kpr_pro_resize.jpg

FINKA-KPR PRO

dla Biur Rachunkowych

Księga przychodów i rozchodów dla Biur rachunkowych. Rozbudowany program do prowadzenia różnego rodzaju firm na KPiR lub Ryczałcie, z VAT lub bez.

Szereg użytecznych funkcji: schematy księgowań, rozrachunki, monity, zapisy dewizowo-złotowe, edycja dowodów wewnętrznych.

Dla klientów biur rachunkowych proponujemy programy do fakturowania lub fakturowania z gospodarką magazynową. Pozwala to na importowanie dokumentów bezpośrednio do programu księgowego.

Mimo rozbudowanej funkcjonalności program jest łatwy do opanowania dzięki czytelnym ekranom i zestawieniom.

Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
Prowadzenie KPiR  
Ewidencja ryczałtu
Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR  
Schematy dekretacji - 5 schematów
Schematy dekretacji - bez limitu  
Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
Rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L)
Zaliczki na PDOF (PIT-28)
Rozliczenie roczne (PIT-28)
Ewidencja przebiegu pojazdów
Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
Pobieranie danych z GUS
Fakturowanie transakcji krajowych
Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)  
Fakturowanie w dewizach  
Fakturowanie VAT Marża  
Schematy dokumentów handlowych - 5 schematów
Schematy dokumentów handlowych - bez limitu  
Definiowanie dodatkowych typów dokumentów  
Obsługa drukarek fiskalnych
Obsługa czytnika kodów kreskowych
Zestawienia KPiR/Ryczałt
Ewidencja VAT - transakcje krajowe
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne  
Ewidencja VAT Marża  
Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
Ewidencja VAT OSS (VAT e-commerce)  
Deklaracja VIU-DO (VAT e-commerce)  
Automatyczne wyliczanie różnic kursowych  
Generowanie JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_FA, JPK_KPR))
e-Deklaracje
Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy  
Zestawienia rozrachunków
Kasa, bank w PLN
Kasa, bank w dewizach  
Home banking
Dodatkowe moduły
Grupa VAT NOWOŚĆ!! od 300 zł
INVOICE - faktura w języku angielskim od 50 zł
ZUS Właścicieli od 100 zł
Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
Globalne tabele kursowe od 100 zł
Faktury seryjne od 100 zł
Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
Gospodarka magazynowa od 300 zł

Ewidencja zapisów KPiR lub ryczałtu

 • Intuicyjne wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji ryczałtowej
  • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT oraz KPiR lub ryczałtu
  • lub zapis wyłącznie do KPiR, do ryczałtu bądź tylko do VAT
  • Zapisy w PLN lub w dewizach, przeliczanie według automatycznie pobieranych tabel kursowych
 • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
 • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i UE)

Ewidencja VAT

 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do KPiR lub ryczałtu, w PLN lub w dewizach
 • Różnice kursowe wyliczane i księgowane automatycznie
 • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
 • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
 • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
 • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość zapisów w ewidencji z numerami KPiR
 • Ewidencja VAT OSS (VAT e-commerce)
 • Deklaracja VIU-DO (VAT e-commerce)

Wyszukiwanie zapisów VAT oraz zapisów KPiR lub ryczałtowych

 • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu, rodzaj transakcji, numer dokumentu
 • Także szukanie wg wielu kontrahentów
 • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
 • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

Schematy księgowań

 • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie zapisu do KPiR+VAT, Ryczałt+VAT lub tylko KPiR lub ryczałt
 • Schemat można:
  • Redagować w menu "Schematy księgowań"
  • lub użyć przycisku "Zapisz jako schemat" podczas zwykłego wprowadzania zapisu

Dowody wewnętrzne

 • Redagowanie dowodu złożonego z jednej lub wielu pozycji
 • Druk dowodu
 • Automatyczne zaksięgowanie w KPiR

Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

 • VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • VAT-7, VAT-7K, VAT-27 pozostawiono w celu sporządzania korekt za poprzednie lata
  • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
 • INTRASTAT
 • Rozliczanie zaliczek PIT wg dochodów z KPiR lub ewidencji ryczałtowej, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
 • PIT-36, PIT-36L
 • PIT-28 przy ewidencji ryczałtowej
 • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

JPK

 • JPK_V7M, JPK_V7K:
  • automatyczne generowanie
  • wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
  • odbiór potwierdzenia UPO
  • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
 • JPK_FA (Faktura), JPK_PKPIR (KPiR), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
  • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

Zestawienia

 • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
  • Druk KPiR
  • Roczne wyliczenie dochodu KPiR
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Ewidencja ryczałtowa
 • Zestawienia VAT i KPR w różnych formatach
  • Postać skrócona lub pełna
  • Sumy miesięczne
  • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w KPiR
  • Zestawienie obrotów z kontrahentami
 • Zestawienia faktur

Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

Dodatkowa klasyfikacja kolumn KPiR

 • Definiowanie dodatkowej klasyfikacji (podziału) kolumn KPiR
 • Zestawienia przychodów i wydatków według klasyfikacji
 • Może służyć jako ewidencja przychodów i kosztów w podziale na zadania lub działy firmy

Finanse, rozrachunki

 • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
 • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
  • Zestawienia z terminami płatności
  • Zestawienie transakcji przeterminowanych
 • Monity, noty odsetkowe
 • Kalkulator odsetkowy
 • Wystawianie KP, KW, przelewów
 • Raporty kasowe, home banking
 • Kasa, bank w PLN i dewizach

Fakturowanie

 • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach
 • Transakcje krajowe, UE, import/eskport
 • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
  • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
  • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
  • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
 • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

Definiowanie faktur

 • Ustalanie nowych rodzajów faktur sprzedaży i zakupu
  • Może służyć do rozróżnienia przychodów w oddziałach lub według rodzaju działalności
  • Różnym rodzajom można przypisać typowe parametry, np. uwagi w stopce, tryb "Netto+VAT lub "Brutto, w tym VAT"
 • Przy licencji magazynowej definiowanie dotyczy także dokumentów przychodu i rozchodu

Ewidencja przebiegu pojazdów

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień
 • Pomocnicza lista celów przejazdu i tras

Eksport danych

 • Eksport dokumentów handlowych do formatu XML zgodnego z programami FINKA
 • Eksport ewidencji VAT do formatu XML zgodnego z programami FINKA
 • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
 • Inne formaty: PDF, RTF, HTM

Import danych

 • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
 • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
 • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
 • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - ARHAT, SCANYE

Opcje dodatkowe

Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

 • Przeglądanie i scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) - przydatne zwłaszacza przy prowadzeniu częściowych ewidencji VAT w różnych oddziałach
 • Globalne tabele kursowe (pobieranie tabel dla wielu firm za dłuższy okres)
 • Więcej informacji o dodatkowych modułach dostępnych tutaj

Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

Brak limitu wprowadzanych dokumentów

60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

Szybki zakup drogą elektroniczną

Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD;
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 10, 11;
 • Minimum 8 GB pamięci operacyjnej;
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

* Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

 • Procesor Intel lub AMD;
 • Zalecamy 8 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 10, 11;
 • Karta graficzna;
 • Mysz;
 • Gigabitowa karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej;
 • System operacyjny Windows 10, 11;
 • Połączenie z internetem.

Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

Z dniem 05.04.2017 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

Z dniem 14.01.2020 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7.

Z dniem 01.01.2023 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 8.1. 

Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 10, 11.

© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl