Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 4.4 | 20-09-2021

 1. Rozbudowano program o dokumenty i rozrachunki dewizowe zależne od licencji DEWIZY:
  • Rozszerzono listy dokumentów, wyszukiwanie zapisów VAT oraz zestawienia o kolumny dewizowe
  • Dodano możliwość definiowania kasy / konta bankowego jako dewizowego. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 11.1
  • Dodano możliwość wprowadzania zapisów w dewizach w kasach i kontach bankowych
  • Rozszerzono listy raportów kasowych o kolumny dewizowe.
 2. Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając wartości dewizowe dokumentów.
 3. Poprawiono wydruki dokumentów handlowych:
  • Dla wydruków wielostronicowych.
  • Dla dokumentów gdzie kurs waluty był równy 0.
 4. Usunięto błąd uniemożliwiający zmianę nazwy schematu dokumentu handlowego.
 5. Do komunikatów o błędach w programie dodano nazwę pliku bazy danych, na której ten błąd wystąpił

FINKA-MAG WINDOWS 4.3.e | 23-08-2021

 1. Przywrócono znacznik „Metoda podzielonej płatności” na ekranie zakupu VAT.
 2. Na zestawieniu Zobowiązania do przelewów Split payment dodano kryterium: „Tylko zobowiązania split payment” .

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 4.3.d | 16-08-2021

 1. Ewidencja VAT – Usunięto błędny komunikat o niestosowaniu oznaczeń GTU dla dokumentów sprzedaży VAT typu FP oraz uzupełniono generowanie JPK-VAT7 o kody GTU dla tych dokumentów

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 4.3.c | 03-08-2021

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający połączenie z bazą Main, występujący przy określonej konfiguracji połączenia dla wersji wielostanowiskowych.

FINKA-MAG WINDOWS 4.3.b | 29-07-2021

 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i zminimalizowania szansy ich uszkodzenia zablokowano możliwość pracy na niższej wersji programu na danych, uruchamianych już na wyższej wersji programu.
 2. Usprawniono mechanizm sprawdzania licencji, ograniczając nieuprawnione użycie programu.
 3. Poprawiono wyświetlanie zapisów Ewidencji VAT - Marża wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu.
 4. Zaktualizowano Generowanie JPK-VAT dla pozycji VAT-marża - Jeśli wartość sprzedaży jest niższa niż wartość zakupu, to w części ewidencyjnej JPK wpisywana jest teraz ujemna kwota netto. Część deklaracyjna JPK nie uległa zmianie.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl