Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.1 | 12.03.2019

  1. Weryfikacja NIP kontrahentów prowadzona jest obecnie w nowej technologii i działa znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach.
   • Należy podkreślić, że serwer MF pozwala jedynie na weryfikację statusu "czynny podatnik VAT" na daną chwilę - dlatego zalecamy sprawdzanie NIPów jak najwcześniej. Można tego dokonać przy rejestracji zakupu od kontrahenta (menu Ewidencja zapisów - Zakup VAT/KPR) lub nawet przed dokonaniem zakupu, np. w menu Słowniki - Lista kontrahentów.
   • Sprawdzenia statusu NIP na czas wsteczny można dokonać jedynie drogą tradycyjnego wystąpienia do Urzędu Skarbowego.
  2. Wprowadzono formularz IFT-2.
   • Jest on obowiązkowy dla firm dokonujących importu usług niektórych rodzajów, m.in. usług reklamowych - nawet takich, jak reklamy Google i Facebook. Dokładniejszy opis znajduje się w Pomocy dla programu, rozdz. 20.2.3.
   • IFT-2 jest dostępny dla posiadaczy licencji VAT-UE (transakcje wspólnotowe w ewidencji VAT).
  3. Wystawianie faktur: poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie, gdy Użytkownik wpisał rabat w pozycji faktury. Problem dotyczył jedynie wyświetlania pozycji; sumy faktury i pozycje zapamiętane i drukowane były prawidłowe.
  4. Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13). Zgodnie z nowymi zasadami, deklaracje te nie zawierają załączników VAT-ZZ ani VAT-ZT, które zawierały uzasadnienie wystąpienia o zwrot VAT i o przyspieszenie terminu zwrotu.
  5. Poprawiono pobieranie kwot korekt obowiązkowych do deklaracji VAT (poz.47 i 48). Korekty takie stosuje się jeśli występuje zarówno sprzedaż opodatkowana VATem, jak i zwolniona. Wylicza się je automatycznie w menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe. Jeśli wystąpił problem z pobieraniem wartości pól 47 lub 48 w poprzedniej wersji programu, aktualna wersja poda wyraźny komunikat.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.0 | 18-01-2019

  1. Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze - Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
   • Uwaga: zmiana terminu ze 150 na 90 dni dotyczy także przeterminowania zapłat dla dostawców. W tym przypadku zmniejszenie odliczenia VAT jest obowiązkowe. Wylicza się je w menu Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie odliczeń VAT
  2. Weryfikacja NIP kontrahenta
   • Dostosowaliśmy procedurę weryfikacji NIP kontrahenta do zmienionej (bez uprzedzenia) postaci serwisu MF, gdzie sprawdza się status "czynnego podatnika VAT".
   • Chcielibyśmy podkreślić, że serwis ten daje jedynie informacje o bieżącym statusie kontrahenta, bez danych historycznych.
   • Dlatego zalecane jest sprawdzanie statusu NIP jak najwcześniej, czyli podczas księgowania zakupu, gdyż późniejsze sprawdzenie podczas generowania JPK dokonywane jest już w innym miesiącu i podaje stan późniejszy.
  3. Nowe zasady rozliczania kosztów samochodowych. Od początku 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów samochodowych - dla niektórych samochodów za koszty uznaje się 100% wydatków, dla innych 75%, a dla jeszcze innych tylko 20%.
   Nowe zasady opisujemy szczegółowo w bezpłatnym e-booku.
   W związku z tym:
   • Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce "INNE", mamy teraz wybór:
    - odliczenie pełne
    - odliczenie 50%, koszty pełne
    - odliczenie 50%, koszty 75%
    - odliczenie 50%, koszty 20%
   • Zależnie od wyboru, program wpisuje jako koszt KPR całą kwotę netto albo odpowiednią jej część (75% lub 20%)
   • Użytkownik może życzyć sobie wpisywania do KPR także odpowiedniej części nieodliczanego VAT, zmieniając parametr w menu:
    --> Administracja --> Parametry lokalne
    --> KPR --> Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń
   • Aby ułatwić Użytkownikowi sprawdzenie kosztów KPR, które teraz mogą w niektórych pozycjach stanowić 75% lub 20% kwot netto z ewidencji VAT, dodano nowe zestawienie w menu:
    --> Zestawienia
    --> VAT --> Ewidencja zakupu - Odliczenia kosztów samochodowych.
    Zestawienie ukazuje dokładnie kwoty kosztów i kwoty nie stanowiące kosztu.
   • Dokonano także odpowiednich zmian na ekranie deklaracji VAT. Pozwalają one na:
    - sprawdzenie poprawności kwot ujętych w deklaracji
    - oraz znalezienie części kwot nieodliczonego VAT, które można uznać za koszty, jeśli nie były wpisane od razu do KPR
    Zakładka "Obliczenie" zawiera teraz pozycje:
    z28 Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, stanowiąca koszt
    - dotyczy sytuacji, gdy mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wobec czego cześć VAT naliczonego nie odlicza się i można wpisać ją w koszty.
    z28a Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, nie stanowiąca kosztu
    - w powyższej sytuacji części VAT od wydatków samochodowych nie uznaje się jednak za koszty, program wylicza tu odpowiednią kwotę
    z29 Zakupy samochodów i paliwa bez odliczeń, stanowiące koszt
    - podaje tę część z nieodliczanej sumy 50%VAT, którą można uznać za koszt
    z29a VAT nieodliczany ujęty już jako koszt w KPR
    - podaje kwoty kosztu wpisanego już do KPR, jeśli wymieniony wyżej parametr ustawiono na "TAK"
    z29b Zakupy samochodowe - Netto i VAT nie stanowiące kosztu
    - podaje część kwot z nieodliczanej sumy 50%VAT, której nie można wpisać do KPR.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 1.0.c | 07-12-2018

  1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na Zestawieniu handlowym - Sprzedaż wg dokumentów z pozycjami - w niektórych przypadkach pozycje mogły wyświetlać się powielone.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 1.0.b | 29-11-2018

  1. Zmieniono sposób sprawdzania certyfikatu strony Ministerstwa Finansów przy wysyłaniu e-deklaracji.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 1.0.a | 22-11-2018

  1. Na wydruku UPO dla JPK dodano informację o numerze korekty.
  2. Dokonano drobnych zmian przy wystawianiu dokumentów handlowych:
   • Zwiększono maksymalną liczbę znaków dla pola Uwag podczas redagowania dokumentu handlowego z 1000 na 2000 znaków.
   • Uruchomiono usuwanie pozycji na dokumencie handlowym po naciśnięciu przycisku 'DEL Usuń' na ekranie edycji dokumentu.
   • Umożliwiono kopiowanie nazwy asortymentu za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C podczas edycji asortymentu.
   • Poprawiono wydruk dokumentu handlowego dewizowego z zastosowanym kursem waluty = 0zł
   • Poprawiono wystawianie korekt do faktur zaliczkowych
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się