Księga handlowa

Program do pełnej księgowości
dla firm i biur rachunkowych
Finka-FK

Dopasuj program do swoich potrzeb (wybierz wersję np. START, STANDARD, PRO, od której zależy funkcjonalność, wskaż ilość firm/stanowisk). Porównanie funkcjonalności.

Wersja dostosowana do obsługi fundacji/stowarzyszeń (START) oraz kół łowieckich (KŁOW)

Kompletne narzędzie do prowadzenia księgi handlowej.

Jeden program – wiele zadań.

Generowanie i wysyłka JPK, e-Deklaracji, generowanie e-Sprawozdania, zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 wraz z rocznym rozliczeniem -> bez dodatkowych opłat!

Instalujesz, zakładasz firmę i pracujesz – bez konieczności wdrożenia/skomplikowanych konfiguracji.

Samodzielne aktualizacje – nie potrzebujesz zewnętrznej pomocy do zaktualizowania programu.

Potrzebujesz pomocy?
Chcesz poznać symulację cenową?

Funkcjonalność programu Finka-FK z podziałem na wersje

Najważniejsze funkcje PRO STANDARD START KŁOW
Generowanie i wysyłanie JPK_VAT
Generowanie i wysyłanie JPK pozostałych rodzajów np. JPK_KR
Generowanie i wysyłka e-Deklaracji (np. CIT, PIT)
Generowanie e-Sprawozdania finansowego
CIT-8E (Estoński) oraz CIT-8ST (Samorząd Terytorialny)
Zaliczki i rozliczenia roczne PIT-36, PIT-36L
Rozliczenia roczne PIT-37 dla dowolnych podatników
PIT-11 od wypłat innych niż wynikających z zatrudnienia i podlegających opodatkowaniu
Sprawozdanie finansowe i F-01
Bilans pełny i RZiS dla dowolnych jednostek, w tym dla jednostek małych
Bilans pełny i RZiS dla fundacji i stowarzyszeń
Bilans pełny i RZiS dla firm MIKRO
Rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, definiowanie własnych sprawozdań
Plan kont: przykładowy dla dowolnych jednostek, z możliwością edycji lub do samodzielnego utworzenia
Plan kont dla kół łowieckich oraz bilans i sprawozdania np. ŁOW-1
Księgowania i rozrachunki w PLN
Księgowania i rozrachunki w dewizach z pobieraniem kursów z NBP
Automatyczne wyliczanie różnic kursowych, wyliczanie i księgowanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Wyszukiwanie dokumentów księgowych wg dowolnych kryteriów np. wg kwot, fragmentów opisu
Zestawienia księgowe (raport obrotów, zestawienie obrotów i sald, dzienniki księgowań)
Import dokumentów zakupu i sprzedaży w PLN
Import dokumentów zakupu i sprzedaży w dewizach
Import z plików JPK_VAT (PLN)
Import wyciągów bankowych (PLN)
Schematy dekretacji – do 5 schematów księgowych
Schematy dekretacji – bez limitu schematów księgowych
Ewidencja VAT – transakcje krajowe, korekty obowiązkowe VAT
Ewidencja VAT – transakcje unijne w PLN i transakcje VAT Marża / VAT-UE
Ewidencja VAT – transakcje dewizowe z pobieraniem kursu z NBP
Ewidencja i deklaracje VAT-8, VAT-9M
VAT e-commerce (ewidencja VAT-OSS, dekl. VIU-DO)
Zestawienia i wyszukiwanie zapisów VAT wg dowolnych kryteriów np. wg kwot, rodzaju transakcji
Należności i zobowiązania w PLN
Należności i zobowiązania w dewizach
Wezwania do uzgodnienia sald, kalkulator odsetkowy
Monity i noty odsetkowe, zestawienia płatności w PLN
Monity i noty odsetkowe w dewizach
Kasa, bank (KP, KW, przelewy) w PLN
Kasa, bank (KP, KW, przelewy) w dewizach
Eksport przelewów w PLN do bankowości elektronicznej
Pobieranie danych kontrahenta z GUS i weryfikacja NIP (MF, VIES); Biała Lista
Listy słownikowe Urzędów Skarbowych, województw, państw itp…

 

DODATKOWE MODUŁY (cena zależy od właściwości licencji – liczby firm/stanowisk) Cena
ZUS Właścicieli od 100 zł netto
Przeglądanie i scalanie JPK od 100 zł netto
Globalne tabele kursowe od 100 zł netto
Zbiorcze wysyłanie JPK / e-Deklaracji NOWOŚĆ!! od 200 zł netto
Definiowanie projektów księgowych wraz z zestawieniami od 200 zł netto
Ewidencja JPK_GV (dla Grupy VAT) od 300 zł netto