Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 16.5.b | 20-09-2023

 1. Poprawiono kodowanie znaków w plikach JPK.

 2. Poprawiono błąd związany z wychodzeniem z trybu pełnoekranowego w niektórych przypadkach.

 3. Poprawiono problem z usuwaniem dokumentów księgowych występujący w niektórych przypadkach.

FINKA-FK WINDOWS 16.5.a | 13-09-2023

 1. Poprawiono zapamiętywanie dokumentu księgowego zawierającego dekretacje z VAT.

FINKA-FK WINDOWS 16.5 | 12-09-2023

 1. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z obniżeniem stóp NBP.

 2. Dokonano znacznego przyspieszenia wielu funkcji w programie. Różnice będą szczególnie odczuwalne podczas pracy zdalnej:
  • Uruchomienie programu;
  • Logowanie do firmy;
  • Zakładanie nowego roku/firmy, w tym z danymi przykładowymi;
  • Kopia i odtwarzanie danych;
  • Szybka i pełna aktualizacja;
  • Optymalizacja danych;
  • Odczyt parametrów lokalnych;
  • Edycja i zapamiętanie zapisów Ewidencji VAT;
  • Zmieniono odświeżanie list po modyfikacji / usunięciu zapisu – teraz okna w tle odświeżają się dopiero w momencie ich aktywacji.

 3. Bilanse i Rachunki Zysków i Strat
  • Uzupełniono definicje Bilansów i RZiS podczas zakładania nowego roku/firmy;
  • Zmieniono działanie pól sumowanych w bilansie i rachunku dla firmy małej - zmiana występuje gdy rok obrotowy zaczyna się w 2024 roku lub później.

 4. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza CIT-8(32) do najnowszej wersji schematu XSD.

 5. Wprowadzono kosmetyczne zmiany w kreatorze podczas zakładania nowej firmy / roku.

 6. Dodano możliwość podpisywania danymi autoryzującymi formularze VAT-UE oraz VAT-12.

 7. Formularze (wszystkie) -> Złagodzono warunek sprawdzający czy można edytować /usuwać wysłany formularz. Obecnie formularze ze statusem 400 są możliwe do edycji / usunięcia.

 8. Import Wyciągów Bankowych - zabezpieczono import z plików csv z mała ilością rekordów.

 9. JPK-VAT: Dopuszczono stosowanie w danych firmy zagranicznych znaków diakrytycznych – obecnie są prawidłowo ujmowane w generowanym pliku XML.

 10. W menu "ZUS właściciela -> Nieobecności właścicieli, wspólników" dodano nowe kody nieobecności:
  • 337 - urlop macierzyński w przypadku dziecka z zaświadczeniem o niepełnosprawności powstałej przy porodzie lub w okresie prenatalnym;
  • 338 - urlop macierzyński w części przysługującej jednemu z rodziców (do 9 tygodni), Kodeks Pracy art. 182(1a) p.4 lub 183 p.5;

   Uwaga: w obecnej wersji "Płatnika" te kody nie są jeszcze obsługiwane pomimo ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Zalecamy więc rozpoczęcie używania, gdy ukaże się aktualizacja programu "Płatnik".

 11. Dodano nowe tytuły ubezpieczenia ZUS i zmieniono opisy niektórych z nich, zgodnie z nowymi regulacjami. Zmiany nie dotyczą kodów ubezpieczeń osób prowadzących działalność.

 12. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i usprawnień programu.

FINKA-FK WINDOWS 16.4 | 27-07-2023

 1. Zrealizowano nowy rodzaj JPK: "JPK-GV", obowiązkowe dla członków grupy VAT od lipca 2023.
  • W programie dodano funkcje służące do prowadzenia ewidencji transakcji sprzedaży wewnątrz grupy VAT, niezbędnej do automatycznego sporządzania i wysyłania pliku JPK-GV. Więcej w Pomocy do programu, rozdz.5.3.8
  • Ewidencję sprzedaży wewnątrz grupy VAT (menu "Ewidencja JPK-GV") zrealizowano jako dodatkowy moduł programu - celem jego nabycia prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 2. W menu ZUS właściciela - Składki właściciela, wspólników zmodyfikowano wyliczenie składek preferencyjnych (przez pierwsze 2 lata) dla osób prowadzących działalność: od lipca 2023 podstawą jest 30% nowej płacy minimalnej, czyli 3600*30%=1080 zł.
  • Jeśli Użytkownik wyliczył już składki w poprzedniej wersji programu, to program zmieni status składek na "do przeliczenia" i poda odpowiedni komunikat
  • Zmiana nie dotyczy minimalnej podstawy przy "małym ZUS", tj. składkach według dochodu. W tym  przypadku minimalną podstawą jest 30% płacy minimalnej ze stycznia danego roku.
 3. Wykonano zmianę techniczną przy wysyłaniu PIT-11 na serwer MF. Zastosowano nowy wzór pliku wymiany określony przez MF, bez zmian funkcjonalnych w formularzu PIT-11.

FINKA-FK WINDOWS 16.3.a. | 18-05-2023

 1. Zaktualizowano wysyłkę formularza CIT-8 do najnowszej wersji wzoru XSD.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl