Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1 | 22-02-2021

  1. Zrealizowano nową wersję PIT-11 (27) za rok 2021.
   • Program wybiera automatycznie wersję PIT odpowiednio do roku podatkowego
   • Uwaga: do chwili wydania tej wersji programu nie ogłoszono jeszcze formatu elektronicznego wysłania tego formularza; obecnie można go przygotować, zaś wysłanie będzie możliwe w kolejnej wersji.
  2. Zgłoszenia umów o dzieło: ZUS RUD
   • Na podstawie umów o dzieło wpisanych w programie można wygenerować dokumenty ZUS RUD, zawierające obowiązkowe zgłoszenia tych umów do ZUS. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 9.11 ZUS RUD
   • Zgłoszenia te importuje się do PUE ZUS - tryb importu opisujemy w Pomocy do programu, rozdz. 9.12 Import do PUE ZUS
   • Zgłoszenia ZUS- RUD dotyczą umów zawartych od 01.01.2021 roku.
  3. Zaopatrzono program w "edytor Schematów PPK", pozwalający na dostosowanie formatu plików CSV, za pomocą których przesyła się zgłoszenia osób do PPK oraz wartości składek.
   • Większość Banków i Funduszy obsługujących PPK akceptuje standardowy format, jednak dla niektórych potrzebne są modyfikacje. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 9.10 Schematy PPK
  4. Wprowadzono szereg innych ulepszeń bądź poprawek do programu FINKA-PŁACE:
   • Listę PIT-11 wysłanych przez e-mail uzupełniono o kolumnę Odbiorca zawierającą nazwę firmy lub imię nazwisko osoby, na której adres wysłano mail
    - więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.8 Wysyłanie deklaracji e-mailem oraz 3.10 Parametry e-mail
   • Zmodyfikowano nieco tryb zaprzestania liczenia składek FP i FGŚP po osiągnięciu wielu 55 lat (panie) lub 60 lat (panowie).
    - jeśli osoba ma 55-te lub 60-te urodziny pierwszego dnia miesiąca, to program przestaje naliczać FP i FGŚP przy wypłatach za miesiąc, w którym były urodziny
    - przy urodzinach w innym dniu miesiąca program przestaje naliczać FP i FGŚP przy wypłatach za następny miesiąc po miesiącu urodzin
    - zmiana stosowana jest od miesiąca wskazanego w parametrze lokalnym "Stosować zmiany v.9.1 od..."
    - wcześniej program liczył wiek według daty wypłaty, a nie wg okresu, za który przysługuje wynagrodzenie
   • Jeśli występują płace etatowe oraz "inne przychody", to program zaokrągla podstawę opodatkowania i podatek do 1 zł oddzielnie dla płacy etatowej i dla innych przychodów
    - aby nie wprowadzać zmian wyliczenia poprzednich wypłat (maksymalnie o 1 zł) zmianę tę stosuje się od miesiąca wskazanego w parametrze lokalnym "Stosować zmiany v.9.1 od..."
   • Jeśli osoba otrzymuje wypłaty etatowe oraz inne (np. z tytułu zleceń lub "innych umów"), to przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego w płacy etatowej program uwzględnia wypłaty z każdego z tytułów.
    - aby nie wprowadzać zmian wyliczenia poprzednich wypłat zmianę tę stosuje się od miesiąca wskazanego w parametrze lokalnym "Stosować zmiany v.9.1 od..."
   • Poprawiono wyliczenia płac w szczególnych przypadkach:
    - gdy z parametrów lub wcześniejszych wypłat wynika stosowanie stawki 32%, lecz Użytkownik wpisał ręcznie 17% na zakładce PDOF przy redagowaniu listy płac
    - gdy pierwszy ze składników etatowych był zwolniony z ZUS i zdrowotnego (np. gdy wpisano "ekwiwalent" jako składnik płacy zasadniczej)
    - poprawiono także liczenie FP przy wstecznym przeliczeniu wypłat za wcześniejsze okresy, gdy parametr "Stosować zmiany v.8.3" wskazywał "Nie". Problem dotyczył sytuacji, gdy osoba otrzymywała wypłaty z kilku list płac w jednym miesiącu w tym okresie.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl