Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 14.1 | 11-03-2021

  1. Załączniki do dokumentów księgowych
   Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do zapisów księgowych i do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np:
   • umowę lub zamówienie
   • fakturę
   • dowód dostawy
   • protokół odbioru
   Załączniki można dołączyć do pozycji księgowań lub do zapisów zakupu lub sprzedaży VAT. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
   W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
  2. Zmiany w formularzach podatkowych:
   • W załączniku CIT/WZ, dotyczącym zmniejszeń lub zwiększeń przychodów i kosztów z powodu przeterminowania zapłat,
    - wprowadzono redagowanie pozycji załącznika.
    - Podobnie jak wcześniej, pozycje te można także pobrać z zestawień utworzonych w menu
   • Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
   • Wprowadzono nową wersję PIT-11 (27) za rok 2021.
  3. Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
   • Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
    - jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK.
   • Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 - 47 deklaracji
    - problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
    - w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
  4. Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
   • dopisano numer KG na zestawieniach VAT: ewidencja skrócona, zestawienie odliczeń kosztów samochodowych oraz zestawienie "dane do JPK i deklaracji"
   • Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
   • W zestawieniu zakupu VAT - wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
   • Bilans i rachunek zysków i strat: wzory tych dokumentów nie zmieniły się, poprawiono jednak procedurę eksportu do pliku XLS (dodano eksport bilansu, gdyż wcześniej w XLS zapisywał się sam rachunek zysków i strat)
   • Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl