Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19
  PRZEGLĄDANIE I SCALANIE JPK_VAT

  PRZEGLĄDANIE I SCALANIE JPK_VAT

  (występuje w FINKA-FK, KPR, MIKRO, MAGAZYN, FAKTURA)

  Funkcje modułu:

  • Przeglądanie i drukowanie ewidencji JPK, wraz z kodami GTU i innymi
  • Weryfikacja i drukowanie deklaracji VAT
  • Scalenie ewidencji VAT z kilku plików JPK (np. z central i oddziałów)
  • Wyliczenie deklaracji na podstawie scalonej ewidencji VAT
  • Pliki mogą pochodzić z programu FINKA lub z dowolnego innego, o ile mają odpowiedni format XML

  Cena od 100 zł
  DEFINIOWANIE PROJEKTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIAMI

  DEFINIOWANIE PROJEKTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIAMI

  (występuje w FINKA-FK)

  Funkcje modułu:

  • Definiowanie projektów, do których można przypisywać dekretacje księgowe, niezależnie od podziału na konta analityczne
  • Moduł umożliwia dodatkowe grupowanie lub wyszukiwanie np. kosztów i przychodów do poszczególnych projektów
  • Dodatkowe zestawienia pozwalają sprawdzić i podsumować np. koszty lub przychody dla wybranych lub wszystkich projektów

  Cena od 200 zł
  FAKTURY SERYJNE

  FAKTURY SERYJNE

  (występuje w FINKA-KPR, MAGAZYN, FAKTURA)

  Funkcje modułu:

  • Cykliczne wystawianie serii faktur dla wielu kontrahentów, według jednego wzoru
  • Wystawienie faktur na kolejny miesiąc według listy faktur stanowiącej wzorzec
  • Po wystawieniu serii faktur można modyfikować lub usunąć każdą z nich

  Cena od 100 zł
  DODATKOWE CECHY ASORTYMENTÓW

  DODATKOWE CECHY ASORTYMENTÓW

  (występuje w FINKA-KPR, MAGAZYN, FAKTURA)

  Funkcje modułu:

  • Wprowadzenie dodatkowych cech asortymentów, które można drukować na dokumentach handlowych i magazynowych
  • Można zdefiniować np. kolor, rozmiar, termin ważności i inne potrzebne elementy określające towar, materiał lub wyrób

  Cena od 100 zł
  GOSPODARKA MAGAZYNOWA

  GOSPODARKA MAGAZYNOWA

  (występuje w FINKA-KPR)

  Funkcje modułu:

  • Gospodarka magazynowa jest podstawowym modułem w programie Finka-MAG,
  • Pozwala na prowadzenie dokładnej ewidencji przychodów i rozchodów materiałów, towarów i wyrobów
  • Może być dołączona do programu KPR jako moduł dodatkowy.
  • Jest wówczas rozszerzeniem i uzupełnieniem dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu

  Cena od 300 zł
  OBSŁUGA DODATKOWYCH MAGAZYNÓW

  OBSŁUGA DODATKOWYCH MAGAZYNÓW

  (występuje w FINKA-MAGAZYN)

  Funkcje modułu:

  • Wprowadzenie dodatkowych 10 magazynów w słownikach magazynowych, ponad standard
  • Standardem jest 1 magazyn w wersji START, do 5 magazynów w wersji STANDARD i do 10 w wersji PRO
  • Program obejmuje przesunięcia MM, kartoteki magazynowe i inne zestawienia dla każdego z magazynów lub łącznie

  Cena od 100 zł
  WYBÓR TRYBU ROZCHODU (FIFO, LIFO)

  WYBÓR TRYBU ROZCHODU (FIFO, LIFO)

  (występuje w FINKA-MAGAZYN)

  Funkcje modułu:

  • Wybór domyślnego sposobu rozchodu towarów i materiałów właściwego dla danej firmy
  • FIFO oznacza pierwsze przyszło, pierwsze wyszło czyli rozchód z najstarszej dostawy
  • LIFO oznacza ostatnie przyszło, pierwsze wychodzi, czyli rozchód z najnowszej dostawy
  • Można również ręcznie wybierać do rozchodu (sprzedaży) ze wskazanej partii towaru

  Cena od 100 zł
  KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  (występuje w FINKA-MAGAZYN)

  Funkcje modułu:

  • Rozszerzenie programu Finka-MAG o prowadzenie księgowości w postaci uproszczonej
  • Pełna funkcjonalność z ewidencją VAT i ewidencją KPiR
  • Rozrachunki z kontrahentami
  • Rozliczenia podatkowe (PIT) właściciela (wspólników)

  Cena od 300 zł
  ROZBUDOWANE POLECENIA KSIĘGOWANIA

  ROZBUDOWANE POLECENIA KSIĘGOWANIA

  (występuje w FINKA-PŁACE)

  Funkcje modułu:

  • Sporządzenie i wysłanie do programu księgowego Finka-FK bardziej szczegółowego polecenia księgowania sporządzanego na podstawie miesięcznych wypłat z tytułu umów o pracę i / lub cywilnoprawnych
  • Możliwość szczegółowych dekretacji kosztów płac, podatku i składek ZUS dla  poszczególnych osób i ich kont analitycznych

  Cena od 250 zł
  ROZLICZANIE MINUTOWE CZASU PRACY

  ROZLICZANIE MINUTOWE CZASU PRACY

  (występuje w FINKA-PŁACE)

  Funkcje modułu:

  • Definiowanie kalendarzy pracy pracowników z dokładnością do 5 min
  • Rozliczanie przepracowanego czasu pracy z powyższą dokładnością
  • Wprowadzanie nieobecności z dokładnością do 5 min.
  • W wersji podstawowej czas pracy i nieobecności rozlicza się z dokładnością do 1 godz.

  Cena od 200 zł
  GLOBALNE TABELE KURSOWE

  GLOBALNE TABELE KURSOWE

  (występuje w FINKA-FK, KPR, MAGAZYN, FAKTURA)

  Funkcje modułu:

  • Pobieranie kursów walut z NBP za dowolny okres do wybranych lub wszystkich firm obsługiwanych przez program
  • Kursy używane są podczas księgowań dewizowych, wystawiania faktur w walucie obcej, wyliczania różnic kursowych itp.
  • Podstawowa wersja programu obejmuje tablice kursowe NBP, które pobiera się oddzielnie dla każdej z obsługiwanych firm

  Cena od 100 zł
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl