Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19
  kpr_ryczalt_resize.jpg

  Finka-KPR RYCZAŁT

  Ewidencja ryczałtowa

  Prosty program do prowadzenia ewidencji przychodów ryczałtowych z tytułu działalności gospodarczej lub wynajmu. Połączony z ewidencją VAT, służy także do rozliczeń tego podatku.

  Obejmuje ponadto fakturowanie, deklaracje podatkowe i inne użyteczne funkcje.

  Dostępne są też poszczególne funkcje z innych pakietów jako dodatkowe opcje.

  Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
  Prowadzenie KPiR  
  Ewidencja ryczałtu
  Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR  
  Schematy dekretacji - 5 schematów
  Schematy dekretacji - bez limitu  
  Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
  Rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L)
  Zaliczki na PDOF (PIT-28)
  Rozliczenie roczne (PIT-28)
  Ewidencja przebiegu pojazdów
  Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
  Pobieranie danych z GUS
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)  
  Fakturowanie w dewizach  
  Fakturowanie VAT Marża  
  Schematy dokumentów handlowych - 5 schematów
  Schematy dokumentów handlowych - bez limitu  
  Definiowanie dodatkowych typów dokumentów  
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Obsługa czytnika kodów kreskowych
  Zestawienia KPiR/Ryczałt
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne  
  Ewidencja VAT Marża  
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
  Ewidencja VAT OSS (VAT e-commerce)  
  Deklaracja VIU-DO (VAT e-commerce) -> DOSTĘPNA WKRÓTCE  
  Automatyczne wyliczanie różnic kursowych  
  Generowanie JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_FA, JPK_KPR))
  e-Deklaracje
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy  
  Zestawienia rozrachunków
  Kasa, bank w PLN
  Kasa, bank w dewizach  
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Faktury seryjne od 100 zł
  Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
  Gospodarka magazynowa od 300 zł

  Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
  • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT do ryczałtu
  • lub zapis wyłącznie do ryczałtu bądź tylko do VAT
  • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
  • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT
  • Wyliczanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych podatku ryczałtowego
  • Roczny formularz PIT-28

  Schematy księgowań, ułatwiające wprowadzanie typowych zapisów, są dodatkową opcją

  Zapisy w PLN lub w dewizach wraz z przeliczaniem według automatycznie pobieranych tabel kursowych stanowią dodatkową opcję

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do ryczałtu
  • Wszystkie rodzaje transakcji krajowych - zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach

  Transakcje wspólnotowe oraz eksportowe i importowe stanowią dodatkową opcję

  Wyszukiwanie zapisów VAT oraz w ewidencji ryczałtowej

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów
  • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

  Fakturowanie

  • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN
  • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
   • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
   • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
   • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
  • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

  Fakturowanie w dewizach jest dodatkową opcją

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • VAT-7, VAT-7K, VAT-27 pozostawiono w celu sporządzania korekt za poprzednie lata
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • Rozliczanie zaliczek ryczałtowych wg przychodów z ewidencji, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
  • PIT-28
  • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

  JPK

  • JPK_V7M, JPK_V7K:
   • automatyczne generowanie
   • wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
   • odbiór potwierdzenia UPO
   • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK_FA (Faktura), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

  Zestawienia

  • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
   • Druk ewidencji ryczałtowej
   • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Zestawienia VAT i ryczałtu w różnych formatach
   • Postać skrócona lub pełna
   • Sumy miesięczne
   • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w ewidencji ryczałtu
   • Zestawienie obrotów z kontrahentami
  • Zestawienia faktur

  Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Monity i noty odsetkowe, a także kalkulator odsetkowy, stanowią dodatkową opcję

  Eksport danych

  • Eksport dokumentów handlowych do formatu XML zgodnego z programami FINKA
  • Eksport ewidencji VAT do formatu XML zgodnego z programami FINKA
  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
  • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - ARHAT, SCANYE (w przygotowanu)

  Opcje dodatkowe

  Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

  • Przeglądanie i scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) - przydatne zwłaszacza przy prowadzeniu częściowych ewidencji VAT w różnych oddziałach
  • Globalne tabele kursowe (pobieranie tabel dla wielu firm za dłuższy okres)
  • Więcej informacji o dodatkowych modułach dostępnych tutaj

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  * Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 8.1, 10
  • Napęd CD-ROM
  • Karta graficzna
  • Mysz
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 8.1, 10
  • Połączenie z internetem

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dniem 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

  Z dniem 14.01.2020r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7. 

  Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl