Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.3 | 12-10-2020

  1. Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
   • Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
    --> Podatki --> JPK --> JPK z dekl,. VAT od 2020r
    Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
    --> Podatki --> JPK --> JPK-VAT do 09.2020
    oraz --> Podatki --> JPK --> pozostałe rodzaje JPK
   • Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
    menu --> Podatki --> VAT zawiera podpunkty:
    --> VAT-UE i VAT-UEK
    --> VAT-9M i VAT-12
    --> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020
   • wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
    --> Podatki --> e-Deklaracje
   • JPK-VAT7 występuje w wersjach:
    - JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
    - JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
    - JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną
   • Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
    --> Administracja --> Parametry lokalne --> Formularze --> Rodzaj podpisu pliku JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
    - drukowanie deklaracji
    - listy zapisów ujętych
    - zakładki Obliczenie
    - zakładki Księgowanie
    Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7
   • Przed sporządzeniem nowego JPK:
    - prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
    - należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
    - ulgi na złe długi
    - zmniejszenia VAT naliczonego
    - obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
    Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
    - Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
  2. Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
   Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
   Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:
    · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
   • Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
   • Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
   • Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT
  3. Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
   • Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
    --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT
   • Wyliczenie wykonuje się raz w roku
    - automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
    - lub ręcznie
    - jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
  4. Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
   Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:
   • Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
   • Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
   • Informacji o typie zapisu VAT:
    - dla zakupu: dokument WEW - wewnętrzny
    dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
    - dla sprzedaży: dokument RO - raport fiskalny
    dokument FP - faktura do paragonu
    dokument WEW - wewnętrzny
    dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
   • Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
    - liście zakupów VAT
    - liście sprzedaży VAT
    - zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów
   • Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
    w menu: --> Wyszukiwanie zapisów VAT
  5. Drukowanie na fakturach sprzedaży kodów GTU i innych
   • Można drukować kody zaznaczane na zakładce Dane do JPK w fakturach sprzedaży
   • parametr oznaczający czy drukować -domyślnie ustawiony na TAK- można wyłaczyć
    --> Parametry lokalne
    --> Faktury --> Czy drukować dane do JPK na fakturze
  6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.2 | 06-07-2020

  1. Do nowego JPK od października 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
   • W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za październik 2020.
   • Od początku października należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
   • Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.
  2. Nowe JPK od października 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
   • Zasady dotyczące zapisów typu "FP-faktura do paragonu" są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
  3. Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
   • dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
   • oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją "metoda kasowa".
   • Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
  4. Weryfikacja konta kontrahenta z "białą listą": zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
  5. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
  6. Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
   • Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr "Czy drukować kod CN na fakturze";
   • Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.
  7. Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
   • Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
   • Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
   • Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
  8. Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.1.b | 25-02-2020

  1. Poprawiono pobieranie wartości prewspółczynnika i współczynnika do korekt automatycznych VAT - stosowanych w przypadku istneinia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
  2. Zmieniono sposób zapisywania parametrów połączenia z bazą danych.
   • Po uruchomieniu programu należy zweryfikować ich poprawność (Na ekranie startowym:Konfiguracja systemu -> Parametry połączenia), a w razie konieczności ustawić parametry ponownie.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.1.a | 29-01-2020

  1. Poprawiono generowanie formularza podatku ryczałtowego PIT-28.
   • We wcześniejszej wersji program mógł nie wypełnić pozycji 25 i 35, co jednak nie naruszało prawidłowości rozliczenia podatku
   • Jeśli problem występuje, program wyświetli czytelny komunikat
   • W razie otrzymania komunikatu:
    • jeśli PIT-28 był już wysłany, należy wygenerować korektę PIT-28, nie zmieniając danych
    • jeśli nie był jeszcze wysłany, wystarczy wejść do niego i ponownie zapamiętać.
  2. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność na rok 2020, ogłoszoną 21.01.2020 .

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.1 | 22-01-2020

  1. Wprowadzono nową wersję formularza rozliczeń ryczałtowych PIT-28(22).
   W nowej wersji PIT-28 usunięto załącznik PIT-28/A, w którym umieszczano dane dot. działalności gospodarczej lub wynajmu. W obecnej wersji:
   • kwoty przychodów i podatku od indywidualnej działalności gospodarczej lub wynajmu program wpisuje bezpośrednio do PIT-28 część C
   • kwoty przychodów w spółce program wpisze do załącznika PIT-28/B i odpowiedni udział z nich przeniesie do PIT-28.
    Więcej informacji zamieszczamy w Pomocy do programu, rozdz. 20.3.11 PIT-28.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl