kpr_ryczalt_resize.jpg

  Finka-KPR RYCZAŁT

  Ewidencja ryczałtowa

  Prosty program do prowadzenia ewidencji przychodów ryczałtowych z tytułu działalności gospodarczej lub wynajmu. Połączony z ewidencją VAT, służy także do rozliczeń tego podatku.

  Obejmuje ponadto fakturowanie, deklaracje podatkowe i inne użyteczne funkcje.

  Dostępne są też poszczególne funkcje z innych pakietów jako dodatkowe opcje.

  Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
  • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT do ryczałtu
  • lub zapis wyłącznie do ryczałtu bądź tylko do VAT
  • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
  • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT
  • Wyliczanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych podatku ryczałtowego
  • Roczny formularz PIT-28

  Schematy księgowań, ułatwiające wprowadzanie typowych zapisów, są dodatkową opcją

  Zapisy w PLN lub w dewizach wraz z przeliczaniem według automatycznie pobieranych tabel kursowych stanowią dodatkową opcję

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do ryczałtu
  • Wszystkie rodzaje transakcji krajowych - zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach

  Transakcje wspólnotowe oraz eksportowe i importowe stanowią dodatkową opcję

  Wyszukiwanie zapisów VAT oraz w ewidencji ryczałtowej

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów
  • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

  Fakturowanie

  • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN
  • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
   • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
   • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
   • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
  • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

  Fakturowanie w dewizach jest dodatkową opcją

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-27
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • Rozliczanie zaliczek ryczałtowych wg przychodów z ewidencji, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
  • PIT-28
  • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

  JPK

  • JPK_VAT
   • automatyczne generowanie
   • wysyłanie elektroniczne [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
   • odbiór potwierdzenia UPO
   • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK_FA (Faktura), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

  Zestawienia

  • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
   • Druk ewidencji ryczałtowej
   • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Zestawienia VAT i ryczałtu w różnych formatach
   • Postać skrócona lub pełna
   • Sumy miesięczne
   • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w ewidencji ryczałtu
   • Zestawienie obrotów z kontrahentami
  • Zestawienia faktur

  Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Monity i noty odsetkowe, a także kalkulator odsetkowy, stanowią dodatkową opcję

  Eksport danych

  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
  • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - dowiedz się więcej
  Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
  Prowadzenie KPiR  
  Ewidencja ryczałtu
  Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR od 50 zł
  Schematy dekretacji - 5 schematów
  Schematy dekretacji - bez limitu od 100 zł
  Zestawienia KPiR/Ryczałt
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27)
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE)    
  Ewidencja VAT Marża od 50 zł
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe      
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)    
  Fakturowanie w dewizach      
  Fakturowanie VAT Marża od 50 zł
  Schematy dokumentów handlowych - 2 schematy
  Definiowanie dodatkowych typów dokumentów od 50 zł
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Obsługa czytnika kodów kreskowych
  Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
  Zaliczki na PDOF (PIT-28)
  Generowanie JPK (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KPR)
  e-Deklaracje
  Ewidencja przebiegu pojazdów
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy      
  Zestawienia rozrachunków
  Kasa bank
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Schematy dokumentów handlowych - bez limitu od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Scalanie i przeglądanie JPK_VAT od 100 zł
  Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
  Faktury seryjne od 100 zł
  Gospodarka magazynowa od 300 zł

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Napęd DVD
  • Karta graficzna
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się