Grupa VAT

Grupa VAT

(występuje w Finka-FK, Finka-KPR)

Funkcje modułu:

 • dodatkowa ewidencja transakcji pomiędzy członkami grupy VAT zawierająca: datę wystawienia dokumentu, datę sprzedaży, nazwę oraz NIP członka grupy VAT, towar lub usługę, ilość, jednostka miary, cena jednostkowa i wartość łączna dokumentu;
 • generowanie JPK-GV;
 • wysyłanie JPK-GV drogą elektroniczną


Cena od 300 zł
INVOICE - faktura w języku angielskim

INVOICE - faktura w języku angielskim

(występuje w Finka-KPR, Finka-FAKTURA, Finka-MAGAZYN)

Funkcje modułu:

 • definiowanie domyślnego parametru dla opcji wystawiania faktur w języku: polskim, angielski, polskim/angielskim;
 • wybór/zmiana języka w oknie parametrów wydruku, w sytuacji gdy ma zostać wybrany inny niż domyślnie ustawiony język.

Opcja dostępna dla faktur FV, FB, FA (nie dotyczy dokumentów magazynowych oraz dokumentów zdefiniowanych ręcznie)

Cena od 50 zł
PAKIET MOBILNOŚCI

PAKIET MOBILNOŚCI

(występuje w Finka-PŁACE)

Funkcje modułu:

 • automatyczne wyliczanie zmniejszeń podatku i składek dla pracowników pracujących za granicą;
 • wpisanie kraju, ilości dni, stawki dziennej, kursu waluty (pobrany z NBP);
 • automatyczne przenoszenie wartości z „Pakietu mobilności” na listy płac

Cena od 200 zł
ZUS WŁAŚCICIELI

ZUS WŁAŚCICIELI

(występuje w Finka-FK, Finka-KPR)

Funkcje modułu:

 • generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla właścicieli/wspólników firmy;
 • wysyłanie dokumentów ZUS do Płatnika;
 • ewidencję nieobecności;
 • oświadczenia 30-krotności.

Cena od 100 zł
PRZEGLĄDANIE I SCALANIE JPK_VAT

PRZEGLĄDANIE I SCALANIE JPK_VAT

(występuje w Finka-FK, Finka-KPR, Finka-MAGAZYN, Finka-FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Przeglądanie i drukowanie ewidencji JPK, wraz z kodami GTU i innymi
 • Weryfikacja i drukowanie deklaracji VAT
 • Scalenie ewidencji VAT z kilku plików JPK (np. z central i oddziałów)
 • Wyliczenie deklaracji na podstawie scalonej ewidencji VAT
 • Pliki mogą pochodzić z programu FINKA lub z dowolnego innego, o ile mają odpowiedni format XML

Cena od 100 zł
DEFINIOWANIE PROJEKTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIAMI

DEFINIOWANIE PROJEKTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIAMI

(występuje w Finka-FK)

Funkcje modułu:

 • Definiowanie projektów, do których można przypisywać dekretacje księgowe, niezależnie od podziału na konta analityczne
 • Moduł umożliwia dodatkowe grupowanie lub wyszukiwanie np. kosztów i przychodów do poszczególnych projektów
 • Dodatkowe zestawienia pozwalają sprawdzić i podsumować np. koszty lub przychody dla wybranych lub wszystkich projektów

Cena od 200 zł
FAKTURY SERYJNE

FAKTURY SERYJNE

(występuje w Finka-KPR, Finka-MAGAZYN, Finka-FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Cykliczne wystawianie serii faktur dla wielu kontrahentów, według jednego wzoru
 • Wystawienie faktur na kolejny miesiąc według listy faktur stanowiącej wzorzec
 • Po wystawieniu serii faktur można modyfikować lub usunąć każdą z nich

Cena od 100 zł
DODATKOWE CECHY ASORTYMENTÓW

DODATKOWE CECHY ASORTYMENTÓW

(występuje w Finka-KPR, Finka-MAGAZYN, Finka-FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Wprowadzenie dodatkowych cech asortymentów, które można drukować na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Można zdefiniować np. kolor, rozmiar, termin ważności i inne potrzebne elementy określające towar, materiał lub wyrób

Cena od 100 zł
GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

(występuje w Finka-KPR)

Funkcje modułu:

 • Gospodarka magazynowa jest podstawowym modułem w programie Finka-MAG,
 • Pozwala na prowadzenie dokładnej ewidencji przychodów i rozchodów materiałów, towarów i wyrobów
 • Może być dołączona do programu KPR jako moduł dodatkowy.
 • Jest wówczas rozszerzeniem i uzupełnieniem dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu

Cena od 300 zł
OBSŁUGA DODATKOWYCH MAGAZYNÓW

OBSŁUGA DODATKOWYCH MAGAZYNÓW

(występuje w Finka-MAGAZYN)

Funkcje modułu:

 • Wprowadzenie dodatkowych 10 magazynów w słownikach magazynowych, ponad standard
 • Standardem jest 1 magazyn w wersji START, do 5 magazynów w wersji STANDARD i do 10 w wersji PRO
 • Program obejmuje przesunięcia MM, kartoteki magazynowe i inne zestawienia dla każdego z magazynów lub łącznie

Cena od 100 zł
WYBÓR TRYBU ROZCHODU (FIFO, LIFO)

WYBÓR TRYBU ROZCHODU (FIFO, LIFO)

(występuje w Finka-MAGAZYN)

Funkcje modułu:

 • Wybór domyślnego sposobu rozchodu towarów i materiałów właściwego dla danej firmy
 • FIFO oznacza pierwsze przyszło, pierwsze wyszło czyli rozchód z najstarszej dostawy
 • LIFO oznacza ostatnie przyszło, pierwsze wychodzi, czyli rozchód z najnowszej dostawy
 • Można również ręcznie wybierać do rozchodu (sprzedaży) ze wskazanej partii towaru

Cena od 100 zł
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

(występuje w Finka-MAGAZYN)

Funkcje modułu:

 • Rozszerzenie programu Finka-MAG o prowadzenie księgowości w postaci uproszczonej
 • Pełna funkcjonalność z ewidencją VAT i ewidencją KPiR
 • Rozrachunki z kontrahentami
 • Rozliczenia podatkowe (PIT) właściciela (wspólników)

Cena od 300 zł
ROZBUDOWANE POLECENIA KSIĘGOWANIA

ROZBUDOWANE POLECENIA KSIĘGOWANIA

(występuje w Finka-PŁACE)

Funkcje modułu:

 • Sporządzenie i wysłanie do programu księgowego Finka-FK bardziej szczegółowego polecenia księgowania sporządzanego na podstawie miesięcznych wypłat z tytułu umów o pracę i / lub cywilnoprawnych
 • Możliwość szczegółowych dekretacji kosztów płac, podatku i składek ZUS dla  poszczególnych osób i ich kont analitycznych

Cena od 250 zł
ROZLICZANIE MINUTOWE CZASU PRACY

ROZLICZANIE MINUTOWE CZASU PRACY

(występuje w Finka-PŁACE)

Funkcje modułu:

 • Definiowanie kalendarzy pracy pracowników z dokładnością do 5 min
 • Rozliczanie przepracowanego czasu pracy z powyższą dokładnością
 • Wprowadzanie nieobecności z dokładnością do 5 min.
 • W wersji podstawowej czas pracy i nieobecności rozlicza się z dokładnością do 1 godz.

Cena od 200 zł
GLOBALNE TABELE KURSOWE

GLOBALNE TABELE KURSOWE

(występuje w Finka-FK, Finka-KPR, Finka-MAGAZYN, Finka-FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Pobieranie kursów walut z NBP za dowolny okres do wybranych lub wszystkich firm obsługiwanych przez program
 • Kursy używane są podczas księgowań dewizowych, wystawiania faktur w walucie obcej, wyliczania różnic kursowych itp.
 • Podstawowa wersja programu obejmuje tablice kursowe NBP, które pobiera się oddzielnie dla każdej z obsługiwanych firm

Cena od 100 zł
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl