Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.2.a | 15-07-2021

  1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
  2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.2 | 21-06-2021

  1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT
  2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
  3. Wprowadzono zmiany dotyczące formularzy:
   • Naprawiono wczytywanie pól nieedycyjnych w formularzach PIT 36/PIT36L gdy dokument został wysłany na serwer produkcyjny MF
   • poprawiono pobieranie zaliczek miesięcznych /kwartalnych do korekty deklaracji PIT 36/PIT36L jeżeli były wygenerowane i miesięczne i kwartalne; program pobierał miesięczne mimo że do pierwotnej deklaracji były pobrane kwartalne
   • W ewidencji zapisów do VAT8/VAT9M wprowadzono stawkę ZW oraz umożliwiono zapamiętanie zapisu z zerową kwotą VAT
  4. Zmiany dotyczące JPK:
   • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
   • Poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegający na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
   • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT
   • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania
  5. Na życzenie Użytkowników wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
   • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków
   • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków
   • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat
  6. Poprawiono opcję "Rozrachunki dokumentu" w menu kontekstowym dokumentów handlowych.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.1.a | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.1 | 11-03-2021

  1. Załączniki do zapisów KPR i VAT
   Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do zapisów księgowych i do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
   • umowę lub zamówienie
   • fakturę
   • dowód dostawy
   • protokół odbioru Załączniki można dołączyć do pozycji księgowań, do zapisów zakupu lub sprzedaży VAT bądź do faktur. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
    W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
  2. Zmiany w formularzach podatkowych:
   • W załączniku PIT/WZR do formularza PIT-28, dotyczącym zmniejszeń lub zwiększeń przychodów i kosztów z powodu przeterminowania zapłat,
    - wprowadzono redagowanie pozycji załącznika.
    - Podobnie jak wcześniej, pozycje te można także pobrać z zestawień utworzonych w menu
   • Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
  3. Wysyłanie faktur przez e-mail: uruchomiono mechanizm wysyłania faktur bezpośrednio z programu FINKA, bez wywoływania programu pocztowego w komputerze. Wysyłanie możliwe jest po ustawianiu parametrów poczty e-mail, Pomoc do programu, rozdz. 3.10
  4. Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
   • Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
    - jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK.
   • Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 - 47 deklaracji
    - problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
    - w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
  5. Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
   • dopisano numer KPR na zestawieniach VAT: ewidencja skrócona, zestawienie odliczeń kosztów samochodowych oraz zestawienie "dane do JPK i deklaracji"
   • Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
   • W zestawieniu zakupu VAT - wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
   • Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.0 | 29-01-2021

  1. Wprowadzono obowiązujące stawki ZUS i limity na rok 2021. Wartości te znajdują się także na stronie FINKA
   • Składki społeczne i zdrowotne dla osób prowadzących działalność - pełne lub ulgowe, dotyczące osób rozpoczynających działalność.
   • Ograniczenie 30-krotności, ograniczenie podstawy dla składki chorobowej i inne limity
   • Wprowadzone wartości widoczne są w "Parametrach Globalnych" i używane przez program automatycznie.
  2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 23 za rok 2020, wraz z załącznikiem PIT/WZR dotyczącym zmniejszeń przychodów z racji przeterminowanych należności.
  3. Wprowadzono nową stawkę Ryczałtu 15% dla przychodów uzyskanych od roku 2021.
  4. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
  5. Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi - kwotą przychodu. Tryb ten dotyczy:
   • PIT-28
   • oraz innych deklaracji, tylko w przypadku firmy jednoosobowej
  6. Na zestawieniu dochodu wg KPR dodano możliwość nieuwzględniania kwot zmniejszeń i zwiększeń przychodów / kosztów.
  7. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
  8. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  9. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
  10. W formularzu zaliczki na PDOF uporządkowano numerację pól na ekranie i wydruku.
  11. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
  12. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Poprawiono export dokumentów - faktur VAT-Marża
   • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl