PAKIET MOBILNOŚCI

PAKIET MOBILNOŚCI

(występuje w FINKA-PŁACE)

Funkcje modułu:

 • automatyczne wyliczanie zmniejszeń podatku i składek dla pracowników pracujących za granicą;
 • wpisanie kraju, ilości dni, stawki dziennej, kursu waluty (pobrany z NBP);
 • automatyczne przenoszenie wartości z „Pakietu mobilności” na listy płac

Cena od 200 zł
ZUS WŁAŚCICIELI

ZUS WŁAŚCICIELI

(występuje w FINKA-FK, KPR)

Funkcje modułu:

 • generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla właścicieli/wspólników firmy;
 • wysyłanie dokumentów ZUS do Płatnika;
 • ewidencję nieobecności;
 • oświadczenia 30-krotności.

Cena od 100 zł
PRZEGLĄDANIE I SCALANIE JPK_VAT

PRZEGLĄDANIE I SCALANIE JPK_VAT

(występuje w FINKA-FK, KPR, MIKRO, MAGAZYN, FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Przeglądanie i drukowanie ewidencji JPK, wraz z kodami GTU i innymi
 • Weryfikacja i drukowanie deklaracji VAT
 • Scalenie ewidencji VAT z kilku plików JPK (np. z central i oddziałów)
 • Wyliczenie deklaracji na podstawie scalonej ewidencji VAT
 • Pliki mogą pochodzić z programu FINKA lub z dowolnego innego, o ile mają odpowiedni format XML

Cena od 100 zł
DEFINIOWANIE PROJEKTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIAMI

DEFINIOWANIE PROJEKTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIAMI

(występuje w FINKA-FK)

Funkcje modułu:

 • Definiowanie projektów, do których można przypisywać dekretacje księgowe, niezależnie od podziału na konta analityczne
 • Moduł umożliwia dodatkowe grupowanie lub wyszukiwanie np. kosztów i przychodów do poszczególnych projektów
 • Dodatkowe zestawienia pozwalają sprawdzić i podsumować np. koszty lub przychody dla wybranych lub wszystkich projektów

Cena od 200 zł
FAKTURY SERYJNE

FAKTURY SERYJNE

(występuje w FINKA-KPR, MAGAZYN, FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Cykliczne wystawianie serii faktur dla wielu kontrahentów, według jednego wzoru
 • Wystawienie faktur na kolejny miesiąc według listy faktur stanowiącej wzorzec
 • Po wystawieniu serii faktur można modyfikować lub usunąć każdą z nich

Cena od 100 zł
DODATKOWE CECHY ASORTYMENTÓW

DODATKOWE CECHY ASORTYMENTÓW

(występuje w FINKA-KPR, MAGAZYN, FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Wprowadzenie dodatkowych cech asortymentów, które można drukować na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Można zdefiniować np. kolor, rozmiar, termin ważności i inne potrzebne elementy określające towar, materiał lub wyrób

Cena od 100 zł
GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

(występuje w FINKA-KPR)

Funkcje modułu:

 • Gospodarka magazynowa jest podstawowym modułem w programie Finka-MAG,
 • Pozwala na prowadzenie dokładnej ewidencji przychodów i rozchodów materiałów, towarów i wyrobów
 • Może być dołączona do programu KPR jako moduł dodatkowy.
 • Jest wówczas rozszerzeniem i uzupełnieniem dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu

Cena od 300 zł
OBSŁUGA DODATKOWYCH MAGAZYNÓW

OBSŁUGA DODATKOWYCH MAGAZYNÓW

(występuje w FINKA-MAGAZYN)

Funkcje modułu:

 • Wprowadzenie dodatkowych 10 magazynów w słownikach magazynowych, ponad standard
 • Standardem jest 1 magazyn w wersji START, do 5 magazynów w wersji STANDARD i do 10 w wersji PRO
 • Program obejmuje przesunięcia MM, kartoteki magazynowe i inne zestawienia dla każdego z magazynów lub łącznie

Cena od 100 zł
WYBÓR TRYBU ROZCHODU (FIFO, LIFO)

WYBÓR TRYBU ROZCHODU (FIFO, LIFO)

(występuje w FINKA-MAGAZYN)

Funkcje modułu:

 • Wybór domyślnego sposobu rozchodu towarów i materiałów właściwego dla danej firmy
 • FIFO oznacza pierwsze przyszło, pierwsze wyszło czyli rozchód z najstarszej dostawy
 • LIFO oznacza ostatnie przyszło, pierwsze wychodzi, czyli rozchód z najnowszej dostawy
 • Można również ręcznie wybierać do rozchodu (sprzedaży) ze wskazanej partii towaru

Cena od 100 zł
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

(występuje w FINKA-MAGAZYN)

Funkcje modułu:

 • Rozszerzenie programu Finka-MAG o prowadzenie księgowości w postaci uproszczonej
 • Pełna funkcjonalność z ewidencją VAT i ewidencją KPiR
 • Rozrachunki z kontrahentami
 • Rozliczenia podatkowe (PIT) właściciela (wspólników)

Cena od 300 zł
ROZBUDOWANE POLECENIA KSIĘGOWANIA

ROZBUDOWANE POLECENIA KSIĘGOWANIA

(występuje w FINKA-PŁACE)

Funkcje modułu:

 • Sporządzenie i wysłanie do programu księgowego Finka-FK bardziej szczegółowego polecenia księgowania sporządzanego na podstawie miesięcznych wypłat z tytułu umów o pracę i / lub cywilnoprawnych
 • Możliwość szczegółowych dekretacji kosztów płac, podatku i składek ZUS dla  poszczególnych osób i ich kont analitycznych

Cena od 250 zł
ROZLICZANIE MINUTOWE CZASU PRACY

ROZLICZANIE MINUTOWE CZASU PRACY

(występuje w FINKA-PŁACE)

Funkcje modułu:

 • Definiowanie kalendarzy pracy pracowników z dokładnością do 5 min
 • Rozliczanie przepracowanego czasu pracy z powyższą dokładnością
 • Wprowadzanie nieobecności z dokładnością do 5 min.
 • W wersji podstawowej czas pracy i nieobecności rozlicza się z dokładnością do 1 godz.

Cena od 200 zł
GLOBALNE TABELE KURSOWE

GLOBALNE TABELE KURSOWE

(występuje w FINKA-FK, KPR, MAGAZYN, FAKTURA)

Funkcje modułu:

 • Pobieranie kursów walut z NBP za dowolny okres do wybranych lub wszystkich firm obsługiwanych przez program
 • Kursy używane są podczas księgowań dewizowych, wystawiania faktur w walucie obcej, wyliczania różnic kursowych itp.
 • Podstawowa wersja programu obejmuje tablice kursowe NBP, które pobiera się oddzielnie dla każdej z obsługiwanych firm

Cena od 100 zł
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl