kpr_pro_resize.jpg

FINKA-KPR PRO

dla Biur Rachunkowych

Księga przychodów i rozchodów dla Biur rachunkowych. Rozbudowany program do prowadzenia różnego rodzaju firm na KPiR lub Ryczałcie, z VAT lub bez.

Szereg użytecznych funkcji: schematy księgowań, rozrachunki, monity, zapisy dewizowo-złotowe, edycja dowodów wewnętrznych.

Dla klientów biur rachunkowych proponujemy programy do fakturowania lub fakturowania z gospodarką magazynową. Pozwala to na importowanie dokumentów bezpośrednio do programu księgowego.

Mimo rozbudowanej funkcjonalności program jest łatwy do opanowania dzięki czytelnym ekranom i zestawieniom.

Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

Brak limitu wprowadzanych dokumentów

60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

Szybki zakup drogą elektroniczną

Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
Prowadzenie KPiR  
Ewidencja ryczałtu
Pobieranie danych z GUS
Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR od 50 zł
Schematy dekretacji - 5 schematów
Schematy dekretacji - bez limitu od 100 zł
Zestawienia KPiR/Ryczałt
Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27)
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE)    
Ewidencja VAT Marża od 50 zł
Ewidencja VAT - zapisy dewizowe      
Fakturowanie transakcji krajowych
Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)    
Fakturowanie w dewizach      
Fakturowanie VAT Marża od 50 zł
Schematy dokumentów handlowych - 2 schematy
Definiowanie dodatkowych typów dokumentów od 50 zł
Obsługa drukarek fiskalnych
Obsługa czytnika kodów kreskowych
Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
Zaliczki na PDOF (PIT-28)
Generowanie JPK (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KPR)
e-Deklaracje
Ewidencja przebiegu pojazdów
Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy      
Zestawienia rozrachunków
Kasa bank
Home banking
Dodatkowe moduły
Schematy dokumentów handlowych - bez limitu od 100 zł
Globalne tabele kursowe od 100 zł
Scalanie i przeglądanie JPK_VAT od 100 zł
Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
Faktury seryjne od 100 zł
Gospodarka magazynowa od 300 zł

Ewidencja zapisów KPiR lub ryczałtu

 • Intuicyjne wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji ryczałtowej
  • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT oraz KPiR lub ryczałtu
  • lub zapis wyłącznie do KPiR, do ryczałtu bądź tylko do VAT
  • Zapisy w PLN lub w dewizach, przeliczanie według automatycznie pobieranych tabel kursowych
 • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
 • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i UE)

Ewidencja VAT

 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do KPiR lub ryczałtu, w PLN lub w dewizach
 • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
 • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
 • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
 • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość zapisów w ewidencji z numerami KPiR

Wyszukiwanie zapisów VAT oraz zapisów KPiR lub ryczałtowych

 • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu, rodzaj transakcji, numer dokumentu
 • Także szukanie wg wielu kontrahentów
 • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
 • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

Schematy księgowań

 • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie zapisu do KPiR+VAT, Ryczałt+VAT lub tylko KPiR lub ryczałt
 • Schemat można:
  • Redagować w menu "Schematy księgowań"
  • lub użyć przycisku "Zapisz jako schemat" podczas zwykłego wprowadzania zapisu

Dowody wewnętrzne

 • Redagowanie dowodu złożonego z jednej lub wielu pozycji
 • Druk dowodu
 • Automatyczne zaksięgowanie w KPiR

Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

 • VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27
  • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
 • INTRASTAT
 • Rozliczanie zaliczek PIT wg dochodów z KPiR lub ewidencji ryczałtowej, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
 • PIT-28 przy ewidencji ryczałtowej
 • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

JPK

 • JPK_VAT
  • automatyczne generowanie
  • wysyłanie elektroniczne [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
  • odbiór potwierdzenia UPO
  • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
 • JPK_FA (Faktura), JPK_PKPIR (KPiR), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
  • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

Zestawienia

 • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
  • Druk KPiR
  • Roczne wyliczenie dochodu KPiR
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Ewidencja ryczałtowa
 • Zestawienia VAT i KPR w różnych formatach
  • Postać skrócona lub pełna
  • Sumy miesięczne
  • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w KPiR
  • Zestawienie obrotów z kontrahentami
 • Zestawienia faktur

Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

Dodatkowa klasyfikacja kolumn KPiR

 • Definiowanie dodatkowej klasyfikacji (podziału) kolumn KPiR
 • Zestawienia przychodów i wydatków według klasyfikacji
 • Może służyć jako ewidencja przychodów i kosztów w podziale na zadania lub działy firmy

Finanse, rozrachunki

 • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
 • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
  • Zestawienia z terminami płatności
  • Zestawienie transakcji przeterminowanych
 • Monity, noty odsetkowe
 • Kalkulator odsetkowy
 • Wystawianie KP, KW, przelewów
 • Raporty kasowe, home banking

Fakturowanie

 • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach
 • Transakcje krajowe, UE, import/eskport
 • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
  • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
  • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
  • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
 • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

Definiowanie faktur

 • Ustalanie nowych rodzajów faktur sprzedaży i zakupu
  • Może służyć do rozróżnienia przychodów w oddziałach lub według rodzaju działalności
  • Różnym rodzajom można przypisać typowe parametry, np. uwagi w stopce, tryb "Netto+VAT lub "Brutto, w tym VAT"
 • Przy licencji magazynowej definiowanie dotyczy także dokumentów przychodu i rozchodu

Ewidencja przebiegu pojazdów

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień
 • Pomocnicza lista celów przejazdu i tras

Eksport danych

 • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
 • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
 • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

Import danych

 • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
 • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
 • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
 • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - dowiedz się więcej

Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
 • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

 • Procesor Intel lub AMD
 • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
 • Napęd DVD
 • Karta graficzna
 • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
 • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się