Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Kadry i płace

  Polski ład - odroczenie podwyżek podatku

  Dla części osób, którym "polski ład" podwyższył podatki, czyli obniżył płace netto, odroczono termin tych podwyżek.
  Zmianę ogłoszono 7.01.2022 i dotyczy ona wypłat dokonanych w roku 2022.

  Poniżej omawiamy zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 7.01.2022,

  • bardziej pełne omówienie "polskiego ładu" znajduje się w innym artykule w blogu FINKA..

  A. Czy zmiany oznaczają obniżenie podatku?

  Nie, jest to jedynie przesunięcie terminu, w jakim pracodawca musi potrącić podatek z wynagrodzenia.

  • W niektórych przypadkach firma potrąci podatek w późniejszych miesiącach
  • Na ogół jednak pracodawca potrąci zmniejszony podatek i osoba będzie musiała go dopłacić przy rozliczeniu rocznym, do końca kwietnia 2023.

  B. Kogo dotyczy przesunięcie terminu?

  Przesunięcie terminu dotyczy:

  • pracowników etatowych
  • zleceniobiorców
  • oraz emerytów i rencistów (tu wypłat i potrąceń podatku dokonuje ZUS lub KRUS)

  • dotyczy to jedynie osób, u których:
   • "polski ład" spowodował podwyższenie podatku (obniżkę wypłat netto)
   • oraz miesięczne płace osoby nie przekraczają 12 800 zł

  C. Czy przesunięcie terminu dotyczy całej zaliczki podatkowej?

  Nie, dotyczy ono jedynie kwoty, o jaką "polski ład" podwyższył podatek

  • kwotę, która zostaje odroczona, wylicza się jako różnicę "podatek wg polskiego ładu minus podatek według starych zasad z roku 2021"
  • jeśli zmiany podatkowe od 2022 nie spowodowały wzrostu podatku, to przesunięcie terminu nie występuje
  • jeśli wystąpiło przesunięcie potrącenia części podatku, to należny podatek nie znika, lecz
   • pracodawca potrąci go w kolejnym miesiącu, jeśli wystąpi sytuacja odwrotna i podatek liczony według starych zasad okaże się wyższy niż ten wg zasad z roku 2022
   • dodatkowe potrącenie nie przekroczy różnicy "stary podatek minus nowy podatek"
   • jeśli pracodawca nie będzie mógł potrącić przesuniętego podatku, to na ogół wystąpi podatek do zapłaty w PIT-36, składanym do kwietnia 2023

  D. Jakiego okresu dotyczą zmiany?

  • Przesunięcie podatku dotyczy wypłat dokonanych w trakcie roku 2022
  • Nie dotyczy ono lat późniejszych
  • Jeśli od 1 stycznia były już dokonane wypłaty, których to przesunięcie dotyczy wstecznie, to firma lub ZUS powinny zwrócić różnicę.

  E. Czy osoba może zrezygnować z odroczenia podatku?

  • Tak, można złożyć oświadczenie o rezygnacji z omawianych przesunięć potrącenia części podatku
   • dodano tu dość nieoczekiwany warunek: nie można zrezygnować z przesuwania podatku, jeśli występują płace etatowe liczone z ujmowaniem ulgi podatkowej (ze złożonym PIT-2)

  F. Czy oznacza to komplikację w oprogramowaniu kadrowo-płacowym?

  • Tak, nowe funkcje trzeba opracować w skrajnie krótkim terminie
  • Zmiany obejmują liczenie podatku w zmienionym trybie, opcję oświadczenia o rezygnacji oraz wyliczenie kwot, które należy zwrócić osobie, jeśli od początku roku dokonano już wypłat.
  • W programie FINKA-PŁACE opracujemy zmiany najszybciej, jak to jest możliwe - z uwzględnieniem starannego przetestowania programu, by nie narażać Użytkowników na dodatkowe kłopoty.

   

  Oprac Krzysztof Piasecki 08.11.2021 na podstawie Dz.U. 28 r. 2022 z dn. 7.01.2022

   

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl