Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 14.4.d | 16-08-2021

 1. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza CIT-8 do najnowszej wersji schematu XSD.
 2. Ewidencja VAT – Usunięto błędny komunikat o niestosowaniu oznaczeń GTU dla dokumentów sprzedaży VAT typu FP oraz uzupełniono generowanie JPK-VAT7 o kody GTU dla tych dokumentów

FINKA-FK WINDOWS 14.4.c | 03-08-2021

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający połączenie z bazą Main, występujący przy określonej konfiguracji połączenia dla wersji wielostanowiskowych.

FINKA-FK WINDOWS 14.4.b | 29-07-2021

 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i zminimalizowania szansy ich uszkodzenia zablokowano możliwość pracy na niższej wersji programu na danych, uruchamianych już na wyższej wersji programu.
 2. Usprawniono mechanizm sprawdzania licencji, ograniczając nieuprawnione użycie programu.
 3. Poprawiono wyświetlanie zapisów Ewidencji VAT - Marża wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu.
 4. Zaktualizowano Generowanie JPK-VAT dla pozycji VAT-marża - Jeśli wartość sprzedaży jest niższa niż wartość zakupu, to w części ewidencyjnej JPK wpisywana jest teraz ujemna kwota netto. Część deklaracyjna JPK nie uległa zmianie.
 5. Zabezpieczono zestawienia księgowe przed wystąpieniem błędu spowodowanym zbyt długim opisem dekretacji.

FINKA-FK WINDOWS 14.4.a | 14-07-2021

 1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
 2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.
 3. Poprawiono sporadyczny błąd występujący podczas księgowania na konta rozrachunkowe, posiadające należności dewizowe do rozliczenia. Dotyczyło to zapisów z bardzo długimi opisami transakcji.

FINKA-FK WINDOWS 14.4 | 06-07-2021

 1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
 2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
 3. Wprowadzono zmiany dotyczące formularzy:
  • Dodano nowy załącznik CIT/KW do formularza CIT-8 (30)
  • Poprawiono wydruk CIT-8 (30) (Numer wersji w stopce na stronie 3)
  • Naprawiono wczytywanie pól nieedycyjnych w formularzach PIT 36/PIT36L gdy dokument został wysłany na serwer produkcyjny MF
  • poprawiono pobieranie zaliczek miesięcznych /kwartalnych do korekty deklaracji PIT 36/PIT36L jeżeli były wygenerowane i miesięczne i kwartalne; program pobieral miesięczne mimo że do pierwotnej deklaracji były pobrane kwartalne
  • W ewidencji zapisów do VAT8/VAT9M wprowadzono stawkę ZW oraz umożliwiono zapamiętanie zapisu z zerową kwotą VAT.
 4. Zmiany dotyczące JPK:
  • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
  • poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegajacy na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
  • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
  • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
 5. Na życzenie Uzytkowików wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
  • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
  • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
  • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
  • Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
 6. Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
  • między programami Finka
  • lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
  • szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA
 7. Poprawiono kilka innych punktów w programie:
  • Pobieranie okresu przy imporcie wyciągu bankowego z Mbank
  • Pobieranie stanu otwarcia konta bankowego z poprzedniego roku
  • W zestawieniu zmian w kapitale dodano dodatkowy warunek przy zapisie, dotyczący długości pól opisowych (dozwolone od 2 do 256 znaków).
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl