Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

FINKA-STW WINDOWS 6.1 | 17.09.2019

 1. Zrealizowano pobieranie danych kontrahenta z GUS, na podstawie NIPu lub REGONu.
  • Na liście kontrahentów (menu Słowniki - Lista kontrahentów) można pobrać dane kontrahenta po wpisaniu NIPu lub REGONu.
  • Z powodu technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
  • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
 2. Wprowadzono kwoty pomocy 'de minimis' na lata 2018 i 2019.
 3. Dodano możliwość wyświetlania i drukowania podsumowania listy dokumentów w menu:
  --> Środki trwałe - Dokumenty.
 4. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
  Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
  Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
  • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji,
  • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza,
  • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl