mag_pro-resize.jpg

FINKA-MAGAZYN PRO

Gospodarka magazynowa i fakturowanie
dla firm produkcyjnych.

Program obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej w najbardziej pełnej wersji.

Pozwala na wystawianie faktur w PLN lub dewizach oraz prowadzenie ewidencji magazynowej powiązanej z systemem sprzedaży.

Współpracuje z drukarkami fiskalnymi i z czytnikami kodów kreskowych.

Obejmuje między innymi "raporty z produkcji" i kompletację wyrobów dla firm produkcyjnych, a także "analizy sprzedaży" (zestawienia z cenami zakupu i sprzedaży) dla firm produkcyjnych i handlowych

Dzięki czytelnym ekranom i zestawieniom program jest łatwy do opanowania także dla osób początkujących

Funkcja PRO STANDARD START
Liczba magazynów 10 5 1
Dokumenty magazynowe w PLN
Dokumenty magazynowe w dewizach (ceny magazynowe w PLN)  
Kompletacja wyrobów  
Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
Pobieranie danych z GUS
Fakturowanie transakcji krajowych
Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)  
Fakturowanie w dewizach  
Fakturowanie VAT Marża  
Schematy dokumentów magazynowych i handlowych - 5 schematów
Schematy dokumentów magazynowych i handlowych - bez limitu  
Definiowane dodatkowych typów dokumentów  
Obsługa drukarek fiskalnych
Obsługa czytnika kodów kreskowych
Zestawienia handlowe i magazynowe
Ewidencja VAT - transakcje krajowe
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne  
Ewidencja VAT Marża  
Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
Generowanie JPK (JPK_VAT7/VAT, JPK_FA, JPK_MAG)
e-Deklaracje
Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy    
Zestawienia rozrachunków
Kasa, bank w PLN
Home banking
Dodatkowe moduły
INVOICE - faktura w języku angielskim NOWOŚĆ!! od 50 zł
Faktury seryjne od 100 zł
Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
Wybór trybu rozchodu (FIFO, LIFO) od 100 zł
Obsługa dodatkowych 10 magazynów 100 zł za każde kolejne 10 magazynów
Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
Globalne tabele kursowe od 100 zł
Księga przychodów i rozchodów od 300 zł

Fakturowanie

 • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach
  • Ujęcie rabatów i narzutów - do indywidualnych pozycji lub w stopce dokumentu
 • Faktury zaliczkowe i końcowe
 • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
 • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
 • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
 • Faktury zbiorcze na podstawie kilku WZ
 • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Gospodarka magazynowa (do 10 magazynów)

 • Dokumenty przyjęcia, wydania, MM
 • Arkusze remanentowe i samoczynne generowanie różnic remanentowych
 • Faktury stanowiące zarazem sprzedaż i wydanie z magazynu
 • lub dokumenty WZ wystawianie na podstawie faktur bądź na odwrót
 • Faktury zakupu stanowiące zarazem przyjęcie do magazynu
 • Korekty do dokumentów magazynowych, zbiorcze lub indywidualne
  • w tym korektę do PZ można wprowadzić po dokonaniu rozchodów; program wygeneruje także korektę wyceny rozchodu

Słowniki asortymentów i kontrahentów

 • Kontrahenci jednorazowi lub wpisani na listę
 • Lista kontrahentów z podziałem na grupy
 • Wyszukiwanie wg nazwy, NIPu, grupy
 • Weryfikacja NIP w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i VIES)
 • Dodatkowe opcje: stan rozliczeń z kontrahentem, lista faktur kontrahenta itp
 • Lista asortymentów z podziałem na grupy
 • Definiowane cenniki złotowe lub dewizowe
 • Dla usług: dodatkowy, wielowierszowy opis usługi na fakturze

Wyszukiwanie faktur lub dokumentów magazynowych

 • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, asortyment, kwota od-do, data, numer dokumentu
 • Także szukanie wg wielu kontrahentów lub wielu asortymentów
 • Możliwość edycji dokumentu, wystawienia korekty itp. na liście wyszukanych pozycji

Zestawienia handlowe

Zestawienie dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup), w układach:

 • Sprzedaż z wartościami dokumentów w złotych i w dewizach
 • Zestawienie niezrealizowanych proform
 • Sprzedaż według kontrahentów, w tym kontrahenci z najwyższymi obrotami
 • Zestawienie sprzedaży według asortymentów
 • "Analiza sprzedaży": zestawienie z cenami zakupu i sprzedaży
 • Ponadto miesięczne sumy sprzedaży

Zestawienia magazynowe

 • Kartoteka magazynowa
 • Stan magazynowy bieżący lub na dany dzień
 • Zestawienia przyjęć i wydań, w układzie
  • według dokumentów
  • według asortymentów
  • lub wg dostawców / odbiorców
 • Zestawienie wydań niezafakturowanych, niezrealizowanych proform itp

Kompletacja wyrobów lub sprzedaż "zestawów"

 • Użytkownik może określić rodzaje i ilości materiałów wchodzących w skład wyrobu
  • Wystawienie dokumentu "Raport z produkcji" dla wyrobów oznacza zarazem przyjęcie wyrobów do magazynu i wydanie materiałów
 • Można także określić nazwę "zestawu", z podaniem ilości towarów wchodzących w jego skład
  • Wystawienie faktury na zestaw oznacza "rozchodowanie" z magazynu jego składników

Definiowanie faktur i dokumentów magazynowych

 • Ustalanie nowych rodzajów faktur sprzedaży, zakupu oraz dokumentów przyjęcia i wydania
  • Może służyć do rozróżnienia przychodów w oddziałach lub według rodzaju działalności
  • Różnym rodzajom można przypisać typowe parametry, np. uwagi w stopce, tryb "Netto+VAT lub "Brutto, w tym VAT"
  • Można także rozróżnić faktury stanowiące zarazem rozchód od faktur oznaczających samą sprzedaż, powiązanych z odrębnymi dokumentami WZ

Ewidencja VAT

 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • Wprowadzanie danych do ewidencji ręcznie albo samoczynnie podczas wystawiania faktury zakupu lub sprzedaży
 • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
 • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
 • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
 • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach

Wyszukiwanie zapisów VAT

 • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, kwota od-do, data, fragment opisu, rodzaj transakcji, numer dokumentu
 • Także szukanie wg wielu kontrahentów
 • Wyszukane zapisy w postaci czytelnej listy
 • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych pozycji

Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

 • VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27
  • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
 • Ponadto sprawozdanie INTRASTAT

JPK

 • JPK-VAT
  • Automatyczne generowanie
  • Wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
  • Odbiór potwierdzenia UPO
  • Zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
 • JPK-FA (Faktura), JPK-MAG (magazyn)
  • Automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

Finanse, rozrachunki

 • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
 • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
  • Zestawienia z terminami płatności
  • Zestawienie transakcji przeterminowanych
 • Monity, noty odsetkowe
 • Kalkulator odsetkowy
 • Wystawianie KP, KW, przelewów
 • Raporty kasowe, home banking

Eksport danych

 • Dokumenty sprzedaży i zakupu można wyeksportować do programu księgowego FINKA-FK lub FINKA-KPR
 • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
 • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
 • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

Import danych

 • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego

Opcje dodatkowe

Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje według tabelki "Porównanie pakietów", między innymi:

 • Faktury seryjne
 • Schematy faktur bez limitu [w standardzie można zdefiniować dwa schematy]
 • Definiowanie dodatkowych typów faktur
 • Dodatkowe cechy asortymentów
 • Wybór FIFO lub według dostawy

Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

Brak limitu wprowadzanych dokumentów

60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

Szybki zakup drogą elektroniczną

Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD;
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 10, 11;
 • Minimum 8 GB pamięci operacyjnej;
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

* Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

 • Procesor Intel lub AMD;
 • Zalecamy 8 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 10, 11;
 • Karta graficzna;
 • Mysz;
 • Gigabitowa karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej;
 • System operacyjny Windows 10, 11;
 • Połączenie z internetem.

Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

Z dniem 05.04.2017 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

Z dniem 14.01.2020 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7.

Z dniem 01.01.2023 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 8.1. 

Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 10, 11.

© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl