PIT, CIT

Zmniejszenie kosztów w razie przeterminowania o 90 dni

Od 01.01.2020 zacznie obowiązywać zmniejszane kosztów w razie braku zapłaty przez 90 dni.

Obok uregulowań dotyczących "ulgi na złe długi" w podatku VAT od 01.01.2020 zaczną obowiązywać analogiczne zasady w podatku dochodowym. 

Jeśli w transakcji pomiędzy firmami należność nie zostanie uregulowana w ciągu 90 dni od terminu płatności, to:

 • Nabywca, który nie zapłacił, musi zmniejszyć koszty (czyli zwiększyć podstawę opodatkowania) o niezapłaconą wartość netto faktury. Zmniejszenie dotyczy kwoty netto wpisanej uprzednio w koszty.
 • Sprzedawca, który nie otrzymał należności, może zmniejszyć podstawę opodatkowania o nieotrzymaną wartość netto. Zmniejszenie dotyczy kwoty netto zapisanej uprzednio jako przychody.
 • W razie późniejszej zapłaty nabywca może odpowiednio zwiększyć koszty, a sprzedawca musi zwiększyć podstawę opodatkowania.
 • Rozliczeń dokonuje się za bieżący okres - nowe zasady nie powodują korekt wcześniejszych rozliczeń.
 • Zasady te nie dotyczą transakcji między podmiotami powiązanymi. Nie stosuje się ich także gdy jedna ze stron jest w trakcie likwidacji lub postępowania restrukturyzacyjnego.

Zmniejszenia i zwiększenia zgłasza się fiskusowi:

 • Jeśli na koniec roku obrotowego występują należności lub zobowiązania przeterminowane ponad 90 dni i dokonano odpowiednich zmniejszeń lub zwiększeń,
  - to wartości nieuregulowanych transakcji wykazuje się wraz z rocznym zeznaniem PIT-36 lub CIT-8
 • Dotyczy to po raz pierwszy zeznań za rok 2020, składanych w r. 2021.

Nowe regulacje obowiązują:

 • od 01.01.2020;
 • dotyczą one także wcześniejszych transakcji, których termin płatności upływa w r. 2020 lub później.
 • w przypadku nieokrągłego roku obrotowego nowe zasady stosuje się w roku obrotowym rozpoczynającym się w r. 2020 lub później i dotyczą one transakcji, których termin płatności upływa w r. 2020 lub później.

W aktualizacjach programów FINKA-FK oraz FINKA-KPR na rok 2020 zrealizujemy odpowiednie wyliczenia zmniejszeń i zwiększeń podstawy opodatkowania.

Oprac. Krzysztof Piasecki

21.09.2019   na podstawie  Dz.U. 1649 r. 2019

Tutaj można znaleźć zwięzły przegląd innych nowości podatkowych na przełomie 2019/2020.

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się