kpr_pro_resize.jpg

  FINKA-KPR PRO

  dla Biur Rachunkowych

  Księga przychodów i rozchodów dla Biur rachunkowych. Rozbudowany program do prowadzenia różnego rodzaju firm na KPiR lub Ryczałcie, z VAT lub bez.

  Szereg użytecznych funkcji: schematy księgowań, rozrachunki, monity, zapisy dewizowo-złotowe, edycja dowodów wewnętrznych.

  Dla klientów biur rachunkowych proponujemy programy do fakturowania lub fakturowania z gospodarką magazynową. Pozwala to na importowanie dokumentów bezpośrednio do programu księgowego.

  Mimo rozbudowanej funkcjonalności program jest łatwy do opanowania dzięki czytelnym ekranom i zestawieniom.

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
  Prowadzenie KPiR  
  Ewidencja ryczałtu
  Pobieranie danych z GUS
  Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
  Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR od 50 zł
  Schematy dekretacji - 5 schematów
  Schematy dekretacji - bez limitu od 100 zł
  Zestawienia KPiR/Ryczałt
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27)
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE)    
  Ewidencja VAT Marża od 50 zł
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe      
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)    
  Fakturowanie w dewizach      
  Fakturowanie VAT Marża od 50 zł
  Schematy dokumentów handlowych - 2 schematy
  Definiowanie dodatkowych typów dokumentów od 50 zł
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Obsługa czytnika kodów kreskowych
  Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
  Zaliczki na PDOF (PIT-28)
  Generowanie JPK (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KPR)
  e-Deklaracje
  Ewidencja przebiegu pojazdów
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy      
  Zestawienia rozrachunków
  Kasa bank
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Schematy dokumentów handlowych - bez limitu od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Scalanie i przeglądanie JPK_VAT od 100 zł
  Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
  Faktury seryjne od 100 zł
  Gospodarka magazynowa od 300 zł

  Ewidencja zapisów KPiR lub ryczałtu

  • Intuicyjne wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji ryczałtowej
   • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT oraz KPiR lub ryczałtu
   • lub zapis wyłącznie do KPiR, do ryczałtu bądź tylko do VAT
   • Zapisy w PLN lub w dewizach, przeliczanie według automatycznie pobieranych tabel kursowych
  • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
  • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i UE)

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do KPiR lub ryczałtu, w PLN lub w dewizach
  • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość zapisów w ewidencji z numerami KPiR

  Wyszukiwanie zapisów VAT oraz zapisów KPiR lub ryczałtowych

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu, rodzaj transakcji, numer dokumentu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów
  • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

  Schematy księgowań

  • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie zapisu do KPiR+VAT, Ryczałt+VAT lub tylko KPiR lub ryczałt
  • Schemat można:
   • Redagować w menu "Schematy księgowań"
   • lub użyć przycisku "Zapisz jako schemat" podczas zwykłego wprowadzania zapisu

  Dowody wewnętrzne

  • Redagowanie dowodu złożonego z jednej lub wielu pozycji
  • Druk dowodu
  • Automatyczne zaksięgowanie w KPiR

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • INTRASTAT
  • Rozliczanie zaliczek PIT wg dochodów z KPiR lub ewidencji ryczałtowej, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
  • PIT-28 przy ewidencji ryczałtowej
  • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

  JPK

  • JPK_VAT
   • automatyczne generowanie
   • wysyłanie elektroniczne [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
   • odbiór potwierdzenia UPO
   • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK_FA (Faktura), JPK_PKPIR (KPiR), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

  Zestawienia

  • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
   • Druk KPiR
   • Roczne wyliczenie dochodu KPiR
   • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
   • Ewidencja ryczałtowa
  • Zestawienia VAT i KPR w różnych formatach
   • Postać skrócona lub pełna
   • Sumy miesięczne
   • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w KPiR
   • Zestawienie obrotów z kontrahentami
  • Zestawienia faktur

  Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

  Dodatkowa klasyfikacja kolumn KPiR

  • Definiowanie dodatkowej klasyfikacji (podziału) kolumn KPiR
  • Zestawienia przychodów i wydatków według klasyfikacji
  • Może służyć jako ewidencja przychodów i kosztów w podziale na zadania lub działy firmy

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Monity, noty odsetkowe
  • Kalkulator odsetkowy
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Fakturowanie

  • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach
  • Transakcje krajowe, UE, import/eskport
  • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
   • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
   • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
   • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
  • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

  Definiowanie faktur

  • Ustalanie nowych rodzajów faktur sprzedaży i zakupu
   • Może służyć do rozróżnienia przychodów w oddziałach lub według rodzaju działalności
   • Różnym rodzajom można przypisać typowe parametry, np. uwagi w stopce, tryb "Netto+VAT lub "Brutto, w tym VAT"
  • Przy licencji magazynowej definiowanie dotyczy także dokumentów przychodu i rozchodu

  Ewidencja przebiegu pojazdów

  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień
  • Pomocnicza lista celów przejazdu i tras

  Eksport danych

  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
  • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
  • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - dowiedz się więcej

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Napęd DVD
  • Karta graficzna
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się