Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 15.4.b | 21-07-2022

 1. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP. Stawki te wykorzystywane są w kalkulatorze odsetkowym (menu Finanse).
 2. W menu ZUS - Dokumenty rozliczeniowe umożliwiono drukowanie wygenerowanej deklaracji DRA.
 3. CIT-8 za 2021: wprowadzono liczenie straty łącznej (poz. 115), jeśli występuje dochód (poz. 95), lecz dochody wolne od podatku wg załącznika CIT-8-O przewyższają dochód z poz. 95.
  • aby nie zmieniać wcześniejszych wyliczeń, dodano parametr "Formularze - Stosować zmianę v.15.4.b w CIT-8". Program stosuje nowy tryb liczenia, jeśli parametr wskazuje "Tak".
 4. Poprawiono porządkowanie dokumentów księgowych - mogło zakończyć się błędem w przypadku zbyt długiego opisu dekretacji.
 5. Wprowadzono inne drobne poprawki:
  • Lista ewidencji VAT - usunięto automatyczne zmniejszanie okna podczas odświeżania danych;
  • Wyszukiwanie ewidencji VAT - usunięto kolumny KPR/Ryczałt;
  • Zabezpieczono ekran parametrów konfiguracyjnych konta pocztowego.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl