Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19
  fk_klow_resize.jpg

  FINKA-FK KŁOW

  dla Kół Łowieckich

  Dedykowany program finansowo-księgowy dla Kół Łowieckich, rozbudowany o odpowiednie schematy księgowań.

  Stworzony przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, aby kompleksowo zarządzać finansami Kół Łowieckich zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

  Funkcja PRO STANDARD START KŁOW
  Księgowania w PLN
  Księgowania dewizowe  
  Automatyczne wyliczanie różnic kursowych  
  Pobieranie danych z GUS
  Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
  Schematy dekretacji – 5 schematów księgowych
  Schematy dekretacji - bez limitu  
  Zestawienia księgowe
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe   
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne   
  Ewidencja VAT Marża  
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
  Ewidencja VAT OSS (VAT e-commerce)  
  Deklaracja VIU-DO (VAT e-commerce) -> DOSTĘPNA WKRÓTCE  
  Generowanie JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_KR))  
  Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
  Rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L)
  Zaliczki na CIT-8
  Deklaracja CIT-8
  Sprawozdanie finansowe (F-01)
  e-Deklaracje
  e-Sprawozdania finansowe
  Rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, definiowanie własnych sprawozdań  
  Bilans pełny, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont  
  Bilans uproszczony, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont  
  Bilans, rachunek zysków i strat oraz przykładowy plan kont dla fundacji
  Sprawozdania oraz plan kont dla Kół Łowieckich    
  Wezwania do uzgodnienia sald, rozrachunki    
  Monity i noty odsetkowe, zestawienia płatności
  Kasa, bank w PLN
  Kasa, bank w dewizach  
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Definiowanie projektów księgowych wraz z zestawieniami od 200 zł

  Dokumenty księgowe

  • Wprowadzanie dekretacji w PLN
  • Księgowanie z jednoczesnym zarejestrowaniem w ewidencji VAT
  • Dekretacja na konto analityczne z zaliczeniem kwoty na koncie analitycznym i syntetycznym
  • Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych oraz danych z systemów fakturowo-magazynowych
  • Wyszukiwanie księgowań z opcjami modyfikacji, wyszukania pozycji niezbilansowanych i innymi
  • Druk dokumentu, np. polecenia księgowania, według wprowadzonych dekretacji

  Księgowanie dewizowe wraz z różnicami kursowymi stanowi dodatkową opcję

  Schematy księgowań i inne ułatwienia

  • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie dekretacji z VATem lub bez
  • Duplikowanie i porządkowanie dokumentów
  • Dodatkowe opcje podczas księgowania:
   • wyszukiwanie kont wg numeru, NIPu lub fragmentu nazwy,
   • podanie bieżącego stanu konta,
   • wybranie wartości „Kwota bilansująca dokument”, „Kwota rozliczająca konto”, lub "Kwota rozliczająca wybrane transakcje"
   • dodanie nowego konta lub danych adresowych podczas księgowania

  Standardowa licencja obejmuje do 5 schematów księgowań. Większa ich liczba jest dodatkową opcją

  Plan kont

  • Swobodne definiowanie planu kont, z wieloma poziomami analitycznymi
  • Typowy plan kont dopasowany do koła łowieckiego
  • Powiązanie kont z danymi adresowymi
  • Zakładanie kont analitycznych podczas importu danych lub podczas księgowania
  • Dodatkowe informacje o koncie (Obroty konta, wykaz księgowań na danym koncie, rozrachunki konta)
  • Możliwe przekazanie własnego planu kont do nowo wprowadzanej firmy w biurze rachunkowym

  Finanse i rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (powiązań między dekretacjami) podczas księgowania
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Wezwania do uzgodnienia sald
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Monity i noty odsetkowe, a także kalkulator odsetkowy są dodatkową opcją

  Zestawienia księgowe

  • Zestawienia obowiązkowe wg Ustawy o Rachunkowości
   • Dziennik księgowań - wspólny lub z podziałem na dzienniki częściowe
   • Zestawienie obrotów i sald
   • Zestawienie sald
   • Konta w układzie systematycznym
  • Raport obrotów konta w PLN
  • Bilans otwarcia i bilans zamknięcia
  • i inne

  Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

  Wyszukiwanie dokumentów księgowych

  • Według jednego lub wielu kryteriów: konto, kwota od-do, data, fragment opisu
  • Także szukanie wg wielu kont lub konta syntetycznego
  • Szukanie pozycji niezbilansowanych
  • Wyszukane księgowania w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych księgowań
  • Dodatkowe podsumowanie wyszukanych księgowań według kont

  Bilans, e-sprawozdania finansowe

  • Bilans i rachunek dla fundacji lub stowarzyszenia, z wyróżnieniem:
   • Odpłatnej działalności statutowej
   • Nieodpłatnej działalności statutowej
   • Działalności gospodarczej
  • Pozycje definiowane według stanu kont
  • W definicji możliwe dodatkowe operacje, np. „Saldo WN zespołu 2 z wyjątkiem konta 210”
  • Predefinicje wg typowego planu kont
  • e-sprawozdania finansowe, z dołączeniem bilansu, rachunku zysków i strat i ew. dowolnych plików zewnętrznych

  Bilans w wersji typowej dla jednostek gospodarczych, dopuszczalny także dla NGO, jest dodatkową opcją

  ŁOW-1 i inne sprawozdania dedykowane dla kół łowieckich

  • ŁOW-1
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu
  • Wpływy i wydatki dla obwodów
  • Informacja dodatkowa do bilansu

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z księgowaniem w PLN
  • Transakcje krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość zapisów w ewidencji z numerami księgowymi

  Transakcje importu, eksportu, WNT i WDT są dodatkową opcją

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • VAT-7, VAT-7K, VAT-27 pozostawiono w celu sporządzania korekt za poprzednie lata
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • CIT-8 z wszelkimi załącznikami
  • Rozliczanie zaliczek CIT
  • Rozliczanie zaliczek PIT
  • PIT-36, PIT-36L
  • IFT-2 [dotyczy importu usług reklamowych i innych]
  • PIT-11 wg zaksięgowanych wypłat dla osób [dotyczy wypłat bez zaliczek podatkowych]
  • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

  JPK

  • JPK_V7M, JPK_V7K:
   • automatyczne generowanie
   • wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
   • odbiór potwierdzenia UPO
   • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK-KR
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Zamykanie roku, otwieranie nowego

  • Przy zakładaniu firmy: można wybrać jeden z planów typowych. Można też importować plan kont i listę kontrahentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Automatyczne przenoszenie Bilansu Otwarcia. W przypadku zmian w poprzednim roku czynność tę można powtarzać.
  • Różnice kursowe na dzień bilansowy: księgowane automatycznie w dwóch trybach (ujęcie bilansowe lub podatkowe)
  • Zamykanie okresu: zabezpieczenie przed wprowadzaniem i modyfikacją zapisów za dany okres.
  • Automatyczne generowanie Bilansu Zamknięcia w postaci przeksięgowań zamykających rok obrotowy.

  Eksport danych

  • Eksport ewidencji VAT do formatu XML zgodnego z programami FINKA
  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Plan kont lub listę kontrahentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można wybrać typowy plan kont. Można też importować plan kont i listę kontrahentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
  • Import wyciągów bankowych (różne banki, różne formaty)
  • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
  • Plan kont lub listę kontrahentów można zaimportować z pliku XLS lub CSV lub z innej firmy dostępnej w programie, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.
  • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - ARHAT, SCANYE (w przygotowanu)

  Opcje dodatkowe

  Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

  • Przeglądanie i scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) - przydatne zwłaszacza przy prowadzeniu częściowych ewidencji VAT w różnych oddziałach
  • Globalne tabele kursowe (pobieranie tabel dla wielu firm za dłuższy okres)
  • Dodatkowa klasyfikacja księgowań - podział na "projekty", wraz z zestawieniami wg projektów
  • Więcej informacji o dodatkowych modułach dostępnych tutaj

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  * Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 8.1, 10
  • Napęd CD-ROM
  • Karta graficzna
  • Mysz
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 8.1, 10
  • Połączenie z internetem

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dniem 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

  Z dniem 14.01.2020r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7. 

  Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl