Kontakt

Dział Obsługi Klienta

Pytania o programy, serwis, aktualizacje

Tel. 22 408 48 00, 22 885 66 99

e-mail finka@finka.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

Dział handlowy

Wycena i zakup oprogramowania

Kom. 668 300 794

e-mail zapytanie@finka.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Prosze wypełnić
Prosze wypełnić
Prosze wypełnić
Prosze wypełnić
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Informacja dotycząca danych osobowych.
  • Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby.
  • Jeśli osoba wyrazi zgodę na przesyłanie newslettera, dane te (e-mail) będą służyć także do celów okresowej wysyłki informacji.
  • Administratorem danych jest TIK-SOFT Sp. z o.o., finka@finka.pl.
  • Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 1 rok, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron.
  • W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie newslettera, dane będą przechowywane przez okres 10 lat, nie dłużej niż do złożenia rezygnacji przez osobę
  • Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony.
  • Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona.
  • Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Dane Adresowe

Aleja Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388, KRS: 0000170845,

Komunikacja miejska autobusowa:

Przystanek Królowej Marysieńki
stały:E-2, 116, 139, 164, 317, 519, 710, 724 
na żądanie:700

MAPA DOJAZDU

© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl