kpr_pro_resize.jpg

  FINKA-KPR PRO

  dla Biur Rachunkowych

  Księga przychodów i rozchodów dla Biur rachunkowych. Rozbudowany program do prowadzenia różnego rodzaju firm na KPiR lub Ryczałcie, z VAT lub bez.

  Szereg użytecznych funkcji: schematy księgowań, rozrachunki, monity, zapisy dewizowo-złotowe, edycja dowodów wewnętrznych.

  Dla klientów biur rachunkowych proponujemy programy do fakturowania lub fakturowania z gospodarką magazynową. Pozwala to na importowanie dokumentów bezpośrednio do programu księgowego.

  Mimo rozbudowanej funkcjonalności program jest łatwy do opanowania dzięki czytelnym ekranom i zestawieniom.

  Ewidencja zapisów KPiR lub ryczałtu

  • Intuicyjne wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji ryczałtowej
   • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT oraz KPiR lub ryczałtu
   • lub zapis wyłącznie do KPiR, do ryczałtu bądź tylko do VAT
   • Zapisy w PLN lub w dewizach, przeliczanie według automatycznie pobieranych tabel kursowych
  • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
  • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i UE)

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do KPiR lub ryczałtu, w PLN lub w dewizach
  • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość zapisów w ewidencji z numerami KPiR

  Wyszukiwanie zapisów VAT oraz zapisów KPiR lub ryczałtowych

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu, rodzaj transakcji, numer dokumentu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów
  • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

  Schematy księgowań

  • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie zapisu do KPiR+VAT, Ryczałt+VAT lub tylko KPiR lub ryczałt
  • Schemat można:
   • Redagować w menu "Schematy księgowań"
   • lub użyć przycisku "Zapisz jako schemat" podczas zwykłego wprowadzania zapisu

  Dowody wewnętrzne

  • Redagowanie dowodu złożonego z jednej lub wielu pozycji
  • Druk dowodu
  • Automatyczne zaksięgowanie w KPiR

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • INTRASTAT
  • Rozliczanie zaliczek PIT wg dochodów z KPiR lub ewidencji ryczałtowej, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
  • PIT-28 przy ewidencji ryczałtowej
  • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

  JPK

  • JPK_VAT
   • automatyczne generowanie
   • wysyłanie elektroniczne [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
   • odbiór potwierdzenia UPO
   • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK_FA (Faktura), JPK_PKPIR (KPiR), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

  Zestawienia

  • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
   • Druk KPiR
   • Roczne wyliczenie dochodu KPiR
   • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
   • Ewidencja ryczałtowa
  • Zestawienia VAT i KPR w różnych formatach
   • Postać skrócona lub pełna
   • Sumy miesięczne
   • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w KPiR
   • Zestawienie obrotów z kontrahentami
  • Zestawienia faktur

  Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

  Dodatkowa klasyfikacja kolumn KPiR

  • Definiowanie dodatkowej klasyfikacji (podziału) kolumn KPiR
  • Zestawienia przychodów i wydatków według klasyfikacji
  • Może służyć jako ewidencja przychodów i kosztów w podziale na zadania lub działy firmy

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Monity, noty odsetkowe
  • Kalkulator odsetkowy
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Fakturowanie

  • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach
  • Transakcje krajowe, UE, import/eskport
  • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
   • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
   • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
   • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
  • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

  Definiowanie faktur

  • Ustalanie nowych rodzajów faktur sprzedaży i zakupu
   • Może służyć do rozróżnienia przychodów w oddziałach lub według rodzaju działalności
   • Różnym rodzajom można przypisać typowe parametry, np. uwagi w stopce, tryb "Netto+VAT lub "Brutto, w tym VAT"
  • Przy licencji magazynowej definiowanie dotyczy także dokumentów przychodu i rozchodu

  Ewidencja przebiegu pojazdów

  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień
  • Pomocnicza lista celów przejazdu i tras

  Eksport danych

  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
  • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
  • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - dowiedz się więcej
  Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
  Prowadzenie KPiR  
  Ewidencja ryczałtu
  Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR od 50 zł
  Schematy dekretacji - 5 schematów
  Schematy dekretacji - bez limitu od 100 zł
  Zestawienia KPiR/Ryczałt
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27)
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE)    
  Ewidencja VAT Marża od 50 zł
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe      
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)    
  Fakturowanie w dewizach      
  Fakturowanie VAT Marża od 50 zł
  Schematy dokumentów handlowych - 2 schematy
  Definiowanie dodatkowych typów dokumentów od 50 zł
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Obsługa czytnika kodów kreskowych
  Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
  Zaliczki na PDOF (PIT-28)
  Generowanie JPK (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KPR)
  e-Deklaracje
  Ewidencja przebiegu pojazdów
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy      
  Zestawienia rozrachunków
  Kasa bank
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Schematy dokumentów handlowych - bez limitu od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Scalanie i przeglądanie JPK_VAT od 100 zł
  Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
  Faktury seryjne od 100 zł
  Gospodarka magazynowa od 300 zł

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Napęd DVD
  • Karta graficzna
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się