Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19
  mag_pro-resize.jpg

  FINKA-MAGAZYN PRO

  Gospodarka magazynowa i fakturowanie
  dla firm produkcyjnych.

  Program obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej w najbardziej pełnej wersji.

  Pozwala na wystawianie faktur w PLN lub dewizach oraz prowadzenie ewidencji magazynowej powiązanej z systemem sprzedaży.

  Współpracuje z drukarkami fiskalnymi i z czytnikami kodów kreskowych.

  Obejmuje między innymi "raporty z produkcji" i kompletację wyrobów dla firm produkcyjnych, a także "analizy sprzedaży" (zestawienia z cenami zakupu i sprzedaży) dla firm produkcyjnych i handlowych

  Dzięki czytelnym ekranom i zestawieniom program jest łatwy do opanowania także dla osób początkujących

  Funkcja PRO STANDARD START
  Liczba magazynów 10 5 1
  Dokumenty magazynowe w PLN
  Dokumenty magazynowe w dewizach (ceny magazynowe w PLN)  
  Kompletacja wyrobów  
  Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
  Pobieranie danych z GUS
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)  
  Fakturowanie w dewizach  
  Fakturowanie VAT Marża  
  Schematy dokumentów magazynowych i handlowych - 5 schematów
  Schematy dokumentów magazynowych i handlowych - bez limitu  
  Definiowane dodatkowych typów dokumentów  
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Obsługa czytnika kodów kreskowych
  Zestawienia handlowe i magazynowe
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne  
  Ewidencja VAT Marża  
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
  Generowanie JPK (JPK_VAT7/VAT, JPK_FA, JPK_MAG)
  e-Deklaracje
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy    
  Zestawienia rozrachunków
  Kasa, bank w PLN
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Faktury seryjne od 100 zł
  Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
  Wybór trybu rozchodu (FIFO, LIFO) od 100 zł
  Obsługa dodatkowych 10 magazynów 100 zł za każde kolejne 10 magazynów
  Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Księga przychodów i rozchodów od 300 zł

  Fakturowanie

  • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach
   • Ujęcie rabatów i narzutów - do indywidualnych pozycji lub w stopce dokumentu
  • Faktury zaliczkowe i końcowe
  • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
  • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
  • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
  • Faktury zbiorcze na podstawie kilku WZ
  • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
  • Współpraca z drukarkami fiskalnymi

  Gospodarka magazynowa (do 10 magazynów)

  • Dokumenty przyjęcia, wydania, MM
  • Arkusze remanentowe i samoczynne generowanie różnic remanentowych
  • Faktury stanowiące zarazem sprzedaż i wydanie z magazynu
  • lub dokumenty WZ wystawianie na podstawie faktur bądź na odwrót
  • Faktury zakupu stanowiące zarazem przyjęcie do magazynu
  • Korekty do dokumentów magazynowych, zbiorcze lub indywidualne
   • w tym korektę do PZ można wprowadzić po dokonaniu rozchodów; program wygeneruje także korektę wyceny rozchodu

  Słowniki asortymentów i kontrahentów

  • Kontrahenci jednorazowi lub wpisani na listę
  • Lista kontrahentów z podziałem na grupy
  • Wyszukiwanie wg nazwy, NIPu, grupy
  • Weryfikacja NIP w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i VIES)
  • Dodatkowe opcje: stan rozliczeń z kontrahentem, lista faktur kontrahenta itp
  • Lista asortymentów z podziałem na grupy
  • Definiowane cenniki złotowe lub dewizowe
  • Dla usług: dodatkowy, wielowierszowy opis usługi na fakturze

  Wyszukiwanie faktur lub dokumentów magazynowych

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, asortyment, kwota od-do, data, numer dokumentu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów lub wielu asortymentów
  • Możliwość edycji dokumentu, wystawienia korekty itp. na liście wyszukanych pozycji

  Zestawienia handlowe

  Zestawienie dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup), w układach:

  • Sprzedaż z wartościami dokumentów w złotych i w dewizach
  • Zestawienie niezrealizowanych proform
  • Sprzedaż według kontrahentów, w tym kontrahenci z najwyższymi obrotami
  • Zestawienie sprzedaży według asortymentów
  • "Analiza sprzedaży": zestawienie z cenami zakupu i sprzedaży
  • Ponadto miesięczne sumy sprzedaży

  Zestawienia magazynowe

  • Kartoteka magazynowa
  • Stan magazynowy bieżący lub na dany dzień
  • Zestawienia przyjęć i wydań, w układzie
   • według dokumentów
   • według asortymentów
   • lub wg dostawców / odbiorców
  • Zestawienie wydań niezafakturowanych, niezrealizowanych proform itp

  Kompletacja wyrobów lub sprzedaż "zestawów"

  • Użytkownik może określić rodzaje i ilości materiałów wchodzących w skład wyrobu
   • Wystawienie dokumentu "Raport z produkcji" dla wyrobów oznacza zarazem przyjęcie wyrobów do magazynu i wydanie materiałów
  • Można także określić nazwę "zestawu", z podaniem ilości towarów wchodzących w jego skład
   • Wystawienie faktury na zestaw oznacza "rozchodowanie" z magazynu jego składników

  Definiowanie faktur i dokumentów magazynowych

  • Ustalanie nowych rodzajów faktur sprzedaży, zakupu oraz dokumentów przyjęcia i wydania
   • Może służyć do rozróżnienia przychodów w oddziałach lub według rodzaju działalności
   • Różnym rodzajom można przypisać typowe parametry, np. uwagi w stopce, tryb "Netto+VAT lub "Brutto, w tym VAT"
   • Można także rozróżnić faktury stanowiące zarazem rozchód od faktur oznaczających samą sprzedaż, powiązanych z odrębnymi dokumentami WZ

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji ręcznie albo samoczynnie podczas wystawiania faktury zakupu lub sprzedaży
  • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach

  Wyszukiwanie zapisów VAT

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu, rodzaj transakcji, numer dokumentu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów
  • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
  • Ponadto sprawozdanie INTRASTAT

  JPK

  • JPK-VAT
   • Automatyczne generowanie
   • Wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
   • Odbiór potwierdzenia UPO
   • Zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK-FA (Faktura), JPK-MAG (magazyn)
   • Automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Monity, noty odsetkowe
  • Kalkulator odsetkowy
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Eksport danych

  • Dokumenty sprzedaży i zakupu można wyeksportować do programu księgowego FINKA-FK lub FINKA-KPR
  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego

  Opcje dodatkowe

  Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje według tabelki "Porównanie pakietów", między innymi:

  • Faktury seryjne
  • Schematy faktur bez limitu [w standardzie można zdefiniować dwa schematy]
  • Definiowanie dodatkowych typów faktur
  • Dodatkowe cechy asortymentów
  • Wybór FIFO lub według dostawy

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  * Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 8.1, 10
  • Napęd CD-ROM
  • Karta graficzna
  • Mysz
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 8.1, 10
  • Połączenie z internetem

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dniem 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

  Z dniem 14.01.2020r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7. 

  Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl