Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.0 | 14-01-2020

  1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2020
  2. Wprowadzono indywidualny mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby - wspólnika.
  3. Usunięto także ostrzeżenie o nieaktualnych stawkach VAT, wyświetlane dla faktur od 01.02.2020.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 4.4 | 10-12-2019

  1. Wprowadzono nową wersję pliku JPK-FA(3) oraz JPK-RR(1). Pliki te, zawierające faktury z pozycjami za wybrany okres, przekazuje się na życzenie Urzedu Skarbowego.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 4.3 | 03-12-2019

  1. Wprowadzono nową wersję deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14), a także VAT-9M (9).
  2. Deklaracja VAT-7 i VAT-7K zawiera nowy punkt 69 dotyczący wystawiania faktur wg art. 106e u.1 p. 18a, czyli faktur z obowiązkiem zapłaty w trybie podzielonej płatności (split payment).
   • W związku z tym wprowadzono także nową opcję w ewidencji sprzedaży VAT: na zakładce "INNE" możemy zaznaczyć "Obowiązek podzielonej płatności" (split payment).
   • Jeśli w danym miesiącu lub kwartale wystąpi choć jeden zapis sprzedaży, w którym zaznaczono tę opcję, to program zaznaczy też odpowiednią pozycję w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.
   • Przy wystawianiu faktur już we wcześniejszych wersjach można było dodać adnotację "Mechanizm podzielonej płatności"; w takim przypadku program zaznaczy odpowiednią opcję w ewidencji sprzedaży i w deklaracji VAT.
  3. Obsługa podzielonej płatności (split payment). W programie wprowadzono możliwość wystawiania przelewów podzielonej płatności w kilku różnych punktach menu:
   • w menu Finanse - Konto mamy możliwość wystawienia przelewu zwykłego albo w trybie podzielonej płatności. W tym drugim przypadku należy podać wymagane informacje, tj kwotę brutto, kwotę VAT oraz NIP i numer faktury.
   • W nowym punkcie menu Finanse - Zobowiązania do przelewów split payment znajdziemy listę zobowiązań wynikających z zarejestrowanych zakupów VAT. Zestawienie zawiera elementy wymagane do takich przelewów, tj. kwotę brutto, VAT, NIP i numer faktury.
   • - Użytkownik może w tym zestawieniu wystawić przelew "split payment". Przelew zostanie zapisany na liście widocznej w menu Finanse - Konto i będzie zawierał wymagane informacje.
   • Rozszerzono także funkcjonowanie menu Finanse - Home banking, który pozwala teraz zarówno na wysyłanie przelewów zwykłych, jak i wystawionych w trybie podzielonej płatności.
  4. Biała księga podatników. Zaopatrzono program w szereg opcji związanych z "Białą Księgą Podatników", która zawiera m.in. numery kont bankowych podmiotów gospodarczych. W razie zapłaty na konto nie wykazane na białej liście grożą konsekwencje podatkowe, jeśli kwota transakcji przekracza 15 000 zł. Jeśli oczywiście przyjmiemy zasadę opłacania wszystkich faktur na konta wykazane na białej liście, to zwiększamy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szereg punktów w programie znacznie to ułatwia:
   • Przy wprowadzaniu nowego kontrahenta otrzymamy pytanie Nie uzupełniono kont bankowych, czy pobrać z białej listy?"
   • Na ekranie danych kontrahenta, zakładka Konta bankowe, znajdziemy przycisk "Pobierz z BL", pozwalający na pobranie kont bankowych kontrahenta z urzędowego wykazu.
   • W menu Finanse - Konto oraz Finanse - Home banking, gdy wyświetlona jest lista przelewów, funkcjonuje przycisk "Sprawdź z BL". Pozwala on na weryfikację kont w wybranych lub wszystkich przelewach z Białą Listą.
  5. Kody PCN. Zaopatrzono program w pełną klasyfikację PCN, niezbędną przy sprzedaży lub nabywaniu towarów z UE i sporządzaniu zgłoszeń Intrastat.
   • W menu Słowniki - Fakturowanie - Kody PCN znajdziemy pełną, rozwijalną listę kodów PCN.
   • Na ekranie danych towaru, na zakładce Intrastat działa przycisk F2 - PCN. Powoduje on wyświetlenie rozwijalnego drzewa klasyfikacji PCN i wybranie odpowiedniego kodu.
   • Jeśli we wcześniejszych wersjach programu towarom przypisano już kody PCN, to zostają one zachowane.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 4.2.a | 18-11-2019

  1. Na fakturze można umieścić adnotację "Mechanizm podzielonej płatności", która od 01.11.2019 jest obowiązkowa w niektórych przypadkach. Odpowiednia opcja znajduje się na dole ekranu faktury, obok sposobu płatności. Szczegółowe informacje o tym nowym obowiązku można znaleźć na stronie FINKA.
  2. Wprowadzono inne drobne ulepszenia, m.in:
   • Poprawiono adnotację na fakturze końcowej, wystawianej po wcześniejszych fakturach zaliczkowych.
   • Procedurę pobierania danych kontrahenta z GUS uodporniono na problemy, które występowały przy wyjątkowo długiej nazwie ulicy itp.
   • Po wygenerowaniu pliku JPK poprawiono procedurę jego zapisu na dysku. Problem występował jeśli w nazwie katalogu docelowego znalazła się spacja. Ani ten problem, ani żaden inny wykryty wcześniej nie powodował ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.
   • Poprawiono pobieranie stanu otwarcia kasy za pomocą przycisku "Pobierz z roku poprzedniego". Przycisk znajduje się na ekranie danych kasy w menu Słowniki - Pozostałe - Kasy i konta bankowe.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 4.2 | 15.10.2019

  1. Zaliczki PIT wg stawki 17,75%. Stawkę 17% PIT wprowadzono od 01.10.2019, wobec czego za cały rok 2019 wylicza się podatek wg stawki 17,75%.
   Zgodnie z nowymi regulacjami program wylicza zaliczki z tytułu działalności lub najmu (PIT-36):
   • zaliczki płatne od 10.2019, czyli za m-c 09, 10, 11 i 12 według stawki 17,75%,
   • to samo dotyczy zaliczek za III i IV kwartał 2019,
   • za wcześniejsze okresy stosuje się stawkę 18%,
   • wraz z nową stawką program bierze odpowiednio zmniejszoną kwotę ulgi podatkowej.

    Uwaga: Ponieważ przepis nie jest tu w pełni jednoznaczny, wprowadzono parametr "Formularze - Stawkę 17,75% za rok 2019 liczyć po raz pierwszy od...". Użytkownik może życzyć sobie stosowania nowej stawki od m-ca 09 lub 10.2019 bądź odpowiednio od III lub IV kwartału.
    Więcej informacji można znaleźć klikając nastepujący link.
  2. Faktury RR. Dodano nowy rodzaj potrącenia na fakturach RR: składki na Fundusz promocji roślin oleistych, zgodnie z nową regulacją dotyczącą obowiązkowych potrąceń na Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
   • Potrącenie na nowy fundusz wynosi 0,2% wartości faktury; dla pozostałych rodzajów pozostało nadal 0,1%.
  3. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i ulepszeń, które podwyższają komfort korzystania z programu i zwiększają jego niezawodność.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl