Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 15.5 | 08-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:
 • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
 • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;

               - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;

               - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm;

 • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:

               - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;

               - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;

               - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 1. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

 2. Opracowano nowe wersje formularzy podatkowych za rok 2022: PIT-11(29) oraz PIT-8C(11).

 3. Dla licencji FK-START:
 • dodano możliwość wpisania urzędu skarbowego na potrzeby deklaracji VAT-8 i VAT-9M;
 • dezaktywowano możliwość generowania JPK-VAT z powodu braku modułu VAT w tej licencji.
 1. Rozszerzono listę zaliczek na PDOF o kolumny zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych:
 • dla początkowych miesięcy roku 2022 wartości w tych kolumnach będą zerowe;
 • dla zaliczek na PIT-36 również będą zerowe;
 • od II półrocza będą niezerowe dla zaliczek na PIT-36L.
 1. Poprawiono tworzenie JPK-VAT-7M w przypadku gdy rok obrotowy kończył się i zaczynał w trakcie miesiąca:
 • poprzednio część deklaracyjna JPK miała poprawne wartości (zsumowane z obu części miesiąca starego i nowego roku obrotowego);
 • ale część ewidencyjna zawierała zapisy tylko z nowego roku obrotowego.
 1. Zrealizowane wysyłanie monitów i not odsetkowych mailem.

 2. Poprawiono import dokumentów w kilku punktach:
 • import z JPK-VAT dla dokumentów typu Faktury RR oraz faktury VAT marża;
 • import kontrahentów i osób z innych baz danych programu Finka w przypadku gdy importowane zapisy miały załączniki w bazie źródłowej (są one pomijane);
 • import załączników dla dokumentów bez VAT.
 1. Zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl