Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

FINKA-STW WINDOWS 9.1 | 16-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:

  • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
  • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;
   - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;
   - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.
  • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:
   - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;
   - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;
   - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 2. Zmieniono format eksportu do xls zestawienia Wartości i umorzenia:
  Zastosowano odrębne kolumny dla wartości początkowych i końcowych, ujętych na wydruku w jednej kolumnie.

 3. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl