Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.2 | 06-07-2020

 1. Do nowego JPK od października 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
  • W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za październik 2020.
  • Od początku października należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
  • Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.
 2. Nowe JPK od października 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
  • Zasady dotyczące zapisów typu "FP-faktura do paragonu" są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
 3. Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
  • dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
  • oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją "metoda kasowa".
  • Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
 4. Weryfikacja konta kontrahenta z "białą listą": zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
 5. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
 6. Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
  • Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr "Czy drukować kod CN na fakturze";
  • Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.
 7. Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
  • Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
  • Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
  • Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
 8. Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.1.b | 25-02-2020

 1. Poprawiono pobieranie wartości prewspółczynnika i współczynnika do korekt automatycznych VAT - stosowanych w przypadku istneinia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
 2. Zmieniono sposób zapisywania parametrów połączenia z bazą danych.
  • Po uruchomieniu programu należy zweryfikować ich poprawność (Na ekranie startowym:Konfiguracja systemu -> Parametry połączenia), a w razie konieczności ustawić parametry ponownie.

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.1.a | 29-01-2020

 1. Poprawiono generowanie formularza podatku ryczałtowego PIT-28.
  • We wcześniejszej wersji program mógł nie wypełnić pozycji 25 i 35, co jednak nie naruszało prawidłowości rozliczenia podatku
  • Jeśli problem występuje, program wyświetli czytelny komunikat
  • W razie otrzymania komunikatu:
   • jeśli PIT-28 był już wysłany, należy wygenerować korektę PIT-28, nie zmieniając danych
   • jeśli nie był jeszcze wysłany, wystarczy wejść do niego i ponownie zapamiętać.
 2. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność na rok 2020, ogłoszoną 21.01.2020 .

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.1 | 22-01-2020

 1. Wprowadzono nową wersję formularza rozliczeń ryczałtowych PIT-28(22).
  W nowej wersji PIT-28 usunięto załącznik PIT-28/A, w którym umieszczano dane dot. działalności gospodarczej lub wynajmu. W obecnej wersji:
  • kwoty przychodów i podatku od indywidualnej działalności gospodarczej lub wynajmu program wpisuje bezpośrednio do PIT-28 część C
  • kwoty przychodów w spółce program wpisze do załącznika PIT-28/B i odpowiedni udział z nich przeniesie do PIT-28.
   Więcej informacji zamieszczamy w Pomocy do programu, rozdz. 20.3.11 PIT-28.

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.0 | 14-01-2020

 1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2020
 2. Wprowadzono indywidualny mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby - wspólnika.
 3. Usunięto także ostrzeżenie o nieaktualnych stawkach VAT, wyświetlane dla faktur od 01.02.2020.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się