Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 14.7.a | 26-10-2021

 1. W formularzu JPK-VAT7 poprawiono wyświetlanie kwot VAT na zapisach ujętych w grupie Z4. W poprzednich wersjach programu pola były puste. Nie miały one jednak wpływu na prawidłowe generowanie JPK.
 2. Poprawiono wyświetlanie listy ewidencji VAT-OSS, gdy numer dokumentu w którymkolwiek zapisie był dłuższy niż 30 znaków.
 3. W zestawieniach należności i zobowiązań przywrócono wcześniejszy tryb działania programu:
  • za transakcje "nierozliczone" uważa się takie, w których kwota zapłat w dewizach lub w PLN nie zgadza sie z wartością należności lub zobowiązania
  • jeśli wyświetlane są tylko kwoty złotowe, to porównuje się tylko sumy w PLN
 4. Na liście dokumentów w menu Finanse -> Konto poprawiono działanie checkboxów.

FINKA-FK WINDOWS 14.7 | 20-10-2021

 1. Zrealizowano sporządzanie i wysyłanie deklaracji VIU-DO związaną z procedurą unijną VAT-OSS (e-commerce)
  • Dotyczy ona rozliczenia podatku VAT od sprzedaży towarów i usług dla osób prywatnych w innych krajach UE, jeśli podatnik zgłosił się do rozliczania według procedury VAT-OSS
  • Szereg dokładniejszych informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.4.7
 2. Wprowadzono drobne poprawki do programu:
  • Poprawiono zestawienia należności i zobowiązań przy wyborze: "wraz z sumami wg kontrahentów" oraz "PLN+Dewizy".
  • Poprawiono mechanizmy związane z załącznikami do dokumentów:
   • dołączania załączników przy tworzeniu kopii zapasowej
   • oraz możliwość usuwania załączników bazy zastępowanej przy odtwarzaniu kopii danych.

FINKA-FK WINDOWS 14.6 | 13-10-2021

 1. Zrealizowano ewidencję sprzedaży związaną z procedurą unijną VAT-OSS (e-commerce)
  • Dotyczy ona sprzedaży towarów i usług dla osób prywatnych w innych krajach UE, jeśli podatnik zgłosił się do rozliczania według procedury VAT-OSS
  • Szereg dokładniejszych informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.7
  • Wobec bardzo późnego ogłoszenia wzoru deklaracji, deklarację kwartalną związaną z procedurą VAT-OSS zrealizujemy w kolejnej wersji programu. Program utworzy deklarację automatycznie według ewidencji, którą można wprowadzać od tej wersji.
  2. Wprowadzono drobne poprawki do programu:
  • W menu "Przeglądanie i scalanie JPK" poprawiono działanie przycisków "Sprawdź zgodność deklaracji z ewidencją" i "Wylicz deklarację wg ewidencji".
   • poprawiono wyliczenie pozycji informacyjnych 68 i 69, które nie wpływają na wartości rozliczenia VAT.
  • Poprawiono drukowanie numeru kwartału w deklaracji VAT.
   • poprzednio ten numer mógł wydrukować się nieczytelnie, co nie wpływało na poprawność deklaracji zawartej w JPK wysyłanym do Urzędu Skarbowego.

FINKA-FK WINDOWS 14.5 | 20-09-2021

 1. Rozbudowano program o dokumenty i rozrachunki dewizowe zależne od licencji DEWIZY:
  • Rozszerzono listy dokumentów, wyszukiwanie zapisów VAT oraz zestawienia o kolumny dewizowe
  • Dodano możliwość definiowania kasy / konta bankowego jako dewizowego. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 11.1
  • Dodano możliwość wprowadzania zapisów w dewizach w kasach i kontach bankowych
  • Rozszerzono listy raportów kasowych o kolumny dewizowe.
 2. Import/Export dokumentów
  • Zaktualizowano procedurę importu dokumentów zakupu i sprzedaży. Obecnie można wpisać konta księgowe zarówno po stronie programu FK, podczas importowania, jak i można je umieścić w przesyłanym buforze z danymi. Dotyczy to kont dla kwot brutto, netto, VAT, a także kont VAT nieodliczanego oraz kont NKUP. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 4.3.1
  • Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając wartości dewizowe dokumentów.
 3. Import wyciągów bankowych
  • Dodano możliwość importowania wyciągów split payment.
  • Zabezpieczono wyjątki powodujące błędy importu w wyciągach pochodzących z banku Santander.
 4. Do komunikatów o błędach w programie dodano nazwę pliku bazy danych, na której ten błąd wystąpił.

FINKA-FK WINDOWS 14.4.e | 23-08-2021

 1. Przywrócono znacznik „Metoda podzielonej płatności” na ekranie zakupu VAT.
 2. Na zestawieniu Zobowiązania do przelewów Split payment dodano kryterium: „Tylko zobowiązania split payment” .
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl