Kadry i płace

Program kadrowo-płacowy
dla firm i biur rachunkowych
Finka-PŁACE

Dostosuj program do swoich potrzeb (wybierz wersję np. START, STANDARD, PRO, od której zależy funkcjonalność, wskaż ilość firm/stanowisk). Porównanie funkcjonalności.

Kompletne narzędzie do obsługi kadr i płac.

Jeden program – wiele zadań.

Ewidencja pracowników, czasu pracy, obliczanie wynagrodzeń, generowanie dokumentów kadrowych.

Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych.

Instalujesz, zakładasz firmę i pracujesz – bez konieczności wdrożenia/skomplikowanych konfiguracji.

Samodzielne aktualizacje – nie potrzebujesz zewnętrznej pomocy do zaktualizowania programu.

Potrzebujesz pomocy?
Chcesz poznać symulację cenową?

Funkcjonalność programu Finka-PŁACE z podziałem na wersje

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE  OPEN MAX PRO STANDARD START
Pakiet zależny od liczby osób z wynagrodzeniami w miesiącu
(do puli liczony jest każdy rodzaj umowy)
bez limitu do 100 do 50 do 20 do 10
Kartoteka osobowa pracowników / zleceniobiorców
Wzory dokumentów kadrowych (wniosków, oświadczeń itp.)
Ewidencja nieobecności i historia zatrudnienia
Dokumenty kadrowe (umowy, świadectwa pracy, oświadczenia itp.)
Naliczanie wynagrodzeń (etat, zlecenia, umowy o dzieło i inne)
Definiowanie własnych składników wynagrodzeń, typowych list płac itp.
Tworzenie zbiorczych i częściowych list płac / rachunków
Automatyczne wyliczenia średnich chorobowych / urlopowych
Kalkulator wynagrodzeń od netto lub brutto
Generowanie PK (Poleceń Księgowania) do programów księgowych
Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), wysyłanie zgłoszeń i składek
Eksport dokumentów ZUS do programu Płatnik
Eksport dokumentów do PUE (np. Z-3, RUD)
Import zwolnień lekarskich z PUE
Formularze podatkowe i ich wysyłanie na serwer MF (PIT-11, PIT-4 itp.)
Zestawienia kadrowe, w tym karty ewidencji czasu pracy
Zestawienia płacowe, w tym karty wynagrodzeń
Zestawienia ZUS, w tym karty zasiłkowe
Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń, ZUS, PPK i podatku
Ewidencja szkoleń BHP i badań lekarskich

 

DODATKOWE MODUŁY (cena zależy od właściwości licencji – liczby firm/stanowisk) Cena 
Pakiet mobilności od 200 zł netto
Minutowe rozliczanie czasu pracy od 200 zł netto
Rozbudowane polecenie księgowania od 250 zł netto