kpr_std_resize.jpg

FINKA-KPR STANDARD

dla MŚP

Program do prowadzenia książki przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej dla małych i średnich firm wraz z fakturowaniem, ewidencją VAT i deklaracjami. Obejmuje transakcje krajowe i zagraniczne.

Może być rozszerzony o szereg dodatkowych funkcji, m.in. księgowania dewizowe, schematy księgowań. Można także dodać do niego opcję gospodarki magazynowej.

Czytelne ekrany i zestawienia ułatwiają pracę i sprzyjają opanowaniu programu - także przez osoby początkujące.

Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
Prowadzenie KPiR  
Ewidencja ryczałtu
Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR  
Schematy dekretacji - 5 schematów
Schematy dekretacji - bez limitu  
Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
Rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L)
Zaliczki na PDOF (PIT-28)
Rozliczenie roczne (PIT-28)
Ewidencja przebiegu pojazdów
Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
Pobieranie danych z GUS
Fakturowanie transakcji krajowych
Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)  
Fakturowanie w dewizach  
Fakturowanie VAT Marża  
Schematy dokumentów handlowych - 5 schematów
Schematy dokumentów handlowych - bez limitu  
Definiowanie dodatkowych typów dokumentów  
Obsługa drukarek fiskalnych
Obsługa czytnika kodów kreskowych
Zestawienia KPiR/Ryczałt
Ewidencja VAT - transakcje krajowe
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne  
Ewidencja VAT Marża  
Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
Ewidencja VAT OSS (VAT e-commerce)  
Deklaracja VIU-DO (VAT e-commerce)  
Automatyczne wyliczanie różnic kursowych  
Generowanie JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_FA, JPK_KPR))
e-Deklaracje
Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy  
Zestawienia rozrachunków
Kasa, bank w PLN
Kasa, bank w dewizach  
Home banking
Dodatkowe moduły
Grupa VAT NOWOŚĆ!! od 300 zł
INVOICE - faktura w języku angielskim od 50 zł
ZUS Właścicieli od 100 zł
Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
Globalne tabele kursowe od 100 zł
Faktury seryjne od 100 zł
Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
Gospodarka magazynowa od 300 zł

Ewidencja zapisów KPiR lub ryczałtu

 • Intuicyjne wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji ryczałtowej
  • Jednoczesny zapis do ewidencji VAT oraz KPiR lub ryczałtu
  • lub zapis wyłącznie do KPiR, do ryczałtu bądź tylko do VAT
 • Lista kontrahentów z wyszukiwaniem wg NIPu lub fragmentu nazwy
 • Weryfikacja NIP kontrahentów w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i UE)

Schematy księgowań, ułatwiające wprowadzanie typowych zapisów, są dodatkową opcją

Zapisy w PLN lub w dewizach wraz z przeliczaniem według automatycznie pobieranych tabel kursowych są dodatkową opcją

Ewidencja VAT

 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z zapisem do KPiR w PLN
 • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
 • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
 • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
 • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość zapisów w ewidencji z numerami KPiR

Wyszukiwanie zapisów VAT oraz zapisów KPiR lub ryczałtowych

 • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu, rodzaj transakcji, numer dokumentu
 • Także szukanie wg wielu kontrahentów
 • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
 • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

Fakturowanie

 • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN
 • Transakcje krajowe, UE oraz eksport / import
 • Szereg dodatkowych opcji, m.in:
  • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
  • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
  • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
 • Zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej

Fakturowanie w dewizach jest dodatkową opcją

Dodatkową opcją jest także gospodarka magazynowa

Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

 • VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • VAT-7, VAT-7K, VAT-27 pozostawiono w celu sporządzania korekt za poprzednie lata
  • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
 • INTRASTAT
 • Rozliczanie zaliczek PIT wg dochodów z KPiR, również z uwzględnieniem udziałów wspólników
 • PIT-36, PIT-36L
 • PIT-28 przy ewidencji ryczałtowej
 • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

JPK

 • JPK_V7M, JPK_V7K:
  • automatyczne generowanie
  • wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
  • odbiór potwierdzenia UPO
  • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
 • JPK_FA (Faktura), JPK_PKPIR (KPiR), JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa)
  • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK_VAT za dany okres

Zestawienia

 • Zestawienia w formatach obowiązkowych, drukowane lub zachowywane w formacie PDF
  • Druk KPiR
  • Roczne wyliczenie dochodu KPiR
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Ewidencja ryczałtowa
 • Zestawienia VAT i KPR w różnych formatach
  • Postać skrócona lub pełna
  • Sumy miesięczne
  • Odpowiedniość numeracji w ewidencji VAT i w KPiR
  • Zestawienie obrotów z kontrahentami
 • Zestawienia faktur

Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

Finanse, rozrachunki

 • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
 • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
  • Zestawienia z terminami płatności
  • Zestawienie transakcji przeterminowanych
 • Wystawianie KP, KW, przelewów
 • Raporty kasowe, home banking

Monity i noty odsetkowe, a także kalkulator odsetkowy, stanowią dodatkową opcję

Ewidencja przebiegu pojazdów

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień
 • Pomocnicza lista celów przejazdu i tras

Dowody wewnętrzne

 • Redagowanie dowodu złożonego z jednej lub wielu pozycji
 • Druk dowodu
 • Automatyczne zaksięgowanie w KPiR

Eksport danych

 • Eksport dokumentów handlowych do formatu XML zgodnego z programami FINKA
 • Eksport ewidencji VAT do formatu XML zgodnego z programami FINKA
 • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
 • Inne formaty: PDF, RTF, HTM

Import danych

 • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
 • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
 • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
 • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - ARHAT, SCANYE

Opcje dodatkowe

Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

 • Przeglądanie i scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) - przydatne zwłaszacza przy prowadzeniu częściowych ewidencji VAT w różnych oddziałach
 • Globalne tabele kursowe (pobieranie tabel dla wielu firm za dłuższy okres)
 • Więcej informacji o dodatkowych modułach dostępnych tutaj

Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

Brak limitu wprowadzanych dokumentów

60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

Szybki zakup drogą elektroniczną

Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD;
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 10, 11;
 • Minimum 8 GB pamięci operacyjnej;
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

* Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

 • Procesor Intel lub AMD;
 • Zalecamy 8 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 10, 11;
 • Karta graficzna;
 • Mysz;
 • Gigabitowa karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej;
 • System operacyjny Windows 10, 11;
 • Połączenie z internetem.

Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

Z dniem 05.04.2017 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

Z dniem 14.01.2020 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7.

Z dniem 01.01.2023 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 8.1. 

Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 10, 11.

© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl