Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  WERSJA 2.2 (sierpień 2017)

  1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  ·

  Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.

  ·

  Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.

  ·

  Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  WERSJA 2.1 (lipiec 2017)

  1. Wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów.

  WERSJA 2.0.b (kwiecień 2017)

  1. Dla korekt dewizowych mogła się źle wyliczyć wartość VAT w PLN.
   Numery korekt, w których wystąpił opisany problem wyświetlą się w komunikacie po wywołaniu listy: 

         -> Korekty sprzedaży 

         Aby wartość na korekcie dewizowej została poprawnie przeliczona, należy wejść w edycję dokumentu i ponownie go zapamiętać.

  WERSJA 2.0.a (marzec 2017)

  1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

  2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

  WERSJA 2.0 (luty 2017)

  1. Wprowadzono nowe wersje JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) JPK-VAT(2) i JPK-KPR(2). 

  ·

  Plik JPK-VAT w nowej wersji muszą wysyłać co miesiąc tzw. mali i średni podatnicy. 
  W ustaleniu przynależności do tych kategorii może pomóc kalkulator terminów JPK

  ·

  W menu Formularze -> Jednolity Plik Kontrolny program generuje automatycznie JPK-VAT na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży, a także sprawdza zgodność danych z deklaracją VAT. Stąd:

  ·

  Zaleca się przed sporządzeniem JPK wystawić deklarację VAT (terminy są takie same, do 25-go). Wyjątkiem jest tu deklaracja kwartalna, przy której także obowiązuje comiesięczne wysyłanie JPK.

  ·

  Przy tworzeniu JPK program FINKA sprawdzi, czy w każdej pozycji ewidencji znajdują się wszystkie wymagane dane, m. in. nazwa, adres i NIP nabywcy oraz numer faktury i opis zdarzenia gospodarczego. W razie braku danych Użytkownik ma dwie możliwości:
  - wpisać w JPK stały tekst w miejsce pól niewypełnionych w ewidencji
  - lub wyświetlić listę zapisów VAT zawierających niepełne dane, celem ich uzupełnienia.

  ·

  Program FINKA zapisuje plik JPK na dysku, zaś wysyłanie i pobranie UPO należy wykonać za pomocą programu udostępnionego na stronie MF.

  1. W związku z tym, że od r. 2017 szereg usług budowlano - montażowych objęto trybem "odwrotnego obciążenia VAT", w ewidencji sprzedaży i przy wystawianiu faktur wprowadzono nową kategorię "Odwrotne obciążenie - usługi podwykonawców budowalnych". 

  ·

  Program wliczy takie pozycje do formularza VAT-27, który od nowego roku trzeba wysyłać elektronicznie co miesiąc.

  ·

  W ewidencji VAT na ekranie zwykłej sprzedaży krajowej można także, obok sprzedaży opodatkowanej, wpisać kwotę podlegającą "odwrotnemu obciążeniu" w tym trybie.

  ·

  Szereg informacji o tej i innych zmianach w podatku VAT opisaliśmy w bazie wiedzy na stronie FINKA

  1. Zmiana kwoty wolnej od podatku. Dostosowano program do regulacji dotyczącej kwoty wolnej od 2017r.

  ·

  Zaliczki podatkowe w menu Formularze - Zaliczka PDOF (PIT-36) wylicza się, zgodnie z nowymi zasadami, stosując kwotę wolną jak w roku 2016 (ulga podatkowa 556,02 zł).

  ·

  W razie przekroczenia progu podatkowego program przestanie ujmować w zaliczkach ulgę podatkową, zgodnie z nową regulacją.

  ·

  Dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym PIT-36, można ująć kwotę wolną zwiększoną lub zmniejszoną według nowych zasad.

  1. Wprowadzono usprawnienia w module ewidencji VAT w programie FINKA:

  ·

  W menu Ewidencja zapisów - Wyszukiwanie zapisów VAT dodano możliwość znalezienia zapisów w konkretnej stawce VAT, z zakresem kwot od-do w danej stawce.

  ·

  Przy wprowadzaniu zapisów do ewidencji zakupu lub sprzedaży VAT po wypełnieniu pola "Opis zdarzenia gospodarczego" można wcisnąć klawisz Page Down, co powoduje przejście do pierwszego okienka liczbowego, bez potrzeby przechodzenia myszką lub tabulatorem przez szereg pól.

  ·

  Chcielibyśmy tu wspomnieć, że wszystkie czynności w programie FINKA można wykonywać z klawiatury, beż używania myszki, co na ogół znacząco przyspiesza pracę z programem.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl