Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

FINKA-STW WINDOWS 8.0 | 08-09-2021

Uwaga: Ze względu na znaczące zmiany wprowadzone w tej wersji i konieczność zainstalowania nowych wersji bibliotek dostępu do bazy danych, aktualizacji programu należy dokonać z poziomu administratora lub użytkownika z analogicznymi uprawnieniami.
Jeśli nie ma pewności czy program został zainstalowany zgodnie z powyższymi zaleceniami, sugerujemy wykonanie następujących działań:

 1. Pobranie instalatora programu z poniższego linku (należy kliknąć w przycisk „POBIERZ” obok nazwy programu): https://finka.pl/strefa-uzytkownika/aktualne-wersje-do-pobrania
 2. Odnaleźć pobrany plik (najprawdopodobniej znajduje się w katalogu „Pobrane”) i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy.
 3. Z menu wybrać opcję „Uruchom jako Administrator”. Jeśli pojawi się okno wymagające potwierdzenia chęci dokonania zmian, należy wybrać opcję „Tak”.
 4. Przejść przez proces instalacji wybierając opcję „Zainstaluj ponownie”.

Zastosowanie opisanej wyżej metody powinno zapewnić bezproblemowe uruchomienie programu.

 1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
  Więcej informacji w pomocy do programu (F1), rozdz. 3.11
 2. Wprowadzono obsługę licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji).
 3. Załączniki do dokumentów
  Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do wszystkich dokumentów. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
  • umowę lub zamówienie
  • fakturę
  • dowód dostawy
  • protokół odbioru
  Załączniki można dołączyć do dokumentów środków trwałych, wyposażeń, do grup inwentarzowych bądź do miejsc użytkowania. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
  W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
 4. Dodano nowy rodzaj dokumentu "AJ amortyzacja jednorazowa". Dokument pozwala na wpisanie wartości amortyzacji jednorazowej w wybranym miesiącu w trakcie trwania amortyzacji liniowej lub degresywnej.
 5. Wprowadzono kwotę pomocy 'de minimis' na 2021 rok.
 6. Wprowadzono możliwość dodawania kwot 'de minimis'.
 7. Poprawiono eksport zestawień ewidencji środków trwałych.
 8. Dodano opcję wyliczania odpisu amortyzacyjnego za ostatni miesiąc roku z uzupełnieniem do odpisu rocznego - dla metody liniowej. Znacznik tej opcji znajduje się w parametrach amortyzacji w dokumentach BO, OT oraz ZA. Dodano również parametr lokalny, który odpowiada za domyślną wartość tego znacznika.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl