Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

FINKA-KPR WINDOWS 10.5 | 15.10.2019

 1. Zaliczki PIT wg stawki 17,75%. Stawkę 17% PIT wprowadzono od 01.10.2019, wobec czego za cały rok 2019 wylicza się podatek wg stawki 17,75%.
  Zgodnie z nowymi regulacjami program wylicza zaliczki z tytułu działalności lub najmu (PIT-36):
  • zaliczki płatne od 10.2019, czyli za m-c 09, 10, 11 i 12 według stawki 17,75%,
  • to samo dotyczy zaliczek za III i IV kwartał 2019,
  • za wcześniejsze okresy stosuje się stawkę 18%,
  • wraz z nową stawką program bierze odpowiednio zmniejszoną kwotę ulgi podatkowej.

   Uwaga: Ponieważ przepis nie jest tu w pełni jednoznaczny, wprowadzono parametr "Formularze - Stawkę 17,75% za rok 2019 liczyć po raz pierwszy od...". Użytkownik może życzyć sobie stosowania nowej stawki od m-ca 09 lub 10.2019 bądź odpowiednio od III lub IV kwartału.
   Więcej informacji można znaleźć klikając nastepujący link.
 2. Faktury RR. Dodano nowy rodzaj potrącenia na fakturach RR: składki na Fundusz promocji roślin oleistych, zgodnie z nową regulacją dotyczącą obowiązkowych potrąceń na Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
  • Potrącenie na nowy fundusz wynosi 0,2% wartości faktury; dla pozostałych rodzajów pozostało nadal 0,1%.
 3. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i ulepszeń, które podwyższają komfort korzystania z programu i zwiększają jego niezawodność.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się