PIT, CIT

Nabywca nie zapłacił przez 30 dni - można zmniejszyć podatek dochodowy

Jedną z nowości w "Tarczy antykryzysowej 4.0" jest możliwość zmniejszenia podatku dochodowego w razie przeterminowania zapłaty od odbiorcy ponad 30 dni.

 

 W kolejnej wersji "tarczy antykryzysowej", wprowadzono czasową zmianę dotyczącą zmniejszeń lub zwiększeń podatku dochodowego w razie braku zapłaty ponad 30 dni:

Od początku roku 2020 funkcjonuje:

 • obowiązkowe zmniejszenie kosztów (czyli zwiększenie podatku) jeśli nie zapłacimy za zakupy w ciągi 90 dni od upływu terminu płatności
  • po uregulowaniu zapłaty można ponownie zwiększyć koszty

 • można opcjonalnie zmniejszyć przychody (czyli zmniejszyć podatek dochodowy) jeśli odbiorca nie zapłaci w ciągu 90 dni od terminu płatności
  • po otrzymani zapłaty trzeba ponownie zwiększyć przychody

 • w ramach "tarczy antykryzysowej" zezwolono na zmniejszenie przychodów (i zmniejszenie podatku dochodowego) już po 30 dniach od terminu płatności
  • skrócony termin wolno stosować tylko w roku 2020
  • Uwaga: skrócenie dotyczy firm, które doznały negatywnych skutków epidemii - przepisy nie precyzują jednak, jak konkretnie rozumieć to sformułowanie
  • W programach FINKA-FK i FINKA-KPR wprowadziliśmy możliwość automatycznego wyliczania tych zmniejszeń - Użytkownik może podać okres, za jaki chce stosować zasadę "30 dni".

 • W przypadku stałych zaliczek podatkowych, płatnych według dochodu sprzed dwóch lat, w roku 2020 również można je zmniejszyć w razie braku zapłaty od odbiorcy przez 30 dni od terminu płatności
  • Standardowe zmniejszenie przy przeterminowaniu o 90 dni nie dotyczy takich zaliczek.

 • Jeśli należność pozostaje nadal niezapłacona do czasu złożenia rocznego CIT-8 lub PIT-36, to można też zmniejszyć roczny podatek
  • w przypadku CIT-8 trzeba przy tym podać listę kontrahentów zalegających z zapłatą. Służy do tego nowy załącznik CIT-WZ.

 • Bez zmian pozostają inne zasady zmniejszania podatków, tj:
  • przy uldze na złe długi w podatku VAT oraz przy zmniejszeniu kosztów nadal obowiązuje termin 90 dni od terminu płatności
  • zmniejszenia przychodów i kosztów dotyczą wyłącznie transakcji z podmiotami gospodarczymi

 

Oprac Krzysztof Piasecki 07.07.2020  na podstawie Dz.U. 1086 r. 2020 , art. 30 /dodany art. 52w.

Szereg innych form pomocy w ramach "tarczy antykryzysowej" omawiamy szczegółowo na naszej stronie.

 

 

 

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl