Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 15.4.c | 01-08-2022

 1. CIT-8 z załącznikiem CIT-BR - Poprawiono zachowanie pola wyboru w poz.11 załącznika oraz generowanie XML związanego z tą pozycją.
 2. Zestawienie odpowiedniości KG i VAT – poprawiono działanie kryterium czasowego „Bieżący miesiąc”.
 3. Import z aktywnym modułem "ZUS Właścicieli":
  • Poprawiono generowanie rozrachunków;
  • Sprawdzenie wewnętrzne teraz także uzupełnia brakujące rozrachunki po imporcie.

FINKA-FK WINDOWS 15.4.b | 21-07-2022

 1. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP. Stawki te wykorzystywane są w kalkulatorze odsetkowym (menu Finanse).
 2. W menu ZUS - Dokumenty rozliczeniowe umożliwiono drukowanie wygenerowanej deklaracji DRA.
 3. CIT-8 za 2021: wprowadzono liczenie straty łącznej (poz. 115), jeśli występuje dochód (poz. 95), lecz dochody wolne od podatku wg załącznika CIT-8-O przewyższają dochód z poz. 95.
  • aby nie zmieniać wcześniejszych wyliczeń, dodano parametr "Formularze - Stosować zmianę v.15.4.b w CIT-8". Program stosuje nowy tryb liczenia, jeśli parametr wskazuje "Tak".
 4. Poprawiono porządkowanie dokumentów księgowych - mogło zakończyć się błędem w przypadku zbyt długiego opisu dekretacji.
 5. Wprowadzono inne drobne poprawki:
  • Lista ewidencji VAT - usunięto automatyczne zmniejszanie okna podczas odświeżania danych;
  • Wyszukiwanie ewidencji VAT - usunięto kolumny KPR/Ryczałt;
  • Zabezpieczono ekran parametrów konfiguracyjnych konta pocztowego.

FINKA-FK WINDOWS 15.4.a | 08-07-2022

 1. Poprawiono pomyłkę na ekranie składek zdrowotnych właściciela/wspólnika
  • Wyliczenie tych składek utworzone w v. 15.4 mogło nie pobrać składek za miesiące wcześniejsze:
   - wyliczenie zostało utworzone w wersji 15.4 (nie było go wcześniej);
   - oraz firma miała stratę w styczniu 2022.
 2. Dodano nowy format importu wyciągów bankowych z mBanku.
 3. Zaktualizowano format wysyłki formularza IFT-2 w wersji 10 do najnowszego wzoru 2-0E.
 4. Zmiany w buforze i procedurze importu:
  • Przy imporcie z Magazynu dodano obsługę „Kont księgowych dla rozliczeń zwiększających” oraz „Kont księgowych dla rozliczeń zmniejszających”;
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający import w przypadku braku konta 490.

FINKA-FK WINDOWS 15.4 | 28-06-2022

 1. Dodano nową stawkę podatku 12% wg skali, obowiązującą od 07.2022.
 2. CIT-8
  • umożliwiono wykonanie formularza od innego miesiąca niż początek roku obrotowego;
  • dodano załącznik CIT-ST/A, generowany na życzenie razem z załącznikiem CIT-ST.
 3. Zaliczka na PIT-36, PIT-36L
  • Wprowadzono stosowanie nowej skali podatkowej 12% obowiązującej od zaliczek na PDOF za czerwiec 2022 lub za II kwartał 2022, płatnych w lipcu 2022;
  • dla zaliczek na PIT-36L wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości 8700 rocznie.
 4. Korekta PIT-36, PIT-36L - dodano wydruk ORD-ZU.
 5. Ewidencja VAT - dodano możliwość wprowadzenia dowolnego procentu odliczenia kosztów dla zapisów zakupów VAT.
 6. Zaktualizowano działanie bufora:
  • dodano obsługę konta kosztów projektowych;
  • dodano parametr „Przy imporcie wpisywać numer i opis dokumentu z VAT” – zmiana sposobu przypisywania numeru i opisu dokumentów;
  • poprawiono import daty księgowania dla zakupów;
  • poprawiono import dokumentów bez VAT;
  • dodano obsługę importu odliczenia 50%, koszty inne.
 7. Umożliwiono całkowite wyłączenie paska przycisków szybkiego uruchamiania.
 8. Poprawiono generowanie XML dla JPK – przy zmianie z wersji 1.2 na 2.0.
  • dotyczy jedynie sytuacji gdy użytkownik wygenerował za rok 2022 JPK v.1.2 korzystając z nieaktualnej wersji programu FINKA;
  • jeżeli taki plik nie został wysłany to po naciśnięciu ‘F6 Pokaż’ zostanie przekształcony na poprawny format v.2.0.
 9. Inne drobne zmiany i poprawki
  • Poprawiono podpięcie pliku pomocy (HELP) na kilku oknach oraz usunięto błędne wpisy;
  • Poprawiono działanie uprawnienia do funkcji „Sprawdzenie wewnętrzne”.

FINKA-FK WINDOWS 15.3.c | 20-06-2022

 1. W CIT-8 (31) komunikat dotyczący wypełnienia pozycji 112 i 113 nie blokuje już możliwości zatwierdzenia formularza.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl