tymczasowo MF nie przyjmuje jeszcze tej wersji deklaracji wysłanej elektronicznie.

 3. Zrealizowano nowy wzór formularza F-01 na rok 2023.

 4. Od wersji 16.0 program pozwala na naliczanie składek właściciela lub wspólników do końca roku 2023.

FINKA-FK WINDOWS 15.7 | 15-02-2023

 1. Zrealizowano roczne rozliczenie składek zdrowotnych:
  • Dodano punkt menu ZUS - Roczne rozliczenie zdrowotnego;
  • Pozwala on na sporządzenie rozliczenia dla osób prowadzących działalność, rozliczających się na zasadach podatku ryczałtowego, liniowego lub zasad ogólnych;
  • Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 9.3.2
  • Uwaga. Nadpłata lub niedopłata składek wynikająca z rozliczenia rocznego będzie umieszczona w DRA lub RCA za kwiecień b.r. Zrealizujemy to w przyszłej wersji programu, gdyż w czasie wydania obecnej wersji struktura DRA nie była dostosowana do rozliczenia rocznego z różnymi trybami opodatkowania.

 2. Tabele kursowe - dostosowano pobieranie kursów do korzystania z nowych adresów serwisu NBP.

 3. Wydruk monitów, not i wezwań:
  • Dodano parametr określający czy dane użytkownika mają się automatycznie drukować w części "Podpis" pod powyższymi dokumentami;
  • Usunięto drukowanie podpisu na części B wezwania do uzgodnienia sald.

FINKA-FK WINDOWS 15.6 | 31-01-2023

 1. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-36 w wersji 30 i PIT-36L w wersji 19 za rok 2022.

 2. Zrealizowano nowy wzór formularza CIT-8 w wersji 32 za rok 2022.

 3. Poprawiono błąd z liczeniem kwot VAT dewizowego na ekranie ewidencji VAT w przypadku trójstronnej transakcji WNT. Błąd był zależny od specyficznej kolejności wprowadzania danych na ekranie przez użytkownika.

 4. JPK-VAT:
  • Poprawiono błąd występujący podczas edycji JPK-VAT w przypadku gdy ewidencja zawierała transakcje zakupów typu: KN - Korekta podatku naliczonego lub PN - Przywrócenie podatku naliczonego.
  • Wyeliminowano błąd mogący wystąpić podczas generowania JPK-VAT za okres obejmujący dwa lata obrotowe.

 5. Monity:
  • Na oknie generowania dodano możliwość ręcznego określenia daty wypełnienia;
  • Dodano pobieranie podpisu z danych użytkownika programu.

 6. Poprawiono sumowanie kwot not odsetkowych na ekranie i na wydruku.

 7. Zaktualizowano słowniki i parametry programu:
  • Skalę podatkową na rok 2023;
  • Stawki odsetek ustawowych;
  • Listę urzędów skarbowych.
  • Limit odliczenia składki zdrowotnej przy opodatkowaniu liniowym;
  • Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku;
  • Kody zgłoszeń ZUS
  • Kody nieobecności ZUS.

 8. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
  • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
  • Poprawiono błędy literowe na druku formularza PIT-11. Nie wpływały one na prawidłowość danych;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
  • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl