Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19
  kpr_ryczalt_resize.jpg

  Finka-KPR RYCZAŁT

  Ewidencja ryczałtowa

  Prosty program do prowadzenia ewidencji przychodów ryczałtowych z tytułu działalności gospodarczej lub wynajmu. Połączony z ewidencją VAT, służy także do rozliczeń tego podatku.

  Obejmuje ponadto fakturowanie, deklaracje podatkowe i inne użyteczne funkcje.

  Dostępne są też poszczególne funkcje z innych pakietów jako dodatkowe opcje.

  Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
  Prowadzenie KPiR  
  Ewidencja ryczałtu
  Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR od 50 zł
  Schematy dekretacji - 5 schematów
  Schematy dekretacji - bez limitu od 100 zł
  Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
  Zaliczki na PDOF (PIT-28)
  Ewidencja przebiegu pojazdów
  Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
  Pobieranie danych z GUS
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)    
  Fakturowanie w dewizach      
  Fakturowanie VAT Marża od 50 zł
  Schematy dokumentów handlowych - 2 schematy
  Definiowanie dodatkowych typów dokumentów od 50 zł
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Obsługa czytnika kodów kreskowych
  Zestawienia KPiR/Ryczałt
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne    
  Ewidencja VAT Marża od 50 zł
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe      
  Generowanie JPK (JPK_VAT7/VAT, JPK_FA, JPK_KPR)
  e-Deklaracje
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy      
  Zestawienia rozrachunków
  Kasa bank
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Schematy dokumentów handlowych - bez limitu od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
  Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
  Faktury seryjne od 100 zł
  Gospodarka magazynowa od 300 zł

  Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
  • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT do ryczałtu
  • lub zapis wyłącznie do ryczałtu bądź tylko do VAT
  • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
  • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT
  • Wyliczanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych podatku ryczałtowego
  • Roczny formularz PIT-28

  Schematy księgowań, ułatwiające wprowadzanie typowych zapisów, są dodatkową opcją

  Zapisy w PLN lub w dewizach wraz z przeliczaniem według automatycznie pobieranych tabel kursowych stanowią dodatkową opcję

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do ryczałtu
  • Wszystkie rodzaje transakcji krajowych - zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach

  Transakcje wspólnotowe oraz eksportowe i importowe stanowią dodatkową opcję

  Wyszukiwanie zapisów VAT oraz w ewidencji ryczałtowej

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów
  • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

  Fakturowanie

  • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN
  • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
   • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
   • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
   • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
  • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

  Fakturowanie w dewizach jest dodatkową opcją

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-27
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • Rozliczanie zaliczek ryczałtowych wg przychodów z ewidencji, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
  • PIT-28
  • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

  JPK

  • JPK_VAT
   • automatyczne generowanie
   • wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
   • odbiór potwierdzenia UPO
   • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK_FA (Faktura), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

  Zestawienia

  • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
   • Druk ewidencji ryczałtowej
   • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Zestawienia VAT i ryczałtu w różnych formatach
   • Postać skrócona lub pełna
   • Sumy miesięczne
   • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w ewidencji ryczałtu
   • Zestawienie obrotów z kontrahentami
  • Zestawienia faktur

  Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Monity i noty odsetkowe, a także kalkulator odsetkowy, stanowią dodatkową opcję

  Eksport danych

  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
  • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - dowiedz się więcej

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Napęd DVD
  • Karta graficzna
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się