Kadry i płace

kadry.jpg

Program kadrowo-płacowy

FINKA-PŁACE

Rozbudowane funkcje kadrowe i płacowe pozwalają na edycję różnorodnych umów, aneksów i innych dokumentów. Wyliczenia płac z wieloma opcjami, z wartościami według umowy lub redagowanymi na liście płac.

Automatyczne generowanie i wysyłanie dokumentów ZUS, deklaracji, zaświadczeń. Ponadto współpraca z programem księgowym Finka-FK oraz Finka-KPR (polecenie księgowania)

Korzystanie z programu jest intuicyjne i naturalne, mimo rozbudowanych opcji.

Program jest dostępny w kilku pakietach zależnych od liczby wypłat w miesiącu.

Funkcja OPEN MAX PRO STANDARD START
Ilość osób z wynagrodzeniami w miesiącu bez limitu 100 50 20 10
Naliczanie płac
Obsługa kadr
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Składki i dokumenty ZUS
Formularze podatkowe
Eksport do programu Płatnik
Import zwolnień lekarskich z PUE
Rozrachunki
Zestawienia płacowe
Zestawienia kadrowe
Dodatkowe moduły
Pakiet mobilności NOWOŚĆ!! od 200 zł
Rozbudowane polecenie księgowania od 250 zł
Minutowe rozliczanie czasu pracy od 200 zł

Płace

 • Naliczanie płac z tytułu umów o pracę umów zleceń, o dzieło oraz innych umów
 • Składniki kwotowe, uznaniowe, prowizyjne, wypłaty po ustaniu zatrudnienia i inne
 • Naliczanie składek PPK
 • Różne tryby opodatkowania: pracownicze, dla zleceniobiorców, ryczałtowe, dla osób zagranicznych itp.
 • Automatycznie wyliczane średnie chorobowe i urlopowe
 • Rozliczanie nieobecności według kalendarzy dni i godzin pracy
 • Zbiorcze i częściowe listy płac bądź rachunki

Wyliczenia płac od netto lub od brutto

 • Edycja kwoty netto lub kwoty brutto (dla wypłat z umów-zleceń lub o dzieło)
 • Kalkulator wynagrodzeń od netto lub od brutto (dla płac etatowych)
 • Listy płac w trzech stopniach szczegółowości
 • Ponadto "tryb obliczania wypłat" - szczegółowe wyliczenia indywidualne

Rozliczanie składek osób prowadzących działalność

 • Automatyczne naliczanie składek podstawowych lub obniżonych, z możliwością recznej modyfikacji
 • Zmniejszanie składek z tytułu choroby itp.

Kadry

 • Kartoteka osobowa zawierająca wszystkie dokumenty kadrowe pracownika
 • Umowy, aneksy, świadectwa pracy
 • Druki kadrowe: oświadczenia, zaświadczenia
 • Prowadzenie pełnej ewidencji zatrudnienia
 • Ewidencja zgłoszeń do PPK
 • Kalendarze dni i godzin pracy: indywidualne lub dla całej firmy
 • Pełna ewidencja nieobecności, zgłoszeń ZUS, badań lekarskich, szkoleń itp.

Rozrachunki

 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS
 • Generowanie dokumentów kasowych i przelewów, z możliwością wypłat częściowych lub rozliczania kilku pozycji jedną wypłatą

Składki i dokumenty ZUS

 • Generowanie comiesięcznych list PPK
 • Generowanie ZUS-RUD i wysyłanie do PUE-ZUS
 • Automatyczne wyliczanie składek ZUS z możliwością ręcznej modyfikacji
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych, karty zasiłkowe, zaświadczenia Z3 i inne
 • Pełna ewidencja zgłoszeń ZUS pracownika i członków rodziny, zgłoszenia redagowane wraz z umową lub oddzielnie
 • Eksport dokumentów do Płatnika

Formularze podatkowe

 • Automatycznie generowanie formularzy podatkowych PIT
  • Formularze zbiorcze PIT-4R, PIT-8AR
  • PITy indywidualne PIT-11, PIT-8C, IFT-1, PIT-R
 • Elektroniczna wysyłka formularzy, pobieranie UPO [potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny]

Zestawienia

 • Wyszukiwanie dokumentów kadrowych, ZUS i wypłat
 • Różnorodne zestawienia kadrowe i płacowe
 • W tym zestawienia kosztów płac według działów, osób, lat lub miesięcy
 • Eksport zestawień do Excela oraz do formatu PDF, HTM

Eksport i import danych

 • Eksport poleceń księgwania do programów FINKA-FK lub FINKA-KPR
 • Każde zestawienie można wyeksportować do Excela lub do formatu PDF, RTF, HTM
 • Przy pustej bazie danych można zaimportować dane osób (pracowników i zleceniobiorców) z pliku zewnętrzenego
 • Import zwolnień lekarskich z PUE (E-ZLA)

Opcje dodatkowe

 • Minutowe rozliczanie czasu pracy
 • Szczegółowe Poleceia Księgowania uwzględniające wypłaty i składki dla poszczególnych pracowników
 • Ewidencja pracy w szczeg. warunkach
 • Generowanie ZUS-ZSWA
 • Więcej informacji o dodatkowych modułach dostępnych tutaj

Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

Brak limitu wprowadzanych dokumentów

60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

Szybki zakup drogą elektroniczną

Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD;
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 10, 11;
 • Minimum 8 GB pamięci operacyjnej;
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

* Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

 • Procesor Intel lub AMD;
 • Zalecamy 8 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 10, 11;
 • Karta graficzna;
 • Mysz;
 • Gigabitowa karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej;
 • System operacyjny Windows 10, 11;
 • Połączenie z internetem.

Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

Z dniem 05.04.2017 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

Z dniem 14.01.2020 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7.

Z dniem 01.01.2023 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 8.1. 

Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 10, 11.

© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl