fk_klow_resize.jpg

FINKA-FK KŁOW

dla Kół Łowieckich

Dedykowany program finansowo-księgowy dla Kół Łowieckich, rozbudowany o odpowiednie schematy księgowań.

Stworzony przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, aby kompleksowo zarządzać finansami Kół Łowieckich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

Brak limitu wprowadzanych dokumentów

60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

Szybki zakup drogą elektroniczną

Funkcja PRO STANDARD KŁOW START
księgowanie w PLN
Księgowania dewizowe      
Pobieranie danych z GUS
Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
Schematy dekretacji – 5 schematów księgowych
Schematy dekretacji - bez limitu od 100 zł
Zestawienia księgowe
Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27) od 100 zł
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE) od 100 zł 
Ewidencja VAT Marża od 50 zł
Ewidencja VAT - zapisy dewizowe      
Generowanie JPK_VAT  
Generowanie JPK_KR
Deklaracje podatkowe (CIT, PIT)
Sprawozdanie finansowe (F-01)
e-Deklaracje
Rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, definiowanie własnych sprawozdań od 100 zł
e-Sprawozdania finansowe
Bilans pełny, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont od 200 zł 
Bilans uproszczony, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont od 200 zł 
Bilans, rachunek zysków i strat oraz przykładowy plan kont dla fundacji
Sprawozdania oraz plan kont dla Kół Łowieckich od 200 zł   
Wezwania do uzgodnienia sald, rozrachunki    
Monity i noty odsetkowe, zestawienia płatności
Kasa, bank
Home banking
Dodatkowe moduły
Globalne tabele kursowe od 100 zł
Definiowanie projektów księgowych wraz z zestawieniami od 200 zł
Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł

Dokumenty księgowe

 • Wprowadzanie dekretacji w PLN
 • Księgowanie z jednoczesnym zarejestrowaniem w ewidencji VAT
 • Dekretacja na konto analityczne z zaliczeniem kwoty na koncie analitycznym i syntetycznym
 • Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych oraz danych z systemów fakturowo-magazynowych
 • Wyszukiwanie księgowań z opcjami modyfikacji, wyszukania pozycji niezbilansowanych i innymi
 • Druk dokumentu, np. polecenia księgowania, według wprowadzonych dekretacji

Księgowanie dewizowe wraz z różnicami kursowymi stanowi dodatkową opcję

Schematy księgowań i inne ułatwienia

 • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie dekretacji z VATem lub bez
 • Duplikowanie i porządkowanie dokumentów
 • Dodatkowe opcje podczas księgowania:
  • wyszukiwanie kont wg numeru, NIPu lub fragmentu nazwy,
  • podanie bieżącego stanu konta,
  • wybranie wartości „Kwota bilansująca dokument”, „Kwota rozliczająca konto”, lub "Kwota rozliczająca wybrane transakcje"
  • dodanie nowego konta lub danych adresowych podczas księgowania

Standardowa licencja obejmuje do 5 schematów księgowań. Większa ich liczba jest dodatkową opcją

Plan kont

 • Swobodne definiowanie planu kont, z wieloma poziomami analitycznymi
 • Typowy plan kont dopasowany do koła łowieckiego
 • Powiązanie kont z danymi adresowymi
 • Zakładanie kont analitycznych podczas importu danych lub podczas księgowania
 • Dodatkowe informacje o koncie (Obroty konta, wykaz księgowań na danym koncie, rozrachunki konta)
 • Możliwe przekazanie własnego planu kont do nowo wprowadzanej firmy w biurze rachunkowym

Finanse i rozrachunki

 • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (powiązań między dekretacjami) podczas księgowania
 • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
  • Zestawienia z terminami płatności
  • Zestawienie transakcji przeterminowanych
 • Wezwania do uzgodnienia sald
 • Wystawianie KP, KW, przelewów
 • Raporty kasowe, home banking

Monity i noty odsetkowe, a także kalkulator odsetkowy są dodatkową opcją

Zestawienia księgowe

 • Zestawienia obowiązkowe wg Ustawy o Rachunkowości
  • Dziennik księgowań - wspólny lub z podziałem na dzienniki częściowe
  • Zestawienie obrotów i sald
  • Zestawienie sald
  • Konta w układzie systematycznym
 • Raport obrotów konta w PLN
 • Bilans otwarcia i bilans zamknięcia
 • i inne

Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

Wyszukiwanie dokumentów księgowych

 • Według jednego lub wielu kryteriów: konto, kwota od-do, data, fragment opisu
 • Także szukanie wg wielu kont lub konta syntetycznego
 • Szukanie pozycji niezbilansowanych
 • Wyszukane księgowania w postaci czytelnej listy
 • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych księgowań
 • Dodatkowe podsumowanie wyszukanych księgowań według kont

Bilans, e-sprawozdania finansowe

 • Bilans i rachunek dla fundacji lub stowarzyszenia, z wyróżnieniem:
  • Odpłatnej działalności statutowej
  • Nieodpłatnej działalności statutowej
  • Działalności gospodarczej
 • Pozycje definiowane według stanu kont
 • W definicji możliwe dodatkowe operacje, np. „Saldo WN zespołu 2 z wyjątkiem konta 210”
 • Predefinicje wg typowego planu kont
 • e-sprawozdania finansowe, z dołączeniem bilansu, rachunku zysków i strat i ew. dowolnych plików zewnętrznych

Bilans w wersji typowej dla jednostek gospodarczych, dopuszczalny także dla NGO, jest dodatkową opcją

ŁOW-1 i inne sprawozdania dedykowane dla kół łowieckich

 • ŁOW-1
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu
 • Wpływy i wydatki dla obwodów
 • Informacja dodatkowa do bilansu

Ewidencja VAT

 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z księgowaniem w PLN
 • Transakcje krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem
 • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
 • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
 • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość zapisów w ewidencji z numerami księgowymi

Transakcje importu, eksportu, WNT i WDT są dodatkową opcją

Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

 • VAT-7, VAT-7K, VAT-27
  • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
 • CIT-8 z wszelkimi załącznikami
 • Rozliczanie zaliczek CIT
 • IFT-2 [dotyczy importu usług reklamowych i innych]
 • PIT-11 wg zaksięgowanych wypłat dla osób [dotyczy wypłat bez zaliczek podatkowych - w przygotowaniu]
 • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

JPK

 • JPK-VAT
  • automatyczne generowanie
  • wysyłanie elektroniczne [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
  • odbiór potwierdzenia UPO
  • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
 • JPK-FK
  • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

Zamykanie roku, otwieranie nowego

 • Automatyczne przenoszenie Bilansu Otwarcia. W przypadku zmian w poprzednim roku czynność tę można powtarzać.
 • Różnice kursowe na dzień bilansowy: księgowane automatycznie w dwóch trybach (ujęcie bilansowe lub podatkowe)
 • Zamykanie okresu: zabezpieczenie przed wprowadzaniem i modyfikacją zapisów za dany okres.
 • Automatyczne generowanie Bilansu Zamknięcia w postaci przeksięgowań zamykających rok obrotowy.

Eksport danych

 • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
 • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
 • Plan kont lub listę kontrahentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

Import danych

 • Przy zakładaniu firmy: można wybrać typowy plan kont. Można też importować plan kont i listę kontrahentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
 • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
 • Import wyciągów bankowych (różne banki, różne formaty)
 • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW

Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
 • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

 • Procesor Intel lub AMD
 • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
 • Napęd DVD
 • Karta graficzna
 • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
 • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się