Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Kadry i płace

  kadry.jpg

  Program kadrowo-płacowy

  FINKA-PŁACE

  Rozbudowane funkcje kadrowe i płacowe pozwalają na edycję różnorodnych umów, aneksów i innych dokumentów. Wyliczenia płac z wieloma opcjami, z wartościami według umowy lub redagowanymi na liście płac.

  Automatyczne generowanie i wysyłanie dokumentów ZUS, deklaracji, zaświadczeń. Ponadto współpraca z programem księgowym Finka-FK oraz Finka-KPR (polecenie księgowania)

  Korzystanie z programu jest intuicyjne i naturalne, mimo rozbudowanych opcji.

  Program jest dostępny w kilku pakietach zależnych od liczby wypłat w miesiącu.

  Funkcja OPEN MAX PRO STANDARD START
  Ilość osób z wynagrodzeniami w miesiącu bez limitu 100 50 20 10
  Naliczanie płac
  Obsługa kadr
  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
  Składki i dokumenty ZUS
  Formularze podatkowe
  Eksport do programu Płatnik
  Import zwolnień lekarskich z PUE
  Rozrachunki
  Zestawienia płacowe
  Zestawienia kadrowe
  Dodatkowe moduły
  Rozbudowane polecenie księgowania od 250 zł
  Minutowe rozliczanie czasu pracy od 200 zł

  Płace

  • Naliczanie płac z tytułu umów o pracę umów zleceń, o dzieło oraz innych umów
  • Składniki kwotowe, uznaniowe, prowizyjne, wypłaty po ustaniu zatrudnienia i inne
  • Naliczanie składek PPK
  • Różne tryby opodatkowania: pracownicze, dla zleceniobiorców, ryczałtowe, dla osób zagranicznych itp.
  • Automatycznie wyliczane średnie chorobowe i urlopowe
  • Rozliczanie nieobecności według kalendarzy dni i godzin pracy
  • Zbiorcze i częściowe listy płac bądź rachunki

  Wyliczenia płac od netto lub od brutto

  • Edycja kwoty netto lub kwoty brutto (dla wypłat z umów-zleceń lub o dzieło)
  • Kalkulator wynagrodzeń od netto lub od brutto (dla płac etatowych)
  • Listy płac w trzech stopniach szczegółowości
  • Ponadto "tryb obliczania wypłat" - szczegółowe wyliczenia indywidualne

  Rozliczanie składek osób prowadzących działalność

  • Automatyczne naliczanie składek podstawowych lub obniżonych, z możliwością recznej modyfikacji
  • Zmniejszanie składek z tytułu choroby itp.

  Kadry

  • Kartoteka osobowa zawierająca wszystkie dokumenty kadrowe pracownika
  • Umowy, aneksy, świadectwa pracy
  • Druki kadrowe: oświadczenia, zaświadczenia
  • Prowadzenie pełnej ewidencji zatrudnienia
  • Ewidencja zgłoszeń do PPK
  • Kalendarze dni i godzin pracy: indywidualne lub dla całej firmy
  • Pełna ewidencja nieobecności, zgłoszeń ZUS, badań lekarskich, szkoleń itp.

  Rozrachunki

  • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS
  • Generowanie dokumentów kasowych i przelewów, z możliwością wypłat częściowych lub rozliczania kilku pozycji jedną wypłatą

  Składki i dokumenty ZUS

  • Generowanie comiesięcznych list PPK
  • Generowanie ZUS-RUD i wysyłanie do PUE-ZUS
  • Automatyczne wyliczanie składek ZUS z możliwością ręcznej modyfikacji
  • Generowanie dokumentów rozliczeniowych, karty zasiłkowe, zaświadczenia Z3 i inne
  • Pełna ewidencja zgłoszeń ZUS pracownika i członków rodziny, zgłoszenia redagowane wraz z umową lub oddzielnie
  • Eksport dokumentów do Płatnika

  Formularze podatkowe

  • Automatycznie generowanie formularzy podatkowych PIT
   • Formularze zbiorcze PIT-4R, PIT-8AR
   • PITy indywidualne PIT-11, PIT-8C, IFT-1, PIT-R
  • Elektroniczna wysyłka formularzy, pobieranie UPO [potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny]

  Zestawienia

  • Wyszukiwanie dokumentów kadrowych, ZUS i wypłat
  • Różnorodne zestawienia kadrowe i płacowe
  • W tym zestawienia kosztów płac według działów, osób, lat lub miesięcy
  • Eksport zestawień do Excela oraz do formatu PDF, HTM

  Eksport i import danych

  • Eksport poleceń księgwania do programów FINKA-FK lub FINKA-KPR
  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excela lub do formatu PDF, RTF, HTM
  • Przy pustej bazie danych można zaimportować dane osób (pracowników i zleceniobiorców) z pliku zewnętrzenego
  • Import zwolnień lekarskich z PUE (E-ZLA)

  Opcje dodatkowe

  • Minutowe rozliczanie czasu pracy
  • Szczegółowe Poleceia Księgowania uwzględniające wypłaty i składki dla poszczególnych pracowników
  • Ewidencja pracy w szczeg. warunkach
  • Generowanie ZUS-ZSWA
  • Więcej informacji o dodatkowych modułach dostępnych tutaj

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  * Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 8.1, 10
  • Napęd CD-ROM
  • Karta graficzna
  • Mysz
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 8.1, 10
  • Połączenie z internetem

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dniem 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

  Z dniem 14.01.2020r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7. 

  Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl