Wskaźniki i stawki

Stawki podatkowe na lata 2023, 2022

Stawki PIT i CIT na lata 2023 i 2022, koszty pracownicze, koszty autorskie i inne

Wartości te, pochodzące ze źródeł oficjalnych (Dziennik Ustaw i Monitor Polski) wpisywane są w kolejnych aktualizacjach oprogramowania FINKA.

Tabela stawek podatkowych  2023 2022
 
Stawki podatku PDOF (PIT) w rozliczeniu rocznym
Stawka Ulga Stawka Ulga
 dochód roczny od 0 do 120 000 zł 
[w roku 2022 obowiązywały zaliczki 17% do 06.2022 i 12% od 07.2022, jednak w rozliczeniu rocznym stosuje się 12% za cały rok]  
12% 3 600 12% 3 600
dochód roczny ponad 120 000 zł
10 800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120 0000
 [powyższy wzór uwzględnia już ulgę 3600 zł] 
32%    32%  
Stawka podatku liniowego PIT         
Stawka podatku liniowego:    19% - 19% -
Stawka podatku CIT        
Podstawowa stawka CIT:    19%   19% -
Obniżona stawka CIT:
Warunki:          
- przychody w bieżącym roku do 2 mln EUR
- status małego podatnika (przychody w poprzednim roku do 2 mln EUR, licząc wraz z VAT
- lub podatnik w pierwszym roku działalności
 9%   9% -
Koszty pracownicze         
Koszt miesięczny - pracowniczy:  250,00 250,00
Koszt miesięczny podwyższony (dojazdy zamiejscowe):  300,00 300,00
Roczne ograniczenie kosztów przy 2 etatach:  4 500,00 4 500,00
Roczne ograniczenie kosztów podwyższonych przy 2 etatach:  5 400,00 5 400,00
Limit kosztów autorskich 50%:  120 000 120 000
Limit dochodu zwolnionego z podatku dla osób do 26 lat,
  z tytułu pracy etatowej lub umów-zleceń
85 528 85 528

 

 Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.  Aktualizacja 02.11.2022

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl