Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.6 | 15-02-2023

 1. Zrealizowano roczne rozliczenie składek zdrowotnych:
  • Dodano punkt menu ZUS - Roczne rozliczenie zdrowotnego;
  • Pozwala on na sporządzenie rozliczenia dla osób prowadzących działalność, rozliczających się na zasadach podatku ryczałtowego, liniowego lub zasad ogólnych;
  • Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 9.3.2
  • Uwaga. Nadpłata lub niedopłata składek wynikająca z rozliczenia rocznego będzie umieszczona w DRA lub RCA za kwiecień b.r. Zrealizujemy to w przyszłej wersji programu, gdyż w czasie wydania obecnej wersji struktura DRA nie była dostosowana do rozliczenia rocznego z różnymi trybami opodatkowania.

 2. Tabele kursowe - dostosowano pobieranie kursów do korzystania z nowych adresów serwisu NBP.

 3. Poprawiono wydruk numeru konta bankowego na dokumentach handlowych.

 4. Wydruk monitów, not i wezwań:
  • Dodano parametr określający czy dane użytkownika mają się automatycznie drukować w części "Podpis" pod powyższymi dokumentami;
  • Usunięto drukowanie podpisu na części B wezwania do uzgodnienia sald.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.5.a | 03-02-2023

 1. Formularz PIT-28 za rok 2022:
  • Poprawiono wyliczenie pola: "235. Wpłacony ryczałt";
  • Poprawiono wydruk kwot przychodów dla stawek 10% i 12%.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.5 | 31-01-2023

 1. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-36 w wersji 30 i PIT-36L w wersji 19 za rok 2022.

 2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 25 za rok 2022.

 3. Zmodyfikowano zaliczkę na PIT-28 na rok 2023 -> przy wyliczaniu proporcjonalnego odliczenia składki zdrowotnej kwoty z wynajmu nie są teraz uwzględniane.

 4. Różnice kursowe - poprawiono generowanie w firmie ryczałtowej - data uzyskania przychodu nie była uzupełniana.

 5. Schematy dokumentów handlowych:
  • usunięto błąd pojawiający się podczas modyfikacji schematu przy braku licencji KPRBASIC;
  • poprawiono zapis dokumentu handlowego ze schematu z odznaczonym polem „ Wpisać do KPR”. W przypadku wystawiania więcej niż jednego dokumentu ze schematu, kwoty w ewidencji KPR mogły zostać wpisane zerowe.

 6. Umożliwiono definiowanie i wystawianie dokumentów seryjnych bez VAT.

 7. JPK-VAT:
  • Poprawiono błąd występujący podczas edycji JPK-VAT w przypadku gdy ewidencja zawierała transakcje zakupów typu: KN - Korekta podatku naliczonego lub PN - Przywrócenie podatku naliczonego.

 8. Monity:
  • Na oknie generowania dodano możliwość ręcznego określenia daty wypełnienia;
  • Dodano pobieranie podpisu z danych użytkownika programu.

 9. Poprawiono sumowanie kwot not odsetkowych na ekranie i na wydruku.

 10. Zaktualizowano słowniki i parametry programu:
  • Skalę podatkową na rok 2023;
  • Stawki odsetek ustawowych;
  • Listę urzędów skarbowych.
  • Stawki przebiegu pojazdów, obowiązujące od 17.01.2023;
  • Limit odliczenia składki zdrowotnej przy opodatkowaniu liniowym;
  • Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku;
  • Kody zgłoszeń ZUS
  • Kody nieobecności ZUS.

 11. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
  • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
  • Dodano nowy parametr w grupie Asortymenty pozwalający zdecydować czy dane na liście asortymentów wyświetlać natychmiast po otwarciu okna;
  • Poprawiono czytelność wydruku dokumentu handlowego;
  • Definicje dokumentów handlowych – zabezpieczono program przed wprowadzaniem nowej definicji z identycznym symbolem jak już istniejący;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
  • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.4.a | 14-11-2022

 1. Dodano poprawkę uzupełniającą brakujące wpisy w bazie danych dotyczące uprawnień użytkowników do firm.
 2. Po zmianie dot. widoczności lat i firm wprowadzonej na prośbę użytkowników w poprzedniej wersji programu, niektóre z firm/lat mogły nie wyświetlać się dla określonych użytkowników.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.4 | 08-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:
 • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
 • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;

               - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;

               - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.

 • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:

               - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;

               - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;

               - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 1. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

 2. Rozszerzono listę zaliczek na PDOF o kolumny zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych:
 • dla początkowych miesięcy roku 2022 wartości w tych kolumnach będą zerowe;
 • dla zaliczek na PIT-36 również będą zerowe;
 • od II półrocza będą niezerowe dla zaliczek na PIT-28 oraz PIT-36L.
 1. Wykonano inne drobne modyfikacje:
 • zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów;
 • poprawiono sortowanie wg kolumn kwotowych na listach i wyszukiwaniu dokumentów handlowych;
 • rozszerzono działanie parametru 'Drukować zera na zestawieniu pełnym KPR' tak, aby zera nie były również wyświetlane na ekranie (nie tylko w druku).
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl