Strona 1 z 2

Formularz zamówienia programów FINKA

W celu otrzymania oferty cenowej zachęcamy do wypełnienie poniższego formularza poprzez wybranie odpowiednich właściwości dla danego programu/programów, którymi jesteście Państwo zainteresowani.
Wobec powyższego prosimy o wskazanie:
- pakietu/wersji np. START, STANDARD, PRO, które przekładają się bezpośrednio na funkcjonalność programów;
- ilości obsługiwanych firm (dostępne warianty: 1, 10, 20, 30, 40, 50, bez limitu firm);
- ilości obsługiwanych stanowisk (dowolnie: 1, 2, 3, 4 itd.).
W kolejnym kroku (przycisk „NASTĘPNA STRONA”) prosimy o uzupełnienie danych kontaktowych i danych firmy, a następnie wybranie przycisku „WYŚLIJ”.

Programy

Finka-FK księgi handlowe

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Finka-KPR księga podatkowa

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Finka-PŁACE kadry i płace

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Finka-FAKTURA sprzedaż i fakturowanie

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Finka-MAGAZYN gospodarka magazynowa

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Finka-STW ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Informacja dotycząca danych osobowych.
  • Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby.
  • Jeśli osoba wyrazi zgodę na przesyłanie newslettera, dane te (e-mail) będą służyć także do celów okresowej wysyłki informacji.
  • Administratorem danych jest TIK-SOFT Sp. z o.o., finka@finka.pl.
  • Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 1 rok, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron.
  • W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie newslettera, dane będą przechowywane przez okres 10 lat, nie dłużej niż do złożenia rezygnacji przez osobę
  • Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony.
  • Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona.
  • Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Przebieg zamówienia

Pobierz demo

Pobierz i zainstaluj wersję demo. Testuj za darmo przez 60 dni.

Wyślij zamówienie

Spodobała Ci się wersja demo. Wypełnij i wyslij zamówienie. Nie wiesz co wybrać skontaktuj się z nami.

Opłać proformę

Po otrzymaniu zamówienia wyslemy Tobie fakturę proforma. Po opłaceniu w ciągu jednego dnia roboczego otrzymasz od nas dalsze informacje.

Zarejestruj licencje

Otrzymasz od nas na podany adres e-mail licencje. Zarejestruj ją w programie. 
Instrukcja rejestracji znajduje się zawsze w wiadomości.

Szkolenie

Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia w ciągu 30 dni od daty zakupu programu. 
Termin liczony od daty na otrzymanej fakturze VAT.
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl