Kadry i płace

  kadry.jpg

  Program kadrowo-płacowy

  FINKA-PŁACE

  Rozbudowane funkcje kadrowe i płacowe pozwalają na edycję różnorodnych umów, aneksów i innych dokumentów. Wyliczenia płac z wieloma opcjami, z wartościami według umowy lub redagowanymi na liście płac.

  Automatyczne generowanie i wysyłanie dokumentów ZUS, deklaracji, zaświadczeń. Ponadto współpraca z programem księgowym Finka-FK oraz Finka-KPR (polecenie księgowania)

  Korzystanie z programu jest intuicyjne i naturalne, mimo rozbudowanych opcji.

  Program jest dostępny w kilku pakietach zależnych od liczby wypłat w miesiącu.

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Pakiet Opis
  OPEN bez ograniczenia liczby osób
  MAX do 100 osób z wypłatami w miesiącu
  PRO do 50 osób z wypłatami w miesiącu
  STANDARD do 20 osób z wypłatami w miesiącu
  START do 10 osób z wypłatami w miesiącu
  Rozliczanie minutowe – dodatkowy moduł 200zł netto
  Rozbudowane polecenie księgowania 250zł netto

  Płace

  • Naliczanie płac z tytułu umów o pracę umów zleceń, o dzieło oraz innych umów
  • Składniki kwotowe, uznaniowe, prowizyjne i inne
  • Również składniki i potrącenia rzadziej występujące, np. wypłaty po ustaniu umowy, wypłaty w naturze
  • Różne tryby opodatkowania: pracownicze, dla zleceniobiorców, ryczałtowe, dla osób zagranicznych itp.
  • Automatycznie wyliczane średnie chorobowe i urlopowe
  • Rozliczanie nieobecności według kalendarzy dni i godzin pracy
  • Zbiorcze i częściowe listy płac bądź rachunki

  Wyliczenia płac od netto lub od brutto

  • Edycja kwoty netto lub kwoty brutto (dla wypłat z umów-zleceń lub o dzieło)
  • Kalkulator wynagrodzeń od netto lub od brutto (dla płac etatowych)
  • Listy płac w trzech stopniach szczegółowości
  • Ponadto "tryb obliczania wypłat" - szczegółowe wyliczenia indywidualne

  Rozliczanie składek osób prowadzących działalność

  • Automatyczne naliczanie składek podstawowych lub obniżonych, z możliwością recznej modyfikacji
  • Zmniejszanie składek z tytułu choroby itp.

  Kadry

  • Kartoteka osobowa zawierająca wszystkie dokumenty kadrowe pracownika
  • Umowy, aneksy, świadectwa pracy
  • Druki kadrowe: oświadczenia, zaświadczenia
  • Prowadzenie pełnej ewidencji zatrudnienia
  • Kalendarze dni i godzin pracy: indywidualne lub dla całej firmy
  • Pełna ewidencja nieobecności, zgłoszeń ZUS, badań lekarskich, szkoleń itp.

  Rozrachunki

  • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS
  • Generowanie dokumentów kasowych i przelewów, z możliwością wypłat częściowych lub rozliczania kilku pozycji jedną wypłatą

  Składki i dokumenty ZUS

  • Automatyczne wyliczanie składek ZUS z możliwością ręcznej modyfikacji
  • Generowanie dokumentów rozliczeniowych, karty zasiłkowe, zaświadczenia Z3 i inne
  • Pełna ewidencja zgłoszeń ZUS pracownika i członków rodziny, zgłoszenia redagowane wraz z umową lub oddzielnie
  • Eksport dokumentów do Płatnika

  Formularze podatkowe

  • Automatycznie generowanie formularzy podatkowych PIT
   • Formularze zbiorcze PIT-4R, PIT-8AR
   • PITy indywidualne PIT-11, PIT-8C, IFT-1, PIT-R
  • Elektroniczna wysyłka formularzy, pobieranie UPO [potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny]

  Zestawienia

  • Wyszukiwanie dokumentów kadrowych, ZUS i wypłat
  • Różnorodne zestawienia kadrowe i płacowe
  • W tym zestawienia kosztów płac według działów, osób, lat lub miesięcy
  • Eksport zestawień do Excela oraz do formatu PDF, HTM

  Eksport i import danych

  • Eksport poleceń księgwania do programów FINKA-FK lub FINKA-KPR
  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excela lub do formatu PDF, RTF, HTM
  • Przy pustej bazie danych można zaimportować dane osób (pracowników i zleceniobiorców) z pliku zewnętrzenego
  • Import zwolnień lekarskich z PUE (E-ZLA)

  Opcje dodatkowe

  • Minutowe rozliczanie czasu pracy
  • Szczegółowe Poleceia Księgowania uwzględniające wypłaty i składki dla poszczególnych pracowników

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Napęd DVD
  • Karta graficzna
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się