PIT, CIT

Polski ład - zmiany dot. przedsiębiorców od lipca 2022

Obniżki podatków i inne znaczące zmiany w "Polskim ładzie" od lipca 2022. W tym artykule - najważniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorców.

Opis na podstawie projektu ustawy, będzie aktualizowany na bieżąco.

W programach FINKA-PŁACE, FINKA-FK i FINKA-KPR wprowadzimy odpowiednie aktualizacje przed końcem czerwca 2022, by podatki i składki w lipcu były liczone według aktualnych zasad.

W szczególności w programie FINKA-KPR możliwe (i maksymalnie ułatwione) będzie prowadzenie dwóch ewidencji podatkowych jednocześnie: KPiR i ewidencji przychodów ryczałtowych.

A. Stawka podatkowa 12% zamiast 17%

Podstawowa stawka podatku PDOF dla firm rozliczających się według skali zmienia się z 17% na 12%.

 • Bez zmian pozostają:
  • stawka 32%, obowiązująca powyżej progu 120 tys zł
  • składki zdrowotne nadal nie są odliczane od podatku, co oznacza, że w sumie płacimy "12%+9%=21%", podczas gdy w 2021r. było "17%+9%-7,75%=18,25%"
  • nie zmienia się też kwota wolna 30 tys zł rocznie
  • wobec tego roczna ulga podatkowa maleje z 5100 zł do 3600 zł
 • Nowa stawka 12% dotyczy:
  - zaliczek podatkowych, zaczynając od zaliczek za czerwiec lub II kwartał 2022

  - oraz rocznego rozliczenia podatku za rok 2022 i następne lata.

 • Nowa stawka ma objąć:
  • przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej,
  • a także pracowników i zleceniobiorców

B. Podatek liniowy i ryczałt

Wobec tak znaczącej zmiany opodatkowania "według skali" wprowadzono też pewne obniżki podatku liniowego i ryczałtowego:

 • Podatek liniowy wynosi nadal 19%, jednak od podstawy opodatkowania można odjąć zapłacone składki zdrowotne, do kwoty 8700 zł rocznie
  • oznacza to, że przy dochodach do ok. 170 tys efektywny podatek liniowy wyniesie 19%-4,9%=14,1%
  • limit wynoszący 8700 zł dla roku 2022 będzie corocznie waloryzowany
 • Przy podatku ryczałtowym od podstawy opodatkowania można odjąć 50% zapłaconych składek zdrowotnych
  • na przykład przy stawce ryczałtowej 12% i przychodach rocznych pomiędzy 60 a 300 tys zł oznacza to oszczędność ok. 32 zł miesięcznie.

C. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Usunięto "ulgę dla klasy średniej", gdyż w większości przypadków obniżenie stawki do 12% jest bardziej korzystne

 • Jeśli jednak w rozliczeniu rocznym za rok 2022 okazałoby się, że bardziej korzystna jest stawka 17% + ulga dla klasy średniej, to fiskus automatycznie wyliczy i zwróci kwotę nadpłaconą w PIT-36 rozliczonym w stawce 12%.

D. Zmiana trybu opodatkowania w trakcie roku

Wobec większej atrakcyjności opodatkowania według skali, w roku 2022 dopuszczono wyjątkowo możliwości zmiany wybranego trybu opodatkowania. Dotyczy to wyłącznie osób prowadzących działalność. Można dokonać zmiany:

 • podatku liniowego na rozliczenie według skali:
  • zmiany dokonuje się po zakończeniu roku 2022, drogą złożenia PIT-36 zamiast PIT-36L
 • podatku ryczałtowego na rozliczenie według skali:
  • zmiany można dokonać od lipca 2022, zawiadamiając urząd skarbowy do 22 sierpnia 2022
   • w takim przypadku rozliczenie roczne następuje "według skali", więc trzeba uzupełnić ewidencję kosztów od początku roku
  • można też dokonać zmiany po zakończeniu roku 2022, drogą złożenia PIT-36 zamiast PIT-28.

E. Inne zmiany w "Polskim ładzie" 

W ustawie "Polski ład", poza zmianami dot. opodatkowania, wprowadzono także szereg innych nowości:

 • Składki zdrowotne przedsiębiorcy z uwzględnieniem różnicy remanentowej
  • Zmiana ta wprowadzona już w kwietniu 2022 dotyczy osób rozliczających się liniowo lub według skali, prowadzących KPiR
  • Poleca ona przy liczeniu dochodu stanowiącego podstawę składki zdrowotnej pomniejszać go o różnicę "remanent końcowy minus remanent początkowy"
  • jeśli remanent początkowy okaże się wyższy niż końcowy, podstawa zdrowotnego zostaje zwiększona o tę różnicę
  • Dotyczy to:
   • obowiązkowo - rocznego rozliczenia składek zdrowotnych
   • jeśli remanenty dokonywane są co miesiąc, różnice między nimi uwzględnia się także przy składkach miesięcznych
 • Przesunięcie obowiązkowego wysyłania JPK zawierających księgi handlowe, KPiR lub ewidencję ryczałtową:
  • największe firmy o przychodach ponad 50 mln EUR mają wysłać te dane po raz pierwszy za rok 2024
  • wszyscy pozostali płatnicy VAT - po raz pierwszy za rok 2025
  • pozostali przedsiębiorcy - po raz pierwszy za rok 2026
 • Przesunięcie terminu rozliczenia ryczałtowego PIT-28
  • PIT-28 ma być składany do końca kwietnia
  • Jednak zaliczki ryczałtowe za grudzień lub za IV kwartał 2022 należy zapłacić do końca lutego 2023
 • Usunięcie "abolicji podatkowej"
  • Skasowano, jeszcze przed terminem terminem jej zastosowania, możliwość zgłoszenia w II połowie 2022 r. nieujawnionych wcześniej dochodów i zapłacenia tylko 8% podatku.
 • Częściowe przywrócenie wspólnego rozliczenia z dzieckiem
  • Projekt ustawy przewiduje wspólne opodatkowanie dla osób samotnie wychowujących dzieci, które zostało usunięte w "Polskim ładzie"
  • Pełne przywrócenie tego mechanizmu, czyli dwukrotną kwotę wolną 2x30 tys zł, dotyczy jedynie osoby wychowującej dziecko niepełnosprawne
  • Pozostałym rodzicom samotnie wychowującym dzieci ma przysługiwać 1,5-krotność kwoty wolnej i 1,5-krotność progu podatkowego.

Oprac. Krzysztof Piasecki

25.04.2022  na podstawie projektu ustawy nowelizującej "Polski ład", przesłanej  do Sejmu 22.04.2022

 

© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl